Accomodatiebeheer

Meer informatie over onze accomodatiebeheerders

Zoals dat gaat binnen een vereniging worden diverse klusjes op en in de accommodatie gedaan door een tal van vrijwilligers. Om door de week prettig te kunnen trainen en in het weekend voor de competitie te kunnen spelen zijn en vele klussen die gedaan moeten worden om de accommodatie er netjes en functioneel bij te hebben staan. Denk hierbij aan legen van de prullenbakken, vervangen van kapotte verlichting, schoonmaken van de kleedkamers, aanvullen toiletpapier, borstelen van het kunstgras, trekken van lijnen op de grasvelden enz, enz, enz.  Ook bij Fc Trias worden deze klussen gedaan door een groep vrijwilligers die dit al jaren tot grote tevredenheid doet met als resultaat dat het complex er altijd fantastisch bij ligt.

De laatste jaren zijn de reguliere werkzaamheden soms al uitgebreid met onderhoud in en aan het gebouw en terrein. Het is mooi voor de vereniging dat al dit werk door vrijwilligers wordt opgepakt maar heeft gelijke tijd een hoog afbreuk risico al e.e.a. niet goed georganiseerd wordt.

Tijdens de ledenvergadering van september 2014 is de vraag gesteld of de vereniging er niet verstandig aan deed om ook hiervoor een organisatie op te tuigen. Deze kon dan tevens samen met stichting sport Bataafseweg (SSB) waar mogelijk de uitvoering van het MJOP (meer jaren onderhoud plan) op zich nemen. Uiteindelijk bleken het bestuur van Fc Trias, de SSB maar ook de vrijwilligers zelf de behoefte te hebben om e.e.a. beter te organiseren.

In 2015 zijn er gesprekken gevoerd hoe de organisatie rond de bestaande en nieuwe werkzaamheden in te kleden. Gekozen is voor een structuur met 5 vakgebieden (Bouw/schilder, Installaties, Schoonmaak, Buitenbeheer en Voetbal) waarbij elke vakdiscipline een eigen (om in voetbal termen te blijven) “aanvoerder” heeft vanuit de bestaande groep vrijwilligers. Deze aanvoerder coördineert de werkzaamheden in zijn discipline. Daarnaast is er een “coach” om het totaal te coördineren. Vlak voor de kerst zijn de ideeën aan de groep vrijwilligers bekent gemaakt en deze zijn door de groep positief ontvangen.

Sinds begin dit jaar is deze Accommodatie Beheer Commissie (ABC) actief op de achtergrond, zo is er inmiddels een weekplanning opgesteld waar de werkzaamheden zijn opgesomd. Per direct zullen wij actief de dagelijkse werkzaamheden van onze vrijwilligers coördineren en waar nodig bijsturen.  Tijdens ons maandelijkse overleg zullen we wensen vanuit FC Trias leden, FC Trias bestuur, SSB, onze eigen vrijwilligers en/of derden die te maken hebben met het beheer en onderhoud van onze accommodatie bespreken en organiseren.

Mochten er mensen en/of afdelingen binnen de vereniging die wensen hebben m.b.t. het beheer van de accommodatie of een opmerking hebben over de staat van ons complex dit bij voorkeur melden op volgend email adres: beheerhuitinkveld@fctrias.nl. Mensen die graag deel uit zouden willen maken van deze vrijwilligersgroep of op een andere manier hun steentje bij zouden willen dragen aan het beheer van onze accommodatie mogen natuurlijk ook reageren.

Namens de accommodatie beheer commissie,

Met vriendelijke groet, Hans Kuenen

Hans Kuenen
Coördinatie
beheerhuitinkveld@fctrias.nl
Jan Ros
Installatie
Scroll naar boven