Nieuwjaarstoespraak 2018

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Jan Wilterdink tijdens nieuwjaarsreceptie 2018 op zondag 7 januari 2018:

Beste FC Triassers !

Ik ben blij dat jullie weer massaal naar jullie Huitinkveld zijn gekomen. Bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, onze jubilarissen die we straks gaan huldigen, onze sponsoren, het bestuur van Stichting Vrienden van FC Trias en het bestuur van Stichting Sport Bataafseweg. Ik wens jullie natuurlijk namens het hele bestuur een geweldig 2018 toe, vooral in gezond en sportief opzicht.

Een nieuwjaarsreceptie is bedoeld om terug te blikken en vooruit te kijken naar het voetbal jaar wat voor ons ligt.

Sportief gezien was 2017 een, laten we het noemen een jaar met wisselende successen. Zo waren we natuurlijk erg blij met diverse kampioenschappen bij de jeugd en het resultaat van onze vrouwen 1: De meiden (en Henk Becks) mogen trots zijn op het behaalde resultaat! Wie had dat kunnen dromen: promoveren naar de 2e Klasse en direct mee doen om te prijzen en ook dit seizoen weer goed mee kunnen. Chapeau!

Maar aan de andere kant denken we natuurlijk ook aan de magere seizoenstart van ons mannenboegbeeld, Heren 1. In het afgelopen seizoen tot aan de laatste speeldag meedoen om te prijzen, goede voorbereiding draaien maar uiteindelijk dit in de reguliere competitie niet terugbetaald zien, dat is natuurlijk erg jammer. Dit hadden we ons met z’n allen heel anders voorgesteld. Gelukkig zagen we in het laatste duel voor de winterstop een geweldige kentering en ik ben er van overtuigd dat we dit na de verplichte korte winterpauze doortrekken en de 3e klasse voor ons behouden blijft.

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen hebben we in goed overleg met hoofdtrainer Jos Heutinck besloten om na twee jaar afscheid van elkaar te nemen. Inmiddels kunnen we Jos feliciteren met z’n nieuwe club want hij zal komend seizoen trainer worden van Varsseveld. Jos, proficiat!

Betekende wel dat we op zoek moesten naar een nieuwe hoofdtrainer. Het deed ons echter goed om te vernemen dat FC Trias ook bij voetbaltrainers goed in de markt ligt want spontaan melden zich maar liefst 7 trainers die graag bij ons aan de slag wilden. De VTC heeft met een groot aantal van hen gesproken om in de tweede ronde een afvaardiging van de spelersgroep aan te laten haken om met de kandidaten kennis te maken. Uiteindelijk hebben we net voor de kerst overeenstemming bereikt met Yassin Ouardighi. Natuurlijk kennen we Yassin als oud speler en trainer van onze A- en B-jeugd. Inmiddels heeft zijn TC-II diploma behaald en twee jaar als assistent gewerkt bij AZSV en hij staat te popelen om bij ons als hoofdtrainer aan de slag te gaan en wensen we hem daarbij veel succes.

Het jaar 2017 was ook het jaar van ons project Schone Was of eenvoudiger gezegd de realisatie van de wasserette hier onder de tribune die we tijdens de sponsoravond op 26 januari formeel zullen openen. Dan zullen echter de eerste wasjes al gedraaid zijn want die zag ik in de grote wasmanden klaarliggen. Er wordt gestart met de kleding van de Onder-11 E-jeugd en stap voor stap zal dit worden uitgebreid met de andere teams.

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om onze vrijwilligers die heel veel uren gestoken hebben in de realisatie van de wasserette hartelijk te bedanken.
Eerst is de nieuwe opslag ruimte in de hoek van het gebouw van Hickory gerealiseerd. Daarna is de ruimte onder de tribune geïsoleerd en afgetimmerd zodat de 3 grote industriële machine, 2 wasmachines en een droger, hun plek konden krijgen. Het is werkelijk fantastisch geworden en ik wil dan ook graag een geweldig applaus voor onze vrijwilligers !

En ik durf het bijna niet te zeggen maar komend voorjaar gaan onze vrijwilligers al weer aan de slag met het volgende grote project: de herinrichting van de kantine. De contouren staan vast, het eerste kwartaal van 2018 zal door SSB worden gebruikt om een begroting en plannen verder uit te werken. Er zal begonnen worden in de gang en daarna de kantine zelf waarbij o.a. het plafond vervangen wordt omdat er allemaal nieuwe verlichting in komt. De grootste klus, de vloer zal tijdens de zomerstop worden aangepakt.

Niet alleen op het veld, hier in de kantine maar ook op bestuurlijk vlak zal er dit jaar e.e.a. gaan veranderen bij FC Trias. Het leek me verstandig om aan de vooravond van 2018 jullie hierover al vast op de hoogte te brengen.

Zoals bekend wordt het jaar 2018 ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Nu ga ik hier geen stemadvies uitbrengen, maar onze penningmeester, Inge Klein Gunnewiek, hoopt wel dat iedereen massaal op haar VVD gaat stemmen zodat ze in de raad komt of bij een heel goede uitslag zelfs wethouder van onze mooie gemeente kan worden. Betekent echter dat ze de belangen van 28.000 inwoners gaat behartigen en dit valt, terecht, niet meer te combineren met haar penningmeesterschap van FC Trias. Gelukkig hebben we al goed gesprek gehad met een waardig opvolger van wie we binnenkort een positieve reactie hopen en denken te krijgen

Dan nog een aankondiging: Niet alleen Jos Heutinck en Inge Klein Gunnewiek gaan plaats maken. Maar ook ik zelf zal na 22 jaar bestuurswerk, waarvan 16 jaar met heel veel plezier bij FC Trias het stokje overdragen. Tijdens de al eerder genoemde ALV op maandag 24 september zal ik de voorzittershamer geven aan Bart Berenschot. Bart loopt dan al 3 jaar, namens de jeugd, mee in het bestuur. 

Niet alleen die ervaring maar zeker ook het feit dat hij een echte clubman is en nauw betrokken bij allerlei zaken die spelen binnen onze vereniging, maken hem uitermate geschikt om onze nieuwe kartrekker te worden. Ik ben dan ook erg blij dat hij en zijn vrouw Sandra positief reageerden toen ik hem hiervoor gevraagd heb. Helemaal omdat er ook verenigingen zijn, ik denk hierbij aan Longa, AZSV en AD ’69, die wanhopig aan het zoeken zijn naar bestuursleden. In de periode tot september gaat Bart niet alleen hard aan de studie voor z’n werk, maar zal hij ook de zaken binnen de jeugdafdeling overdragen aan z’n opvolger Hans de Roos. We zijn blij dat Hans deze stap wil gaan zetten en heeft toegezegd Bart op te willen volgen als voorzitter van het jeugdbestuur. Tot aan de ALV blijf ik zelf natuurlijk volop inzetten voor onze mooie vereniging en zal ondertussen nog meer met Bart optrekken zodat hij lopende zaken geruisloos kan overnemen.

Nieuwe trainer, nieuwe bestuursleden, schone was en een nieuwe ingerichte kantine feitelijk allemaal randzaken. Want het gaat bij FC Trias uiteindelijk maar om één ding: plezier beleven aan het voetbalspel. En dan niet alleen als speler maar ook als vrijwilliger langs de lijn of in één van onze ondersteunende commissies.

Hoe dan ook, ik ben er van overtuigd dat we er, met z’n allen, weer een fantastisch voetbaljaar 2018 van gaan maken ! Laten we gezamenlijk het glas heffen: Proost op 2018 !

Delen:

Scroll naar boven