Inning contributie eind maart 2021

In het huidige seizoen 2020-2021 heeft het verenigingsleven flink te lijden onder de maatregelen rondom het coronavirus. Wedstrijden worden niet gespeeld en trainingen vinden momenteel in aangepaste vorm plaats. Het na afloop samen zijn in de kantine missen we ook enorm, in de eerste plaats natuurlijk vanwege de gezelligheid. Maar de weggevallen kantine-inkomsten zijn daarnaast ook een grote tegenvaller voor de verenigingsbegroting.

De kosten voor onze vereniging lopen echter voor een groot deel gewoon door. Om deze kosten te kunnen betalen zijn de inkomsten uit contributie van groot belang. Daarom zal de tweede contributie-inning van dit seizoen dan ook binnenkort plaatsvinden. Wij hebben jullie bijdrage hard nodig om ervoor te zorgen dat we het komende seizoen weer een goede start kunnen maken.

Eind maart wordt de tweede termijn van de verschuldigde contributie voor het seizoen 2020-2021 via automatische incasso geïncasseerd. De hoogte van de contributie kun je hier lezen.

Als we in het bezit zijn van het juiste e-mailadres ontvang je hierover ook per e-mail bericht.

Lukt het je niet te betalen via automatische incasso (of heb je geen machtiging afgegeven) dan dien je er zelf zorg voor te dragen dat de tweede termijn voor 1 april 2021 op ons bankrekeningnummer NL66RABO0132 3110 38 staat.

Graag ontvang ik ook vooraf een e-mailbericht indien de incasso niet gaat lukken. Dat scheelt ons een hoop tijd en voorkomt ook een schorsing (niet mogen trainen en spelen).

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik het graag via penningmeester@fctrias.nl.

Rest mij jullie hartelijk te danken voor jullie support!

 

Andre Pelle

Penningmeester@fctrias.nl