Vertrouwenspersoon

Ons vertrouwenspersoon: Gerdien Flierman

Wij zijn een vereniging waar iedereen zich welkom en prettig moet voelen. Het gaat om het voetballen, maar een goede sfeer en vriendschap zijn ook heel belangrijk.

Maar, waar veel mensen samen zijn, kunnen ook zaken voorvallen die minder prettig zijn maar toch (vertrouwelijk) besproken moeten kunnen worden. Hiervoor hebben wij een vertrouwenspersoon: Gerdien Flierman.

Gerdien is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders, vrijwilligers, bestuur, etc.) die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, verkeerd app gedrag, machtsmisbruik of seksuele intimidatie.

Ons vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst, indien nodig, door. Hiervoor is Gerdien op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Gerdien kun je bereikbaar per mail: jflierman@hetnet.nl  of telefonisch 06 31196376