Vertrouwenspersoon

Ons vertrouwenspersoon: Gerdien Flierman

Wij zijn een vereniging waar iedereen zich welkom en prettig moet voelen. Het gaat om het voetballen, maar een goede sfeer en vriendschappen zijn ook heel belangrijk. Maar, waar veel mensen samen zijn, kunnen ook zaken voorvallen die minder prettig zijn maar toch (vertrouwelijk) besproken moeten kunnen worden. Hiervoor hebben wij een vertrouwenspersoon: Gerdien Flierman.

Gerdien is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporters, ouders, vrijwilligers, bestuur, etc.) die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, verkeerd app gedrag, machtsmisbruik of seksuele intimidatie. Het is ook mogelijk om zorgen rondom financiën (het niet kunnen voldoen van de contributie, aanschaf van nieuwe voetbalschoenen o.i.d.) met haar te delen. In volledige discretie kan er samen met de penningmeester gezocht worden naar een oplossing voor deze vragen.

Kortom: Onze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst, indien nodig, door. Gerdien is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.
Gerdien is bereikbaar per mail gerjanflierman@gmail.com of telefonisch 06 31196376

Gerdien Flierman
Vertrouwenspersoon
06-31196376
gerjanflierman@gmail.com
Scroll naar boven