Update gebruik kunstgrasvelden

Op zondag 27 november is er door de NOS nieuwe informatie naar buiten gebracht over het onderzoek wat de bandenbranchevereniging VACO de afgelopen weken op honderden velden heeft gedaan naar de granulaatkorrels die op kunstgrasvelden liggen. Zoals bekend is ook RIVM bezig met een onderzoek en heeft hiervoor ook monsters genomen van ons tweede veld (dat hiervoor was uitgeloot). De resultaten van dit uitvoerige onderzoek worden eind december verwacht.

Vooruitlopend daarop willen wij als bestuur nogmaals kenbaar maken dat wij vooralsnog het advies van De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de KNVB volgen en dat er dus gewoon gevoetbald kan worden op onze kunstgrasvelden.

Op dinsdag 29 november ontvingen wij van de KNVB het volgende bericht:

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:
De samenstelling van het rubbergranulaat op voetbalvelden in Nederland: welke chemische stoffen zitten er in? De mate waarin deze stoffen mogelijk vrijkomen uit de korrels. Manieren waarop mensen in aanraking kunnen komen met de chemische componenten (mogelijke blootstellingsroutes). Wat er bekend is over gezondheidseffecten van rubbergranulaat in de internationale wetenschappelijke literatuur. Een overzicht van normen voor rubbergranulaat in de huidige regelgeving.
De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal


VOORGAANDE BERICHTEN:
Het bestuur van FC Trias heeft kennisgenomen van de inhoud van de uitzending van Zembla afgelopen woensdagavond.

Voetballen op kunstgras zou volgens Zembla een risico voor de gezondheid kunnen inhouden, omdat het rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen bevat. Voetbalbond KNVB is van mening dat de bevindingen van Zembla niet wetenschappelijk worden onderbouwd, maar vindt wel dat naar aanleiding van deze uitzending door het RIVM nader onderzoek moet worden gedaan.

De KNVB geeft aan dat de rubberenkorrels moeten voldoen aan wettelijke normen, net als andere rubberen producten (bijv. fopspenen en speelgoed). De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Volgens het RIVM is op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog steeds achter de uitkomsten van die eerdere onderzoeken te staan. Het advies van het RIVM is dan ook dat er nog steeds kan worden gevoetbald op kunstgras. De KNVB heeft dit gister nog per e-mail aan alle voetbalverenigingen bevestigd.

Het bestuur van FC Trias heeft contact gezocht met de Gemeente Winterswijk, omdat zij eigenaar zijn van de velden, en ook zij sluiten zich vooralsnog aan bij het advies van het RIVM en de KNVB.

Maandag a.s. zit de KNVB met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties om tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. Zodra wij daar meer over weten, zullen wij de leden hier via de website over informeren.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de site van de KNVB: http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden.

Update [vrijdag 7 oktober, 18:00 uur]
Het RIVM adviseert ouders om kinderen niet te laten spelen met rubberkorrels van een kunstgrasveld. Woensdag werd bekend dat de korrels mogelijk giftig zijn. Het RIVM raadt ook aan om na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken.

Volgens het RIVM is er geen verhoogd risico door sporten op deze velden,op basis van eerder onderzoek. Het sporten op deze kunstgrasvelden wordt door het RIVM dan ook niet afgeraden.

Update [maandag 10 oktober, 20:00 uur]

De KNVB heeft vanmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Eerder drong de KNVB, evenals minister Schippers van VWS, al aan op een nieuw onderzoek.

Onderzoeksopzet RIVM

Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen twee weken af te ronden en openbaar te maken. Tijdens het onderzoek worden onder andere alle nationale en internationale onderzoeken over kunstgras nogmaals bestudeerd. Ook worden er andere relevante niet sport specifieke onderzoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het RIVM laten weten dat er tussen de 50 á 100 Nederlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht gaan worden op de aanwezige stoffen in het rubber. Om deze steekproef zo representatief mogelijk te maken zal de KNVB ondersteunen met de selectie van deze velden.

De KNVB is tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn. Net als de rest van (voetballend) Nederland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijkheid. Extra onderzoek levert meer informatie op en dat draagt bij aan totale zekerheid over het veilig en gezond sporten op kunstgrasvelden en hier is iedereen bij gebaat. De KNVB stelt het RIVM volledig in staat zo spoedig mogelijk met het onderzoek te starten.

Normaal voetbalweekend

Afgelopen weekeinde is er zoals gebruikelijk volop gevoetbald op de Nederlandse velden. Voorafgaand aan deze speelronde waren er veel vragen over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden, maar uit een analyse blijkt dat nagenoeg alle voetbalwedstrijden gewoon gespeeld zijn.

Update [dinsdag 25 oktober, 18:00 uur] De gemeente Winterswijk onderschrijft met een brief aan de besturen van FC Trias, Sportclub Meddo en FC Winterswijk de uitspraken van de KNVB, het ministerie van VWS en de vereniging van Sport en Gemeente: In de verklaring van het RIVM van 6 oktober staat dat het RIVM niet verwacht dat de toepassing van SBR-rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Volgens het RIVM is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.  De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de KNVB hebben aangegeven dit standpunt van het RIVM te volgen. Klik hier om de brief van de gemeente Winterswijk te lezen.

 

 

Scroll naar boven