Senioren (VTC)

 • Marco Vredenberg

  Coördinator seniorenvoetbal

  06-12427664

  vtc@fctrias.nl

 • Raymond Tjallinghi

  Aanspreekpunt 4 t/m 10

 • Ronald Ubbink

  Algemeen lid

 • Sander Pleiter

  Algemeen lid

 • Andre te Bogt

  Algemeen lid

 • Freddy te Bogt

  Algemeen lid

Contactpersonen oefenwedstrijden:
FC Trias 2 & 3: Arnold Toebes, telefoon 06-38 77 61 81 of mail arnoldtoebes@gmail.com
FC Trias 4 t/m 10: Raymond Tjallinghi

De VTC draagt zorg voor het opzetten en implementeren van het voetbaltechnisch beleidsplan en nevenactiviteiten. Voor wat betreft de voetbal technische aspecten kunnen we het onderscheid maken in prestatie en recreatie. Alle activiteiten naast het voetbal, gericht op het zich meer verbonden voelen met FC Trias. Elk lid dient daarbij de kansen en voorwaarden geboden te krijgen om zich zo prettig mogelijk te voelen.

Ambities
Ambities horen bij een fusieclub, zoals FC Trias. Dat maakt dat de VTC, binnen gestelde kaders, de volgende ambities heeft:
1. de 1e selectie heren gaat doorgroeien naar een stabiele 2e klasser in een termijn van 4/6 jaar
2. de overige teams houden aansluiting bij het eerste selecties.
3. recreatieve teams hebben goede mogelijkheden om het voetbalspel uit te oefenen.

Doelstellingen
Bij de ambities horen ook doelstellingen. De doelstellingen dienen de ankers te zijn voor het fundament waarop de ambities vorm kunnen krijgen.
1. Het uitbouwen van de eenheid binnen FC Trias waarbij clubbelang prioriteit geniet
2. Het beoefenen van het voetbalspel als wedstrijdsport voor heren en dames.
3. De selecties teams presteren op een zo hoog mogelijk niveau, bij voorkeur met spelers die voornamelijk in de eigen jeugdafdeling zijn opgeleid.
4. De pupillen en mini’s-afdeling is er op gericht de jongere jeugd kennis te laten maken met de voetbalsport, waarbij tevens aandacht is voor een goede aansluiting richting junioren.
5. Het spelen van verzorgd aanvallend voetbal gebaseerd op techniek met een herkenbare eigen speelstijl. In principe 4-3-3 waarbij slechts bij uitzondering hiervan afgeweken kan worden.

Leidraad vormt het hebben van een gelijkgerichte aanpak in technisch, tactisch, conditioneel en organisatorisch opzicht bij de trainingen.