Bart Berenschot volgt Jan Wilterdink op als voorzitter van FC Trias

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandagavond 24 september heeft Jan Wilterdink na 9 jaar de voorzittershamer overgedragen aan Bart Berenschot. Een memorabel moment na maar liefst 22 jaar bestuurswerk, waarvan de laatste 9 jaar als voorzitter. Gelukkig blijft hij zich als lid van de PR-commissie inzetten voor FC Trias. 

Jan werd niet alleen, met instemming van de vergadering, benoemd tot erelid. Aan het begin van de vergadering stond nog een verrassing te wachten. Burgemeester Joris Bengevoord was naar ’t Huitinkveld gekomen om namens de Koning die ene bekende zin uit te spreken: ‘Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid de Koning…….’ om vervolgens het daarbijbehorende lintje op te spelden. Jan: namens alle leden hartelijk dank voor jouw inzet voor FC Trias!

Afgelopen half jaar zijn Jan en Bart zeer intensief met elkaar opgetrokken om lopende zaken en kennis over te dragen. Uiteraard is Bart geen onbekend gezicht binnen de FC Trias gelederen. Eerst was hij actief als leider van de teams van zijn zoons Max en Bram. Vanaf 2015 maakt hij deel uit van het jeugdbestuur als voorzitter en dus ook van het algemeen bestuur.

Bart over de voornaamste reden om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen het voorzitterschap:
“Ik wil vooral samen met alle andere vrijwilligers verder bouwen aan onze prachtige vereniging. Een vereniging waar men met respect met elkaar omgaat, waar het gezellig is, gastvrij, maar waar ook prestaties en ambities waargemaakt kunnen worden. Maar ook een vereniging waar eenieder op zijn of haar niveau met plezier kan voetballen, zowel prestatief als recreatief. Geen rangen of standen. Saamhorigheid. Zoals gezegd SAMEN, want dat is de sleutel tot succes.”

Wij wensen Bart heel veel succes!

Overige bestuurswisselingen

Inge Klein Gunnewiek stopt na 4 jaar penningmeester geweest te zijn. Zij blijft gelukkig wel behouden als vrijwilliger voor de club en richt zich op haar nieuwe functie als lid van de sponsorcommissie. In de persoon van Raymond Nienhuis is een waardig opvolger gevonden. Hij zal voortaan de financiële belangen van de club behartigen. Bart en Raymond vormen samen met Carolien Steintjes, sinds vorig jaar secretaris van FC Trias, het dagelijks bestuur.

Henk Korten heeft een jaar lang op ‘interim basis’ de belangen van de vrouwen behartigd. Inmiddels is het dagelijks bestuur er in geslaagd om een opvolger te vinden, namelijk Dinand Oonk.

Gérald Winkelhorst zal het seizoen 2018-2019 voor het derde achtereenvolgende jaar coördinator van het seniorenvoetbal zijn.

Hans de Roos, al actief als lid van de jeugdcommissie, neemt Bart’s voormalige functie binnen het bestuur over en is daarmee de nieuwe coördinator van de jeugd.

Algemene zaken, een nieuwe functie binnen het bestuur die met ingang van dit seizoen wordt geïntroduceerd, wordt bekleed door Remco Snaphaan. 

Scroll naar boven