Kleedkamers voorzien van pictogrammen

Met ingang van heden zijn de kleedkamers op initiatief van de Normen en Waarden Commissie (NWC) voorzien van pictogrammen ter ondersteuning van de afspraken die we bij FC Trias gemaakt hebben.

Met behulp van deze pictogrammen kunnen we elkaar aan deze afspraken herinneren en elkaar erop wijzen als hiervan toch afgeweken wordt. We willen per slot van rekening allemaal van een opgeruimde en schone kleedkamer gebruik maken en geen geluidshinder ondervinden.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Scroll naar boven