Hoofdsponsoren bezoeken collega Peters Installatietechniek

Net als andere jaren is er onlangs weer een bijeenkomst geweest met onze hoofdsponsoren. Hiervoor ging men op bezoek bij collega sponsor Peters Installatietechniek. Peters heeft onlangs intrede genomen in haar nieuwe bedrijfspand op het industrieterrein 7-Poort in Zevenaar. Een mooie reden dus om daar bij elkaar te komen. Tijdens het bedrijfsbezoek lieten de sponsoren zich niet alleen bijpraten over de laatste stand van duurzame klimaattechniek maar ook over de ontwikkelingen binnen FC Trias.

De aftrap van de bijeenkomst was bij Nathan, niet alleen buurman van Peters Installatietechniek, maar vooral expert op het gebied van duurzaam verwarmen, koelen en warm tapwaterbereiding. De geboden oplossingen passen helemaal in de energietransitie waar we met z’n allen middenin zitten. De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Peters Installatietechniek gebruik bij veel van hun klanten de systemen die Nathan kan leveren en dan in het bijzonder de systemen die zijn gebaseerd op aardwarmte. Daniel Frenken, algemeen directeur van Peters Installatietechniek, heette iedereen welkom en vertelde daarbij enthousiast over het ontstaan van het in 1963 opgerichte bedrijf. Destijds begonnen als loodgietersbedrijf, waarbij Daniel in 2010 zitting nam in de directie. De markt vroeg op dat moment echter om totaalinstallateurs (E, W en HVAC) die een klant volledig kan ontzorgen, zo levert men vanaf het 50-jarig jubileum een zogenaamd totaalpakket: advies – installatie en onderhoud.

In 2015 greep Daniel de kans om Peters verder te laten groeien door de overname van Henk te Winkel en in het verlengde daarvan werd men hoofdsponsor bij FC Trias. Vanaf dat moment prijkt de naam van Peters Installatietechniek op de coachjassen van onze jeugdtrainers en -leiders. Dat vinden wij als FC Trias natuurlijk geweldig maar ook Daniel onderstreepte dat dit vertrouwen had gegeven in de regio, zo kwamen meerdere grotere (HtW) klanten terug bij Peters. Het bedrijf bleef maar doorgroeien en hierdoor was een groter pand noodzakelijk. Daniel legde de collega-sponsoren vol trots uit dat het zelf het pand tott op het laatste wandje had bedacht en liet elk details tijdens de rondleiding vol (terechte) trots zien. In de presentatiegids die binnenkort uitkomt meer informatie over Peters Installatietechniek.

Daarna was het woord aan voorzitter Bart Berenschot die de aanwezigen een inkijkje gaf in de ontwikkelingen binnen FC Trias en de beheersstichting SSB. Hij begon daarbij met een korte terugblik op het corona-seizoen 2020/2021 waarbij hij lof uitsprak voor de vele jeugdtrainers/leiders die er ondanks het gebrek aan een reguliere competitie er alles aan gedaan hebben om er voor de vele jeugdleden toch iets leuks van te maken. Dit heeft zelfs geresulteerd in een groei van het aantal leden. Voor de allerjongsten is er nu het Ukkievoetbal (vanaf 2 jaar) en er is nog meer ruimte voor de breedtesport (o.a. met 3 zaterdagteams). Op verzoek van de meiden/vrouwen komen zij vanaf komende seizoen uit op de zaterdag en ondertussen blijft men eigen spelers opleiden voor het eerste elftal. Bart onderstreept nog eens het werven en behouden van vrijwilligers en legde daarbij de achtergrond van de daarbij passende wervingsactie uit. Voordat hij het woord gaf aan de sponsorcommissie bedankte hij nogmaals de sponsoren dat zij, ondanks de roerige Covid-periode, toch de vereniging (financieel) bleven ondersteunen.

Tenslotte sprak de nieuwe voorzitter van sponsorcommissie, Patrick Grijsen. Hij bedankte daarbij eerst zijn voorganger Frank Kremer over wie hij, helaas, geen spannende anekdotes kon vertellen want Frank had alles altijd tot in de laatste puntjes georganiseerd. Patrick gaf inzicht in de nieuwe samenstelling van de sponsorcommissie en bedankte naast Frank ook Nick Dute en (de niet aanwezige) Karolien Beijers en Jan Winkelhorst voor hun geweldige inzet. Ook de nieuwe leden van de commissie zullen zich blijven inzetten om inkomsten te genereren die ten goede komen aan FC Trias, niet alleen door te werven maar ook door het langdurig binden van bestaande sponsoren. Minimaal tweemaal per jaar wordt iets georganiseerd, zo zal er later in het jaar weer een bedrijfsbezoek plaatsvinden. Tenslotte mocht Patrick de eerste nieuwe coachjas uitreiken aan de gastheer van de avond: Peters Installatietechniek heeft namelijk haar contract met 5 jaar verlengd en hiervoor zullen alle jeugdtrainers/leiders een nieuwe coachjas krijgen waarvan Daniel Frenken de eerste mocht aantrekken. Na het formele gedeelte was er nog volop de gelegenheid om met elkaar te praten tijdens de gezellige nazit.

Scroll naar boven