FC Trias: ondanks COVID toch kerngezond

Op maandag 28 september stond de jaarlijkse algemene ledenvergadering (de ALV) van FC Trias op het programma. Op klokslag 20:00 uur opende onze voorzitter Bart Berenschot in het gebouw Wilhelmina de vergadering. Er was naar Kotten uitgeweken om op die manier toch in een groter gezelschap, volledig conform de coronaregels, te kunnen vergaderen.

Ook bij de opening kon Bart niet om het C-woord heen: Hij keek daarbij tevreden terug op de eerste voetbalweekeinden die volledig volgens het door de gemeente goedgekeurde plan waren verlopen. Toch maakte hij zich zorgen over de toekomst (helemaal omdat even voor de vergadering onze premier Rutte weer nieuwe maatregelen had aangekondigd). Hij benadrukte daarbij dat iedereen die op ‘t Huitinkveld komt zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en daarbij vooral rekening met een ander moet houden.

Ook onze kledingleveranciers (Leugemors/JAKO) hebben de gevolgen gemerkt van het virus. Zo kreeg de kledingcommissie te horen dat de volgende levering eigen wedstrijdtenues pas over 6 maanden was te verwachten. Daarom heeft het bestuur in overleg met de kleding- en sponsorcommissie besloten dat de teams waarvoor nieuwe kledingsponsors (Flipmedia, Grijsen, Heerlijke wijn van Loek Heinne en restaurant de Schoppe, waarvoor heel veel dank) zijn gevonden, in eerste instantie gaan spelen in een standaardwedstrijdtenue, dat uiteraard past bij onze clubkleuren. Daarnaast wordt het reguliere wedstrijdtenue voor de lange termijn heroverwogen.

Na de opening werden de notulen van 2019 en het jaarverslag door onze secretaris Carolien Steintjes gepresenteerd en goedgekeurd door de aanwezige leden. Vervolgens mocht (scheidend) penningmeester Raymond Nienhuis mooie cijfers laten zien. De besturen van SSB en FC Trias hadden in het voorjaar snel geschakeld en daarbij een evenwicht gevonden tussen inkomsten en kosten maar ondertussen wel een grote reserve opgebouwd voor het toekomstig onderhoud.

 

Daarbij dankte Raymond zowel de sponsoren als de leden voor hun loyaliteit omdat beide, ondanks dat er niet gevoetbald mocht worden, toch aan hun verplichtingen voldeden. Ook de financiële huishouding van FC Trias is keurig op orde en men had zelf, met hulp van de Vrienden van FC Trias, de sproei-installatie aangeschaft. Nadat ook de kascommissie haar goedkeuring toelichtte, werden de mooie cijfers door de leden aangenomen.

 

De tijd voor en na de pauze stond in het teken van de bestuursverkiezingen. De herverkiezing van Carolien, de beoogde benoemingen van André Pelle als penningmeester en die van Léon ten Elshof werden door Bart toegelicht. Hij sprak de wens uit dat spin in het web Carolien, die haar mannetje staat binnen het voor de rest mannenbolwerk van het algemene bestuur, zou worden herkozen. Raymond Nienhuis gaat weliswaar plaatsmaken voor André Pelle als nieuwe penningmeester maar Raymond wordt waarschijnlijk ‘de nieuwe Arnold’ (vader Nienhuis) als bestuurslid wedstrijdzaken. André is natuurlijk geen onbekende. Hij was jarenlang jeugdtrainer en later voorzitter jeugd VTC. In het dagelijks leven was André ook altijd al met financiën bezig bij Corbeel & Greven Natuursteen. Nieuw binnen het bestuur is de functie die Léon gaat vervullen: hij gaat zich namelijk bezighouden met het werven en behouden van vrijwilligers voor alle niet voetbaltechnische functies en de taken die zij uitvoeren (denk aan EHBO, hosting, ranja/thee/koffie schenken en kantine). Nadat de stemmen waren geteld bleken ze alle drie unaniem gekozen en werden ze onder luid applaus gefeliciteerd.

Daarna mocht de net gekozen penningmeester André Pelle direct aan de bak door een toelichting te geven op de begroting. Hij noemde, rekening houdend met de onzekere toekomst, de begrotingen van zowel SSB als FC Trias, verstandig en behouden. Inkomsten aan de veilige lage kant (o.a. lagere kantine-inkomsten) maar ook lagere uitgaven voor bijvoorbeeld de huisvestiging. Omdat er ook rekening mee moet worden gehouden dat er het komend seizoen geen financiële hulp van de KNVB kan worden verwacht (die afgelopen seizoen afzagen van een deel van de jaarlijkse afdracht) werd een kleine contributieverhoging van € 5,00 voor spelende leden vanaf de JO15 voorgesteld en aangenomen.

De avond werd afgesloten met een korte toelichting door de diverse commissies op hun plannen. De seniorencommissie (VTC) gaat door met de aandacht voor de doorstroming van de jeugd naar de senioren. Mede door de inzet van Yassin en Bob (trainers heren 1 en 2) hebben veel O19 spelers de overstap gemaakt naar de senioren. Zij spelen nu vooral in de eerste 3 selectieteams dan wel in één van de twee zaterdag recreatieve teams. Gérald onderstreepte daarbij dat het belangrijk is dat iedereen op zijn eigen niveau kan spelen. Bij de vrouwen legde Dinand Oonk uit dat naast werving en naamsbekendheid, communicatie het allerbelangrijkste onderwerp zal zijn. Hij sprak daarbij de wens uit dat men (iedereen, niet vrouwen of meiden in het bijzonder) minder zou gaan appen maar meer met elkaar zou gaan praten. Hans de Roos beschreef de belangrijke rol van HJO Eric van Zutphen die naast de onderbouw vanaf dit seizoen ook verantwoordelijk is voor de bovenbouw. Hij zal daarbij veel aandacht geven aan de verdere opleiding van onze jeugdtrainers met als doel dat we allemaal eigen goed opgeleide trainers krijgen.

Als laatste onderstreepte Léon het binden van de vrijwilligers, niet alleen voor structurele taken maar zeker voor kleinere taken of projecten. Het rondje commissies werd afgesloten door SSB. Inmiddels is het hoofdveld opgelapt en goedgekeurd voor de APK (om het vergelijk te trekken met de jaarlijkse keuring van auto’s) en zal er in oktober worden gestart met de vervanging van de toplaag van het jeugdveld. Dit nieuwe veld zal rubber als infill krijgen en dus niet gemalen autobanden. De samenwerking met de WIJsVereniging werd nog eens uitgelegd, zij gaan namelijk gebruik maken van de waterbron die in de zomer wordt gebruikt voor het sproeien van onze natuurgrasvelden. Applaus was er voor onze vrijwilligers die ondanks de hitte er voor gezorgd hadden dat er twee geweldige grasmatten lagen waar zelfs met de hand het onkruid was uitgehaald.

De rondvraag kende geen bijzondere onderwerpen zodat om 21:55 onze voorzitter de aanwezigen bedankte voor de komst en eenieder veel gezondheid toewenste.

Scroll naar boven