Nieuwjaarsspeech over “waarom moeilijk doen als het samen kan”

Beste FC Triassers!

Van harte welkom!

Ik ben blij dat jullie weer met zo velen naar ‘t Huitinkveld zijn gekomen om samen het nieuwe jaar af te trappen. Deze nieuwjaarsreceptie is de eerste na twee jaar coronatijd. En wat is het goed om jullie weer in zo’n grote getalen live te zien.

Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, onze jubilarissen die we straks gaan huldigen, onze sponsoren, het bestuur van Stichting Vrienden van FC Trias en het bestuur van Stichting Sport Bataafseweg. Ik wens jullie allen namens het bestuur van onze vereniging al het goede voor 2023 toe, zowel in sportief als maatschappelijk opzicht maar vooral ook qua gezondheid.

Zoals gebruikelijk blikken we terug en kijken we vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Alvorens ik daarmee verder ga wil even een paar huishoudelijke mededelingen doen. Zoals jullie wellicht hebben opgemerkt ontbreekt in ons bestuursteam ons collega-bestuurslid Erik ten Hagen. Door de persoonlijke omstandigheid van het overlijden van zijn moeder is hij er begrijpelijkerwijs vandaag niet bij. Wij wensen hem en zijn naasten alle sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Straks zullen we alle jubilarissen die niet officieel gehuldigd zijn op de foto zetten met de groep die op dat jaar op dat moment gehuldigd zou moeten gaan worden. De namen verschijnen via de laptop op de schermen en zullen we omroepen. De buitencategorie van dit jaar zullen we met tekst huldigen.

En dan al die mensen die deze dag weer mogelijk maken en die hier belangeloos staan; o.a. de muntenverkoop, de mensen achter bar, de activiteitencommissie die deze dag weer heeft ingevuld en de vrijwilligers die de kantine hebben ingericht voor deze happening en alle anderen. Een keihard applaus voor deze vrijwilligers.

Willy Smit zal na dit openingswoord en voor de huldiging de plannen van SSB toelichten. Tevens zal Francisca zal straks nog even een indicatie geven van de opbrengst van de kerstactie en aanvullende info delen. Dit zal na alle jubilarissen zijn.

Seizoen 2021-2022 zal de boeken ingaan als het seizoen waarin we uiteindelijk weer volledig aan het voetballen kwamen en weer zijn gaan draaien met daarin gelukkig ook weer verschillende sportieve successen: Op 5 februari mochten we de JO13-1JM als kampioen huldigen. De 19-2 die zowel in najaarscompetitie 2021 als ook in de voorjaarscompetitie 2022 kampioen werd. Via de nacompetitie de promotie van heren 2 naar de 1e klasse A. Datzelfde 2e dat nu inmiddels in de 1e klasse opnieuw een nacompetitie plek heeft veiliggesteld. Chapeau mannen! De heren 45+1 die zowel in de najaarscompetitie 2021 als in de voorjaarscompetitie 2022 kampioen werden. Helaas dit najaar op doelsaldo geen kampioen. GKL Henk Hoijtink zint op maatregelen zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen. En dan onze JO19-1; zowel kampioen in de hoofdklasse en als klap op de vuurpijl ook nog eens promotie afdwingen naar de 4e divisie, een prachtige prestatie. Complimenten voor de spelers en staf! En de eerste twee kampioenen zijn voor dit najaar ook al bekend, de JO17-3 JM en de heren senioren 45+2.

Ons vlaggenschip heren 1 streed in de nacompetitie om promotie naar de 2e klasse, echter kwam bij VIOD helaas niet verder. Op dat moment een bittere pil. Toch waren er ook positieve signalen. Gezien het bovenin meedraaien in de 3e klasse biedt dit wel perspectief voor de toekomst om hier op verder te borduren. Deze ontwikkelingen zijn wel de brug naar dit seizoen en verder. En met verder bedoel ik toch de gewenste stap naar de 2e klasse. Iets wat belangrijk is voor de toekomst van onze vereniging. Als FC Trias willen en zullen we dus nadrukkelijker toewerken naar een stap richting de 2e klasse. Het is daarom voor onze vereniging belangrijk om naast de breedtesport, die voor onze vereniging uiteraard erg belangrijk is en blijft, de prestatiecultuur richting de prestatieteams nadrukkelijker te gaan stimuleren en onderhouden. Hierbij is onze visie dat uiteindelijk onze jeugd zeer verdienstelijk in het eerste elftal instroomt. En waarbij de mix met de ‘oude garde’ leidt tot zeer mooie resultaten en niet onbelangrijk: er is en blijft nog steeds plek voor gezelligheid en sociale binding in en met de eerste selectie. Wij hopen dan ook dat Yassin beloond gaat worden met een mooie prijs in zijn laatste seizoen voor onze vereniging en dat dit een mooie uitgangspunt is voor de start van de nieuwe trainer William Krabbenborg.

Maar ook bij de vrouwen/meiden is Dinand Oonk met zijn vernieuwde commissie nadrukkelijk bezig om te bouwen en om stabiliteit te creëren in het vrouwenvoetbal bij FC Trias. Belangrijk hierbij is, net als bij de jeugd, de werving van leden.

En dan onze activiteiten die we gelukkig weer volop hebben gehad met als hoogtepunt ons jubileumfeest. Maar ook dit jaar voor het eerst, het Oktoberfest. Ik heb begrepen dat we daar komend jaar een vervolg aan gaan geven. Daarin hebben we laten zien dat we een echte vereniging zijn en we met elkaar feest kunnen vieren en elkaar kunnen vinden.
Elkaar vinden en samenwerken blijft de boodschap die we als bestuur blijven uitdragen. O.a. bij het vrijwilligersbeleid. Want we roepen het al jaren, maar zonder vrijwilligers kan er gewoon niet gevoetbald worden. Van dit besef zal nog iedereen nadrukkelijker doordrongen moeten worden. En dan met name bij de mensen die het nu nog als vanzelfsprekend ervaren en beschouwen. Dat is zowel bij spelende leden maar ook bij ouders in alle leeftijdsgroepen. Verplichten is voor nu nog niet aan de orde.
Toch zullen we, als er in toekomst stilstand komt qua aanwas vrijwilligers, daar wel op gaan sturen. Dus gechargeerd in het rijschema van ouders een extra kolom vrijwilligerstaak. Of bij de senioren een weekend waarin bijvoorbeeld een team taken heeft op zaterdag en zondag. Als bestuur was het mooi om te zien dat bij het maken van de nieuwjaarszakken er al veel, ook spelende leden, acte de préséance gaven waarvoor hartelijk dank. Als iedereen een klein stukje van de taart neemt en een taak of project doet, krijgen we alle taken ingevuld.

Als bestuur hebben we hiervoor ook een avond voor onszelf georganiseerd o.l.v. projectbegeleider Marco Groen hoe we op e.e.a. kunnen voorsorteren. Hiervoor zullen we als vervolg spiegelbijeenkomsten organiseren waarin we jullie vragen om mee te denken over onze toekomst in vele facetten, ook voor wat betreft het vrijwilligersbeleid. Regeren, lees besturen, is tenslotte vooruitzien. Daarom blijft onze slogan: Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Langs deze weg wil ik dan ook nog even refereren aan de vrijwilligersavond op 18 maart. Dus de oproep aan alle vrijwilligers, ook de mensen die incidenteel helpen, schrijf dit in je agenda.

We zitten door de veranderingen maatschappelijk en economisch gezien, denk hierbij aan de corona, energiecrisis en door de oorlog in Oekraïne, in een tijd waarin samenwerken en vooruitzien nog belangrijk wordt. Financieel is FC Trias gezond en kunnen we de benodigde investeringen doen die noodzakelijk zijn om de brug te kunnen slaan naar o.a. verduurzamen en geplande onderhoudswerkzaamheden. Hierover zal Willy Smit jullie straks nog meer vertellen.
Maar ook kan het voorkomen dat bij jullie zelf een situatie ontstaat waardoor bijvoorbeeld het betalen van de contributie in het gedrang komt. Overleg met onze penningmeester Andre Pelle. Hij is tevens door ING geaccrediteerd om in dit soort gevallen te bemiddelen/verwijzen naar de diverse kanalen bij de gemeente en andere instanties.

Voor nu wil ik aangeven dat we als bestuur vooral erg trots en tevreden zijn hoe we het met zijn allen voor elkaar boksen, fantastisch! Blijf vooral communiceren én vergeet ook niet dat alle mensen die het voetbal mogelijk maken dit naast hun werk uitvoeren.

Scroll naar boven