Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur draagt er zorg voor, dat de aandachtspunten voor de jeugdafdeling uitgevoerd worden in samenwerking met de Jeugd Technische Commissie en de Jeugdcommissie.
• Plezier in de voetbalsport op elk niveau staat altijd voorop!
• Het trachten op te leiden van de jeugdvoetballer tot een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau.
• Het trachten te laten spelen op een voor de jeugdvoetballer of jeugdvoetbalster zo optimaal mogelijk niveau mits het organisatorisch mogelijk is binnen de vereniging
• Het verzorgen van trainingen, (oefen-)wedstrijden en toernooien
• De medewerking verlenen aan regio/bondselecties
• Ruimte voor zowel prestatieve als recreatieve ontwikkeling
• Het begeleiden in de overgang van junioren naar senioren

Hans de Roos
voorzitter jeugdbestuur / tevens lid algemeen bestuur
06-46691263
hderoos@chello.nl
Vacant
jeugdbestuur / tevens secretariaat jeugdcommissie
jeugdcommissie@fctrias.nl
Scroll naar boven