12 juni: Plus SuperCup

Nog een even en dan is het zover: HET voetbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 van het Winterswijkse basisonderwijs: de Plus SuperCup. Het toernooi vindt daar jaar plaats op woensdag 12 juni a.s. Kort na de meivakantie ontvangen alle scholen de aanmeldformulieren.

De opzet van dit voetbaltoernooi is de jeugd een leuke, ontspannende en mooie gelegenheid te bieden waarbij ze samen kennis kunnen maken met deze fantastische sporttak.

De eerste wedstrijden zullen om 15:00 starten waarna rond 18:00 voor het laatst zal worden gefloten.


Op ’t Huitinkveld van FC Trias worden tijdens wedstrijden/toernooien of andere activiteiten (dus ook tijdens de Plus SuperCup) foto’s en opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden voor plaatsing op de website of voor andere publicatie doeleinden.

Personen  die bezwaar maken tegen het plaatsen van foto’s waarop zijzelf of hun kinderen voorkomen kunnen dit melden bij het bestuur van FC Trias waarna foto’s in overleg niet worden geplaatst dan wel worden verwijderd.