ALV: FC Trias staat er, midden in de samenleving, gezond voor!

Op maandag 26 september, traditioneel op de laatste maandag in september, hield FC Trias haar algemene ledenvergadering. De ALV is formeel gezien natuurlijk het moment dat het bestuur zich verantwoord richting haar leden. Daarbij bleek nog maar weer eens dat FC Trias een dwarsdoorsnede is van de samenleving. Net als iedereen kent het onzekere tijden met hoge energieprijzen, een verharde maatschappij maar is het ook volop bezig met verduurzaming en ondersteunt het ondertussen ook leden die het (financieel) moeilijk hebben.

Kort na 20:00 uur opende voorzitter Bart Berenschot de vergadering. Hij stond eerst stil bij die leden waarvan we afgelopen jaar afscheid van hebben moeten nemen. Om daarna een aantal bijzondere algemene onderwerpen aan de orde te stellen. Zo roept het bestuur leden op die het financieel moeilijk hebben contact op te nemen met penningmeester Andre Pelle, maak het bespreekbaar, want Andre kan helpen bij het vinden van steun, zo legde Bart uit. Hiervoor zijn diverse potjes beschikbaar in de gemeente Winterswijk zoals bijvoorbeeld bij het sociaal steunpunt.

Want de energiecrisis en de achteruitgang van de koopkracht kan tot gevolg hebben dat leden in de knoop kopen met het betalen van hun contributies of aanschaf van sportkleiding. Voor dat laatste is de WUH benadert om een sportkledingbeurs te organiseren zodat sporters ook met een beperkt budget, een sporttenue kunnen kopen. Niet alleen de penningmeester maar ook Gerdien Flierman als vertrouwenspersoon kan hierbij hulp bieden. Zij heeft een luisterend oor voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, pesten, verkeerd app gedrag, machtsmisbruik, geweld, problematische thuissituatie of (seksuele) intimidatie. Als laatste aandachtspunt benoemde Bart het onderwerp communicatie of hoe we met elkaar om gaan. Het bestuur vraagt om begrip en respect voor onze vrijwilligers die runnen de vereniging met als uitgangspunt de beste intenties en als drijfveer clubliefde. Kritiek mag, maar dan wel constructief, dus met een plan hoe het beter kan. Want nogmaals zonder vrijwilligers geen voetbal. Ook is het belangrijk dat men met vragen heeft wel aanklopt bij de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn en verwees daarvoor naar het organogram.

De notulen van ALV van de 2021 en het jaarverslag over het afgelopen seizoen zoals die gemaakt waren door secretaris Carolien Steintjes werden daarna, onder luid applaus, aangenomen. Uiteraard heeft Carolien daarbij teruggekeken op het jubileum jaar maar ook de sportieve prestaties van o.a. de JO13-1, J019-1 (promotie naar de 4e divisie) en die van Heren 2 (die vanaf dit seizoen uitkomen in de 1e klasse, klik hier voor meer info ) en het kampioenschap van Heren 4 bleven niet onopgemerkt.

Andre Pelle gaf een helder inzicht in de financiële huishouding van zowel de beheersstichting van de accommodatie (SSB) als de vereniging FC Trias zelf. Uiteraard was er een relatie met corona: zo werden lagere kantineopbrengsten gecompenseerd door de corona steun van de regering. Al met al hebben SSB en FC Trias de financiële huishouding goed voor elkaar en werden cijfers door zowel de kascommissie als de aanwezige leden goed gekeurd.

SSB wil haar onderhoudspotje en een BOSA (Bouw en Onderhoud SportAccommodaties) subsidieregeling aanspreken om de bestuurskamer, vergadering ruimtes en de kantine te renoveren. En bovendien in het kader van de verduurzaming zullen zonnepanelen worden geplaatst en zal er samen kritisch naar de verwarming en warmwatervoorziening worden gekeken om de energiekosten te gaan beperken. De voetbalvereniging verwacht hogere wedstrijdkosten omdat men van de KNVB op een volledige afdracht kan rekenen terwijl de bond tijdens de corona meedacht met de aangesloten clubs. Om e.e.a. te kunnen dekken werd door de penningmeester een zeer beperkte contributieverhoging van € 5,00 voorgesteld waarin zich de leden uiteraard in konden vinden.

Het laatste onderdeel voor en na de pauze was dit jaar erg kort. Normaliter staan dan namelijk de bestuursverkiezingen op de agenda maar deze waren er dit jaar gewoonweg niet. Bart was, volledig terecht, trots op z’n bestuurscollega’s die zich allemaal, bijna dagelijks, inzetten voor de vereniging. Er waren welwiswaar geen verkiezingen maar Bart toonde wel een overzicht van de bestuurtermijnen van het bestuur waaruit bleek dat verkiezingen de volgende jaren wel weer op de agenda komen te staan waarbij Bart nu al de wens uitsprak dat zijn collega’s aan zouden blijven.

In het traditionele rondje commissie gaven de belangrijkste commissies inzicht in de plannen voor het komende voetbaljaar. Zo wil de jeugdcommissie een goed sportief klimaat creëren voor haar jeugdleden. Hiervoor zal worden getraind door goed opgeleide eigen trainers (met een FC Trias DNA) die worden begeleid door HJO Eric van Zutphen die in de bovenbouw hulp krijgt van hoofdtrainer Yassin. Die laatste gaat zich met name in zetten voor doorstroming richting senioren incl. zaterdagvoetbal.

Bij de senioren heeft ook het 3e elftal het predicaat prestatief meegekregen en zorgen Niek Lammers en Bas Oonk voor een gedegen begeleiding. De keepers zullen het komende seizoen worden getraind door Jeroen Jolink die daarvoor weer terug is gekeerd op z’n vertrouwde honk. Om de goed doorstroming van de jeugd naar de senioren makkelijk te maken en ze te behouden voor FC Trias (of dit nu zaterdag- of zondagvoetbal is beide wil men uitbreiden en continueren) trainen de JO19, Heren 1 t/m 3 opzelfde avond. Er zijn weliswaar 3 ervaren middenvelders gestopt maar toch wil Heren 1 ook dit seizoen de nacompetitie halen. Hopelijk kunnen de vorige jaar behaalde successen, zoals ook benoemd in het jaarverslag van de secretaris, worden doorgetrokken. In het bijzonder werd zaterdag 2 genoemd dat naast dat een mooie pot voetbal kunnen spelen, bij alle activiteiten aanwezig zijn, ook nu de 19-4 gaan trainen dit seizoen, top!

De beide vrouwenteams komen, na één seizoen, weer uit in de zondagcompetitie. Gerard Overkamp is vol enthousiasme aan het nieuwe seizoen met vrouwen 1 begonnen en starte de competitie met direct een mooie overwinning. De vrouwencommissie prijst zich gelukkig met de komst van Erik Stortelers binnen hun gelederen, zijn ervaring wordt bijzonder op prijs gesteld. Werven en behouden van leden is ook voor de vrouwenafdeling van groot belang. Daarom zal het volop aandacht krijgen zodat er niet alleen speelsters worden opgeleid voor het eerste elftal en jaarlijkse jeugdige talenten aanschuiven bij met MVVA de talenten academie van Meiden Vrouwen Voetbal Achterhoek samenwerkingsverband.

Zonder scheidsrechters geen voetbal! Raymond Nienhuis deed uitvoerig uit te doeken hoe het er voorstaat met het scheidsrechterskorps. Trots was hij op de stappen die Wessel ten Damme en Werner Menkenhorst hebben gemaakt die (net als Raymond zelf) fluiten voor de KNVB. Maar om een idee te krijgen, op een willekeurig zaterdag zijn er 15-20 thuiswedstrijden waarbij een leidsman of vrouw noodzakelijk is. Een zeer beperkt deel wordt aangewezen door de KNVB voor de rest zullen we daarvoor als gastheer zelf voor moeten zorgen.

Willy Bras kreeg de complimenten hoe hij dit wekelijks organiseert waarbij spelers van een 12-tal teams als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden optreden. Het grote probleem ligt echter bij de begeleiding van de wedstrijden van de lagere elftallen zoals dat binnen de Winterswijkse voetbalfederatie wordt georganiseerd. Aangesloten clubs van de federatie moeten hiervoor scheidsrechters leveren, dit wordt echter steeds moeilijker. Raymond sprak de verwachting uit dat, wanneer er geen nieuwe fluitisten worden gevonden, er in het slechtste geval, spelers zelf de wedstrijd moeten leiden. Geen wenselijke situatie daarom riep hij op om vooral te beginnen als scheidsrechter.

Ook in de toelichting van Leon ten Elshof over algemene organisatorische zaken kwam het onderwerp vrijwilligerswerk uitvoerig aan de orde. Zonder vrijwilligers geen voetbal, geen ranja/thee, een drankje in de kantine om maar iets te noemen. Maar Leon was blij dat de werkzaamheden zoals Gerard Knook die voor de kantine deed, nu door team (Anne Korten, Ronald Jansen, Bianca Schoppers en Annet Roerdink) worden ingevuld.

Voor het werven en nog belangrijker het behouden van vrijwilligers krijgt hij daarbij hulp van Danielle Legters. Op de achtergrond wordt er volop gewerkt aan een nieuwe huisstijl (o.a. voor een nieuwe website) waarvan het de bedoeling is dat deze tijdens de nieuwjaarsreceptie zal worden gepresenteerd.

Als laatste kwamen de facilitaire zaken aan de orde: DFDS (het oude HSF) verlengde haar sponsorcontract met 5 jaar en daardoor krijgen de JO13 t/m J019 allemaal een nieuw presentatiepak, geweldig natuurlijk. De eerdergenoemde verduurzaming en het beperken van de energiekosten (ondanks dat SSB een goed contract heeft met haar energieleverancier dat nog doorloopt tot eind 2023) werden door SSB voorzitter Willy Smit uitvoerig toegelicht net als de op handen zijnde renovaties, van de vergaderruimtes en keuken.

Hiervoor zal de goed gevulde onderhoudspot worden aangesproken. Samen met de gemeente zal de veldverlichting worden vervangen door ledverlichting. Helaas zijn er net als vele andere verenigingen zijn er ook bij op ‘t Huitinkveld te veel engerlingen te vinden onder de grasvelden en heeft alle aandacht van onze vrijwilligers en ROVA die de grasvelden gaan bewerken met aaltjes.

Bij z’n slotwoorden (om 21:51) keek Bart tevreden terug op een korte maar goede ALV en wenste iedereen een fantastisch voetbalseizoen toe.

Scroll naar boven