Informatie mini’s

1. De MINI-F pupillen

Dit is de groep van de op één na kleinsten, de spelers zijn 4 tot en met 6 jaar. Deze spelertjes zijn spontaan en hebben een grote bewegingsdrang. Voor deze groep is de bal nog heel spannend, ze zijn nog niet “de baas“ over de bal. De bal- en lichaamscoördinatie zijn over het algemeen nog minimaal ontwikkeld en de bedoelingen van het spel zijn nog onduidelijk. De MINI-F pupillen leren vooral door het opdoen van bewegingservaring en het kijken naar elkaar i.p.v. wat de trainer te vertellen heeft. Dit komt omdat de concentratie nog gering is en omdat ze vaak helemaal opgaan in het spel. Het team idee leeft nog niet en ze zijn over het algemeen individueel bezig. Het allerbelangrijkste bij deze spelertjes is altijd het speelse en het plezier dat ze in het voetbal willen en moeten beleven.

2. Waarom/Hoe/Wat/Waar 

Een paar jaar geleden is FC Trias speciaal voor deze jongste groep spelers/speelsters met de “FC TRIAS MINI CHAMPIONS LEAGUE” gestart. Dit is een onderlinge competitie. Uitgangspunt is dit om de week te doen, uitzonderingen daargelaten (vakantie, Sinterklaas, toernooitjes met andere verenigingen)

In dit artikel staat beschreven:
– Waarom we dit doen?
– Hoe we dit doen?
– Hoe vaak doen we dit?
– Wat betekent het voor de kinderen?
– Wat verwachten we van de ouders/verzorgers?
– Waar kun je terecht voor vragen?

3. De trainingen

De trainingen voor de MINI-F pupillen staan in het teken van balgewenning. Uitgangspunten voor dergelijke trainingen zijn:

* Het plezier komt altijd op de eerste plaats. Het moeten winnen is absoluut niet belangrijk en kan zelfs belemmerend werken.

* Veel vormen met de bal en veel beweging, dus niet te lang stil laten staan.

* Geen ingewikkelde oefenvormen en geen lange verhalen.

* Veel afwisseling, trainingen kunnen zonder problemen achter elkaar herhaald worden.

* Spelenderwijs de technieken onder de knie krijgen. Vooral het passen en trappen. 


4. Waarom 4 tegen 4?

Zoals gezegd is het “de baas” worden over de bal zeer belangrijk voor de MINI-F pupillen. Voor wat betreft het aanleren van bal- en lichaamstechniek zijn het dribbelen, drijven, passen en trappen dan ook de belangrijkste onderdelen. Zoveel mogelijk balbezit is hierbij wel een vereiste. De vraag is dan of het wel zo verstandig is om een spelertje een partij van 6 tegen 6 te laten spelen. Het aantal keuzes is enorm binnen het 6 tegen 6 en het aantal balcontacten is echter minimaal. Het beeld van een kluit voetballertjes die een bal voortbewegen en een paar jongetjes die buiten de kluit grassprietjes lopen te tellen is voor iedereen die wel eens een pupillenwedstrijd heeft gezien heel herkenbaar. In zo’n geval is 4 tegen 4 veel beter dan 6 tegen 6. Dit is de kleinste vorm waarin zowel breed als diep gespeeld kan worden en het aantal keuzes enorm wordt gereduceerd. Binnen de partij 4 tegen 4 is elke speler veel meer aan de bal en wordt hij of zij in staat gesteld acties te maken.

5. De FC TRIAS MINI CHAMPIONS LEAGUE

De mini-F pupillen voetballen om de week hun competitiewedstrijden van 4 tegen 4 op zaterdagmiddag in één tijdvak, namelijk van 14 uur tot 16 uur. De wedstrijden vinden altijd thuis plaats, namelijk op sportpark Het Huitinkveld op het Rabokidsveld, wat speciaal voor de allerkleinsten is aangelegd. Deze competitie noemen wij de “FC TRIAS MINI CHAMPIONS LEAGUE”. In deze competitie krijgt elk team de naam van een beroemde buitenlandse topclub, zoals Barcelona, AC Milan, Arsenal, Real Madrid. Ze voetballen in speciaal ontwikkelde tenues die door de sponsoren KHK  en OVM beschikbaar zijn gesteld. Het seizoen wordt, net als bij de KNVB in tweeën gesplitst, nl. in een najaars- en voorjaarscompetitie. Hierbij zal halverwege het seizoen (okt tot dec) de najaarskampioen bekend zijn. Hierna kunnen de teams weer opnieuw worden ingedeeld en start er een voorjaarscompetitie (febr tot april) waarin er weer een nieuwe kampioen bekend zal worden.

6. Begeleiding

De hele opzet van dit toernooi kan natuurlijk niet zonder de hulp van de ouders/verzorgers en vrijwilligers. Zo zijn er verschillende taken zoals: begeleider van het team van je kind, het inschenken van de limonade en zeker niet te vergeten het begeleiden van de kinderen in de kleedkamer voor, tijdens en na de wedstrijden. Ook proberen wij bij FC Trias dmv cursussen iedere trainer of begeleider wat meer informatie te geven over het leren voetballen van kinderen en het overbrengen daarvan. Heeft u belangstelling in geven van trainingen of wilt U begeleider zijn van het team van uw kind, maak dit bekend bij de coördinator.

7. Contactpersoon

De trainingen van de mini’s en de organisatie van de Mini Champions League wordt verzorgd door een grote groep enthousiaste trainers, assistenten en ouders. Aanspreekpunt is echter Johan Ros: Johan kun je bereiken op: 06-23731993 dan wel op z’n emailadres: johanbernhard54@hotmail.com

8. En dan nog dit:  ‘tips voor ouders’

Geef blijk van belangstelling, kom dus zo vaak mogelijk kijken naar uw zoon of dochter.
Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of dochter en de medespelers.
Gebruik geen tactische kreten, ze hebben ’t al moeilijk genoeg met de bal, de tegenstanders en zichzelf.
Laat het coachen over aan de teamleiders en respecteer beslissingen van de spelleider (scheidsrechter).  Blijf altijd positief, juist bij verlies; word niet boos, de volgende keer beter.
De teamleiders doen ook hun best, bemoei u niet met zijn/haar beslissingen.
Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.

Scroll naar boven