Nieuwjaarsspeech 2017

Beste FC Triassers !
Beste dames en heren, jongens en meisjes !
Ik ben blij dat jullie, ondanks de gladheid, weer massaal naar jullie Huitinkveld zijn gekomen.

Bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, onze jubilarissen, onze sponsoren en de besturen van Stichting Vrienden van FC Trias en Stichting Sport Bataafseweg.

Ik wens jullie natuurlijk namens het hele bestuur een geweldig 2017 toe, vooral in gezond en sportief opzicht.

Op zo’n moment als vandaag is het ook goed om even terug te blikken op het jaar wat inmiddels al weer 8 dagen achter ons ligt.

Het was een jaar met een lach en een traan.

Normaliter noem ik geen namen als ik jullie herinner aan de mensen waarvan we afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Maar daarop maak ik deze keer graag een uitzondering: helaas hebben we afscheid moeten nemen van Sharon Velders die op veel te jonge leeftijd overleed.

Het had veel impact voor iedereen binnen FC Trias maar in het bijzonder bij de vrouwenafdeling. Het bracht echter ook veel saamhorigheid en dat was een hele bijzondere ervaring.

Aan de andere kant was 2016 een jaar waarin we met z’n allen weer heel veel hebben bereikt. Niet alleen op het veld met de vele kampioenschappen bij de jeugd en de promoties van zowel heren 2 als vrouwen 1. Maar ook naast het veld vielen we in de prijzen: Met de € 8.500,– uit het Rabo Coöperatiefonds hebben we een mooi startkapitaal gewonnen voor ons Schone was project, wat we dit jaar samen met Estinea willen gaan starten, hier onder de tribune. Dit is op dit moment nog een opslagruimte daarom beginnen we eerst met het volbouwen van het hoekje van het pand van Hickory zodat we dat kunnen gebruiken als nieuwe opslagruimte.

Het jaar 2016 was echter ook het jaar waarin jullie zelf massaal meededen aan onze ledenenquête en ons als bestuur een aantal opdrachten mee hebben gegeven:

Deze hebben we vertaald in een visie voor de komende jaren waar mee we in 2017 verder mee aan de slag gaan. Nog even de 3 belangrijkste punten op een rij:
• Vrijwilligersbeleid;
• Binding;
• Ambitie;

Vrijwilligersbeleid
Geen enkele vereniging, dus ook FC Trias, kan zonder vrijwilligers. Ook FC Trias draait voor het overgrote deel op vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar en we moeten met z’n allen dankbaar zijn dat ze zich geheel belangeloos inzetten voor jullie of voor jullie kinderen.

Echter, tijden veranderen: mensen worden individueler, zijn drukker en zeggen minder tijd te hebben. Gaat echter vaak niet om tijd maar om prioriteit.

Toch willen we graag wekelijks kunnen voetballen en daarom zijn we blij dat er na de ALV een vrijwilligerscommissie is gekomen. Onder leiding van Ellen van Dam en Frank van Eerden is deze groep begonnen met het in kaart brengen van de diverse vrijwilligerstaken binnen FC Trias.

En dat zijn er veel!

Nu alles op papier wordt gezet wordt nog maar weer eens duidelijk wat er allemaal gebeuren moet voordat er überhaupt gevoetbald kan worden. Vervolgstap is dat de commissie zal beginnen met het werven van nieuwe supporters. We zoeken namelijk geen vrijwilligers maar supporters! Zeg maar enthousiaste bewonderaars of gedreven aanhangers van FC Trias die met z’n allen achter de vereniging staan.

Sommige taken worden nog helemaal niet ingevuld. Zo is er al langer behoefte aan een goed team EHBO-ers. Daarom is Monique ter Haar begonnen met het werven van nieuwe EHBO-ers die eind januari – begin februari een cursus eerste hulp bij sport ongelukken krijgen aangeboden. Dus vindt jij het leuk om mensen met een klein sportletsel te helpen geef je dan op bij Monique, dit kan bijvoorbeeld op onze site.

Binding
Ander belangrijk punt voor de komende jaren is het binden van onze leden.

We kunnen er niet om heen maar Winterswijk is net als de rest van de Achterhoek een krimpgebied waarbij de komende jaren het aantal inwoners met circa 10 procent achteruit zal gaan. Je kunt het nu al zien aan de basis scholen waarvan sommige alle zeilen bij moeten zetten om de deur open te mogen houden. Dit zien we ook direct terug in het dalende aantal deelnemers voor de Rabo Kids Cup zoals we die ook dit jaar op woensdag 17 mei gaan houden.

Binding is niet alleen het werven van nieuwe leden maar ook behouden van bestaande leden. Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen langer lid blijven van FC Trias?

Goede voorbeelden daarvan zijn zaterdagvoetbal maar ook de speciale competities voor mensen die niet elke week willen voetballen. Zo hebben we al een vrouwen 25+ en een mannen 35+ team die beide één keer per maand op vrijdagavond spelen. Verwachting is dat we in het voorjaar nog een extra 35 of 45+ team hebben.

Op die vrijdagavonden is het ook gezellig druk in de kantine die we trouwens samen met SSB gaan herinrichten om er nog meer een voetbalkantine van te maken. Een groepje mensen heeft zich hier samen met interieurarchitect Bram Loman de laatste maanden al over gebogen. Ik prijs me gelukkig dat ik vandaag al de eerste ideeën mag laten zien.

Later dit voorjaar komt er een speciale inloopavond over de herinrichting van de kantine waarvoor jullie uitgenodigd zullen worden. Bram Loman zal dan aanwezig zijn om een verdere toelichting te geven en krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn mening te geven over de nieuwe kantine.

Ambitie
Naast vrijwilligersbeleid en binding zijn onze sportieve ambities het laatste speerpunt voor de komende jaren. Deze sportieve ambities hebben jullie in de enquête ook niet onder stoelen of banken geschoven: op termijn willen we met ons eerste mannenelftal naar de tweede klasse en bij de vrouwen zelfs naar de eerste klasse.

Deze weg naar succes neem je niet zo maar.

Dat is een weg met hobbels en kuilen die we met z’n allen moeten nemen om uiteindelijk het einddoel te halen. En dat zal niet altijd de kortste weg zijn. We hebben hiervoor echter professionele begeleiders in huis: Om die reden hebben we het contract met Jos al in een vroeg stadium verlengt want wij zijn er van overtuigd dat Jos ons verder kan helpen met onze sportieve ambities.

Uiteindelijk gaat het er echter om dat we met z’n allen hetzelfde doel hebben en dat is sportief stappen maken, beter worden, hoger op komen.

Op welk niveau dan ook!

Want bij FC Trias gaat het niet alleen om de selectiespelers maar om alle spelers. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen, op welk niveau dan ook, plezier beleeft aan het meest gespeelde balspel: voetbal.

Kortom we hebben weer een jaar voor ons met volop uitdagingen, meer supporters, vrijwilligers, die op allerlei manieren onze verenging willen steunen: Zodat alle FC Traissers, ongeacht leeftijd of geslacht, hun sportieve ambities waar kunnen maken en na afloop in een opnieuw ingerichte kantine gezamenlijk de derde helft kunnen spelen.

Hoe dan ook ik ben er van overtuigd dat we er met z’n allen weer een fantastisch voetbaljaar 2017 van zullen maken: Proost op 2017 !

Delen:

Scroll naar boven