Alcoholgebruik binnen onze vereniging/kantine.

Zoals velen van jullie weten is de kantine het hart van onze vereniging. Gezelligheid, elkaar ontmoeten en samen plezier maken zijn speerpunten die op deze plek de boventoon voeren.

Voor de volwassenen onder ons hoort daar op zijn tijd ook een pilsje of een heerlijk glas wijn bij. Of als team een krat bier bestellen aan de bar. Een ingeburgerd goed in de voetbalcultuur, ook hier in de Achterhoek. En al die gezelligheid helpt de vereniging financieel uiteraard ook. Tenslotte is onze kantine ook een financiële levensader binnen onze vereniging.

Toch willen we als bestuur een kanttekening plaatsen. Zoals waarschijnlijk wel bekend, is alcohol voor jongeren onder de 18 jaar bij wet verboden. Onze kantine wordt gerund door vrijwilligers die dit met veel plezier, naast hun drukke dagelijkse werkzaamheden/baan, belangeloos uitvoeren.

Uit signalen van ouders en andere betrokkenen hebben we vernomen dat diezelfde vrijwilligers worden geconfronteerd met en in verlegenheid worden gebracht door jeugd onder 18 jaar die probeert alcohol te kopen. Als bestuur zijn we van mening dat deze vrijwilligers niet in verlegenheid moeten worden gebracht als jongeren van 17 of jonger alcoholische dranken willen bestellen aan de bar. We zijn van mening dat hier ook een verantwoordelijkheid bij de ouders ligt.

Middels dit schrijven willen we dan ook ouders/verzorgers vragen om hun minderjarige zoon of dochter duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is aan de bar of via een omweg via teamgenoten alcohol te kopen en nuttigen in onze kantine. Reden is zoals gezegd dat het gewoonweg niet is toegestaan om alcohol te verkopen aan jeugd onder de 18.

We kunnen niet verwachten van onze vrijwilligers dat ze als politieagent rondlopen en dat gaan ze wat ons betreft ook niet doen. We verwachten dat jullie daar als ouders ook jullie verantwoordelijkheid in nemen. De boetes die opgelegd kunnen worden zijn erg hoog. Voor degene die alcohol nuttigen is dat € 100,– en voor diegene die het heeft doorgegeven ook € 100,–. Maar als vereniging kunnen deze boetes oplopen tot maar liefst € 3600,–

Wel zullen we met ingang van het nieuwe seizoen tijdens evenementen met leeftijdsbandjes gaan werken, zodat we zicht kunnen houden op bestellingen aan de bar en onze vrijwilligers daarmee ontlasten.

Tot slot hebben we vastgesteld dat zowel jeugdigen als volwassenen drank van huis meenemen en vervolgens in onze kantine nuttigen. We willen benadrukken dat dit absoluut niet is toegestaan en niet getolereerd wordt. We zullen daar ook als vereniging tegen optreden.

Wij danken u voor de medewerking!

Bestuur FC Trias

Scroll naar boven