FC Trias bouwt verder aan haar toekomst

FC Trias kan weer terugkijken op een prima algemene ledenvergadering. Klokslag 20:00 uur opende Bart Berenschot de vergadering en mocht daarbij 72 leden welkom heten. Hij gebruikte z’n openingswoorden (klik hier om ze na te lezen) om uitvoerig stil te staan over de normen en waarden binnen de vereniging en hoe wij met elkaar om gaan.

Ook onze vereniging is een weerspiegeling van de maatschappij en na corona heeft er ook bij FC Trias een cultuuromslag plaatsgevonden: hierbij is iedereen veel individualistischer geworden. Als bekende schippers aan de wal wordt eenvoudig commentaar geleverd, waar beslissingen en werkzaamheden van vrijwilligers worden bekritiseerd.

Bart benadrukte dat kritiek mag, maar wel constructief, oplossingsgericht en vooral rekening houdend met ieders goede bedoelingen. Want, zonder vrijwilligers geen voetbal. Samen zijn we FC Trias, waar iedereen bij wil en kan horen. Bart verwees nog eens naar het organogram van de organisatie zodat men weet bij wie men met een vraag terecht kan.

Helaas moest Bart ook melding maken van een poging tot inbraak en riep alle leden ogen en oren open te houden en bij twijfel contact op te nemen met de politie. Tenslotte wees hij nog weer eens op het gebruik van onze accommodatie en vooral het afsluiten ervan, bij het verlaten en dit vooral niet alleen te doen.

Daarna nam secretaris Carolien Steintjes het woord. Onder luid applaus werden de notulen van de vorige ALV (26 september 2022) goedgekeurd waarna ze met het benoemen van een aantal hoogtepunten (nacompetitie heren 1 en 2, bomvolle nieuwjaarsreceptie maar ook de bezoeken aan de Grolsch, aanpassen van de vergaderruimte en bestuurskamer ) een terugblik gaf op het afgelopen seizoen.

Ook financieel kan de vereniging en SSB terugkijken op een gezond seizoen. Beide behaalden een kleine plus welk door de kascommissie met lovende woorden werden benadrukt. Penningmeester Andre Pelle verwacht echter voor de komende periode hogere kosten voor huisvestiging en deelname aan de competitie (door verdere ledengroei) en stelde daarom een marginale contributieverhoging voor van respectievelijk € 5,00 (spelende) en € 2,50 (niet spelende leden) welke door de aanwezige leden werd goedgekeurd.

De bestuursverkiezingen waren dit jaar een formaliteit. Alle drie aftredende maar herkiesbare bestuursleden, Leon ten Elshof (Organisatorische algemene zaken), Carolien Steintjes (secretaris) en Andre Pelle (penningmeester) werd herkozen en met lovende woorden door Bart, terecht, met een bloemetje in het zonnetje gezet.

In het rondje van de commissies vroeg jeugdvoorzitter Hans de Roos om commitment van de ouders om de vereniging en daarmee feitelijk hun eigen voetballende kinderen te blijven ondersteunen. Bovendien sprak hij eenieder aan op het gedrag op en rond de velden. Trots vermelde hij de ledengroei bij de jeugd met o.a. 40 nieuwe mini’s/ukkies.

Bij de mannen een toelichting over een aantal nieuwe gezichten: want naast William Krabbenborg bij het eerste, leren Richard Kok en Jeroen Joling bij het tweede kneepjes van het vak door samen te werken met Frank Verheijen. Bert Bemers heeft de plek van Raymond Tjallingi overgenomen bij de VTC. Eén van de aandachtspunten van de VTC blijft de doorstroming van de jeugd naar de senioren.

Ook de vrouwenafdeling blijft doorbouwen: structuur en rust zijn daarbij belangrijk om ondertussen bezig te zijn met werven, binden van spelers en uitbreiding van de commissie met een aantal vrouwelijk bestuurders.

De her verkozen Leon ten Elshof had zich direct na de pauze in een mascottepak gehezen. Moet gek zijn of velen hebben de haan wel op allerlei plekken (bij de lancering van de nieuwe huisstijl) voorbij zien komen maar nu werd duidelijk waarom. De door Skopein gesponsorde haan zal binnenkort vaker te zien zijn bij (jeugd-)activiteiten van FC Trias.

De haan is echter nog naamloos en Leon riep de leden op vooral mee te denken aan een leuke naam (geef die door aan pr@fctrias.nl ) om kans te maken op een leuke filmavond voor de hele familie. Aandacht voor het werven, behouden en nazorg van vrijwilligers blijft het speerpunt van de nieuwe vrijwilligerscommissie maar ook zal er bijzondere aandacht worden gegeven aan nieuwe leden.

Duurzaamheid (ledverlichting, zonnepanelen en verwarming) staat bij SSB op ‘t Huitinkveld hoog in het vaandel. Onderdeel van het regulier onderhoud is het vervangen van de gevel van de kantine, het aanpassen van de keuken en het compartimenteren van het gebouw voor een lager gasverbruik.

Tenslotte gaf Melvin Pietersz van de nieuwe projectgroep FC Trias 3.0 een toelichting over de aanleiding (huidige operationele processen efficiënter/effectiever maken) en visie (verdere digitalisering moet de vereniging de mogelijk geven meer aandacht te kunnen geven aan de sport) van het project. Vastleggen van juiste data in één systeem moet zorgen voor eenvoudigere communicatie.

Na de rondvraag dankte Bart om exact 21:57 iedereen voor de komst en wenste allen een geweldig en succesvol seizoen toe.

Scroll naar boven