ALV: FC Trias is goed door de coronaperiode gekomen

Traditioneel is op de laatste maandag van september onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het moment dat het bestuur verantwoording aflegt over dat wat gebeurd is maar nog belangrijker vooruitkijkt in de toekomst. In het kort de afdronk van de ALV: We zijn een groeiende, financieel erg gezonde vereniging en we zijn erg blij dat we allemaal weer ‘gewoon’ lekker kunnen voetballen.

Klokslag 20:00 opende voorzitter Bart Berenschot staande de vergadering om stil te staan bij die mensen die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Daarna ontkwam Bart er niet aan om toch het woord corona maar te gebruiken. Hierbij vroeg hij keihard applaus voor alle betrokkenen die onlangs alle beperkingen er voor gezorgd hadden dat er, conform de geldende regels, zo veel mogelijk kon door gaan: Sponsoren die ons bleven ondersteunen, jeugdtrainers en leiders die zorgden dat de jeugd onderling kon blijven voetballen. Ook onderstreepte hij de samenwerking met (zaal-)sportvereniging voor wie we als gastheer mochten optreden. De inzet van velen bleef niet ongemoeid en werd beloond want ondanks de voetbal-loze periode groeide ons ledenbestand!

Daarna vroeg hij Gerard Knook naar voren te komen. En niet zonder reden want Gerard werd bedankt voor de vele jaren die hij zich heeft ingezet voor de kantine en benoemde (na, zoals het hoort, goedkeuring van onze leden) hem als lid van verdienste. Klik hier om de hele onderbouwing van zijn benoeming te lezen.

Vervolgens kreeg onze secretaris Carolien Steintjes het woord. Haar notulen, van de “corona ALV” zoals die vorig jaar werden gehouden in gebouw Wilhelmina in Kotten, werden goedgekeurd. Ook in haar jaarverslag over het voetbaljaar 2020/2021 benoemde zij vele positieve lichtpunten zoals het verlengen van sponsorcontracten en in het verlengde daarvan nieuwe kleding voor jeugdtrainers en leiders. Onder luid applaus werd de handtekening gezet onder dit jaarverslag.

Nog rooskleuriger was misschien wel onze financiële huishouding. Natuurlijk er werd niet veel gevoetbald dus waren er hierdoor minder kosten maar het allerbelangrijkste was de tomeloze jacht van Henk Breukers van SSB. Henk heeft er bijna een sport van gemaakt om het onderste uit de subsidieregelingen kan te halen. Omdat Henk ook had aangegeven dat hij de administratie wilde gaan overdragen werd hij door penningmeester Andre Pelle, mede namens Andre’s voorgangers, bedankt voor de bewezen diensten. Ook de cijfers van FC Trias waren positief en werd zelfs met een dikke zwarte pen geschreven omdat ondanks de vervelende periode bijna iedereen gewoon zijn financiële verplichtingen had voldaan en de KNVB met haar leden meedacht. Hans Knook van de kascommissie onderstreepte dit met lovende woorden richting penningmeester. Voor de begroting werd een vergelijk gemaakt met de cijfers van een 2-tal jaren geleden en rekening houdend met de positieve cijfers werd het contributievoorstel, wat gelijk blijft met vorig seizoen, aangenomen.

Uiteraard waren er ook bestuursverkiezingen tijdens deze ALV. Hans de Roos (jeugd), Raymond Nienhuis (wedstrijdzaken) en Dinand Oonk (vrouwenafdeling) hadden aangegeven nog graag door te gaan. Bart had voor een ieder een paar mooi steekwoorden om daarmee de aanwezige leden een stemadvies mee te geven. Zo weet Hans zich al jaren in een dynamische omgeving met meer dan 500 jeugdleden knap staande te houden mede omdat hij kennis van zaken heeft en mensen durft aan te spreken over wat beter kan. Wedstrijden, toernooien, scheidsrechters, indelen van veld- en kleedkamers iets dat aan Raymond wel is besteed en bovendien zorgt hij voor een heldere en nuchtere inbreng in het bestuur. Dinand heeft z’n thuiservaring (waar hij 3 vrouwen heeft) meegenomen naar FC Trias waar hij veel energie heeft gestoken in de herstructureren van de vrouwenafdeling waarbij hij ook in hectische tijden toch de rust weet te pakken. Dit kan alleen maar omdat hij alles doet met gedrevenheid en passie.

De laatste die herkozen kon worden was Bart zelf. Hiervoor nam Carolien het woord om nog eens uit te leggen dat zich volop inzet voor Trias 2.0, het verenigen van de vereniging en hij gelooft dat iedereen alles doet met de beste bedoelingen. Bart geeft de voorkeur aan bellen in plaats van appen ook met z’n eigen Ministerie van Oorlog (Sandra) en bovendien geniet hij ervan om met de 45+ er vol voor te gaan, ook in de 3e helft om samen keihard bier te drinken. Bij de uitslag werd bekend dat alle vier weer herkozen werden.

Helaas werd er ook afscheid genomen van 2 bestuursleden waarvoor Bart passende woorden had: Remco Snaphaan heeft een roerige periode achter de rug, zowel als bestuurder, maar ook privé als mens en als ondernemer. Remco heeft er voor gezorgd dat we tijdens de corona-periode voldeden aan alle regels (ontsmettingsmiddelen, looproutes e.d.) zoals die het RIVM waren opgelegd. Bovendien heeft hij de relatie opgebouwd met de EHBO vereniging maar ook bemoeienissen gehad met andere facilitaire zaken (o.a. scoreboard, sproei-installatie).

Ook Gerald Winkelhorst stapt, na een weloverwogen besluit, uit het bestuur om niet alleen eerlijk te zijn naar zichzelf maar ook zeker naar de vereniging. Gerald’s voetbalkennis, nuchtere kijk en no-nonsens mentaliteit wordt enorm gewaardeerd. Veel lof is er voor de vele tijd die hij heeft gestoken in FC Trias eerst als jeugdtrainer, later als assistent bij het eerste en tenslotte als VTC- en bestuurslid. Met het vertrek van Remco en Gerald nemen we afscheid van twee bevlogen FC Triassers.

 

Gelukkig kon Bart ook twee vervangers voorstellen. Met Erik ten Hagen is een technische man gevonden met het DNA van de vereniging (vader Jan was in het verleden al bestuurslid van Fortuna). Helaas kan hij door een blessure zelf niet meer voetballen maar als leider of scheidsrechter kun je hem altijd vragen. Kortom een vrijwilliger pur sang die ook graag op bestuurlijk vlak zijn steentje wil bijdragen. Ook werd een nieuwe afgevaardigde voor de VTC gevonden, nog mooier hij meldde zich aan: Marco Vredenberg. Een voetbaldier in hart en nieren. Zelf jarenlang gevoetbald in de tenues van de Boys en Vosseveld maar door z’n eigen kinderen bij FC Trias terecht gekomen. Bij ons (jeugd-)trainer, leider, jeugd coördinator (JO17/JO19) geweest kortom hij kent de klappen van de zweep. Als bestuurslid VTC wil hij de JO19 blijven monitoren om de jeugd zo naadloos over te kunnen laten gaan naar de senioren. Erik en Marco werden unaniem gekozen door aanwezige leden.

Tenslotte werd de avond afgesloten met het rondje commissie waarbij alle bestuursleden allemaal een korte toelichting gaven op hun activiteiten. Kenwoorden hierbij waren: werven, binden en opleiding van leden en vrijwilligers. Zorgen voor goede doorstroming naar senioren om sportief stappen te kunnen maken en oog voor breedtesport (o.a. zaterdagvoetbal) zodat jeugdspelers niet afhaken dan wel overstappen naar een andere vereniging of sport. We willen een professionele uitstraling houden, niet alleen spelers en begeleiding ook scheidsrechters. Lof voor de kledingcommissie en de sponsorcommissie voor de financiële onderbouwing die samen zich gaan voorbereiden op een nieuw kledingcontract.

Eind oktober wordt er een ‘Welkom terug party’ georganiseerd voor de 18+ en ook het 20-jarig jubileum zal in juni en juli 2022 niet ongemoeid aan ons voorbij gaan. Naast de kleding zal ook de huisstijl waaronder de website worden vernieuwd. Willy Smit (namens SSB) bedankte de vele vrijwilligers voor het onderhoud van onze accommodatie en in het bijzonder Henk Breukers voor zijn inzet als penningmeester van SSB. Helaas ontkwam Willy er niet aan om wederom uitleg te geven over de het magere zesje waar de gemeente tevreden mee is voor ons hoofdveld maar dat er regelmatig overleg is met diezelfde gemeente, niet alleen over de kwaliteit van het veld maar ook over de wens om één van de bestaande grasveld te voorzien van een kunstgrasmat i.v.m. de zware belasting op de zaterdag.

Om exact 22:11 sloot voorzitter Bart Berenschot de vergadering, bedankte daarbij iedereen voor de komst en wenste iedereen een fijn voetbalseizoen toe.

Scroll naar boven