Geen glaswerk mee naar buiten nemen!

Tijdens de op 28 september gehouden algemene ledenvergadering hadden wij als bestuur al gemeld dat wij tijdens de wedstrijd FC Trias – FC Eibergen controle hadden gehad van de KNVB op handhaving van ordemaatregelen. Na deze controle hebben wij bericht gehad dat tijdens de wedstrijden alleen in kunststof of kartonnen bekers drank mee naar buiten genomen mag worden (dit geldt zowel voor de tribune en het terras als “langs de lijn”) en dat het bovendien niet is toegestaan om vuurwerk af te steken. Onder vuurwerk wordt zowel knalvuurwerk als sier- en rookvuurwerk verstaan. Nieuwe overtredingen zullen door de KNVB worden bestraft. We rekenen daarom op jullie begrip en medewerking.

Nog even de regels van de KNVB op een rij:

Verkoop van dranken:
Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Vuurwerk:
Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. Alleen wanneer een vereniging ruim voorafgaand aan een wedstrijd aan de KNVB een provinciale vergunning toont, waaruit blijkt dat het afsteken van vuurwerk is toegestaan, kan de KNVB ontheffing verlenen. Achteraf wordt per definitie geen ontheffing verleend.

Uiteraard hebben we ons aan deze regels te houden en in overleg met de beheerders van de kantine hebben wij besloten dat wij plastic en kartonnen bekers beschikbaar stellen voor die mensen die hun (alcoholische) dranken mee naar buiten willen nemen.

Ook in de kantine (op de deuren en lichtkrant) maken wij melding van bovenstaande beslissing:

De KNVB verbiedt vanwege de veiligheid om glaswerk of porselein mee naar buiten te nemen. Daarom is tijdens wedstrijden niet toegestaan om glaswerk of porselein mee naar buiten te nemen.Aan de bar kunt u vragen om plastic of kartonnen bekers.Wij hopen op uw begrip en bedanken u alvast voor uw medewerking.

Scroll naar boven