NIEUWJAARSTOESPRAAK 2019

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Bart Berenschot tijdens nieuwjaarsreceptie 2019 op zondag 6 januari 2019:

Beste FC Triassers!

Van harte welkom! Ik ben blij dat jullie weer met zo velen naar jullie Huitinkveld zijn gekomen om samen het nieuwe jaar af te trappen. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, onze jubilarissen die we straks gaan huldigen, onze sponsoren, het bestuur van Stichting Vrienden van FC Trias en het bestuur van Stichting Sport Bataafseweg. Ik wens jullie allen namens het bestuur van onze vereniging al het goede voor 2019 toe, zowel in sportief opzicht maar vooral ook qua gezondheid.

Zoals gebruikelijk blikken we even kort terug en kijken we vooral vooruit naar het nieuwe jaar en seizoen wat voor ons ligt. Een kleine terugblik op 2018 leert ons dat we vooral trots mogen zijn. Sportief gezien mogen we, ondanks de tegenslagen, trots zijn op de spelers en staf van ons Heren 1 team. Door geloof te houden en daar ook naar te acteren zijn ze er in geslaagd om klassebehoud veilig te stellen.

Iets wat erg belangrijk is voor de toekomst van onze vereniging maar ook met de komst van onze nieuwe trainer Yassin Ouardighi die hierdoor kon bouwen aan een nieuw team in deze derde klasse. Trots ook op onze supporters die ondanks de stand op de ranglijst in weer en wind aanwezig waren en trouw bleven, zowel bij de thuis maar vooral ook bij de verre uitwedstrijden. Een blik op de ranglijst leert ons dat Heren 1 op dit moment op een 8e plaats vertoefd.

Afgelopen seizoen heeft ook maar weer eens bewezen dat het vrouwenvoetbal in de lift zit bij FC Trias. Qua ledengroei maar ook qua resultaat. Ons boegbeeld bij de vrouwen haalde de nacompetitie. Helaas bleef het gewenste resultaat uit maar zijn ze wel weer een geweldige ervaring en leermoment rijker. Vrouwen 1, een hele jonge ploeg met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar, staat onder leiding van trainer Dennis Kitaman op dit moment op een verdienstelijke 6e plaats.

Al het voetbal op het Huitinkveld is niet mogelijk zonder vrijwilligers. Afgelopen jaar hebben we ingezet op een groei en inventarisatie van onze vrijwilligers. Mede door de interviews van Frank van Eerden en Ellen van Dam met de commissies hebben we inzicht gekregen. Daarna hebben we een vacaturebank voor vrijwilligersfuncties opgezet. De vacaturebank is terug te vinden op onze website.

Ook hebben we onze bestuurlijke structuur aangepast. Met Remco Snaphaan, ons nieuwe aanspreekpunt in het bestuur voor de niet rechtstreeks met voetbal gerelateerde zaken, hebben we op een goede spreiding van taken ingezet. Vrijwilligers blijven onontbeerlijk voor ons als vereniging. Zonder vrijwilligers zou de vereniging niet meer zijn dan een logo. Als betrokken leden zullen we ons moeten blijven inzetten. Daarnaast zullen we ook andere mensen moeten vragen of ze hun steentje bij willen dragen binnen onze vereniging.

Als bestuur zijn we van mening dat de leden van de betreffende commissies de beste ambassadeurs zijn om nieuwe vrijwilligers te werven. Zij weten tenslotte het beste wat de taak van een commissie inhoudt.

Een lang gekoesterde wens van het bestuur was het opzetten van de EHBO met vrijwilligers. Want, EHBO is iets wat je, net als een AED of brandverzekering, niet nodig hoopt te hebben, maar wel goed geregeld moet zijn. EHBO die aanwezig is op wedstrijddagen, maar ook tijdens evenementen zoals vanmorgen tijdens de Cross-loop. Net voor de zomervakantie hebben we met Karin Zondervan en Monique ter Haar gesproken om een impuls te geven aan de EHBO op ons complex. En niet zonder resultaat. Met de hulp van Veronie Kruisselbrink van de EHBO Vereniging Winterswijk zijn er in de afgelopen periode cursussen voor onze vrijwilligers gehouden olv Petra Bouwhuis. Daarnaast komen er op ons complex drie oefenavonden voor de leden van de EHBO vereniging. We zijn blij om elkaar als Winterswijkse verenigingen te kunnen versterken.

Op het paramedische vlak kunnen we melden dat we naast de samenwerking met de fysiotherapeuten van de praktijk van Jolien te Brake in het verlengde hiervan zijn gaan samenwerken met Sport Wenters. Zoals jullie wellicht al op de site hebben gezien kunnen leden van FC Trias tegen een gereduceerd tarief hier gaan sporten.

De restyling van onze kantine is inmiddels afgerond. Dit project is grotendeels door onze vrijwilligers opgepakt en niet zonder succes. Door er veel tijd en energie in te steken is er uiteindelijk 10.000 euro op de begroting bespaard. Een fantastisch resultaat met dank aan onze vrijwilligers maar zeker ook aan onze sponsoren. Ik wil dan ook graag een geweldig applaus voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

De jeugd heeft de toekomst en is tevens het fundament van onze vereniging. We zijn verheugd dat we met 42 jeugdteams nog steeds groeiende zijn met onze vereniging. Groei die zowel bij de jongens als bij de meiden door te voeren is. Bij al deze teams hebben we kader nodig. Dit kader bestaat grotendeels uit betrokken vrijwilligers. We willen dit kader meer handvatten bieden, temeer omdat de spelers en speelsters in de onderbouw qua voetbal de basis moeten krijgen voor de verdere sportieve toekomst.

Mede door deze groei van de jeugdafdeling en de behoefte aan ondersteuning en ontwikkeling van de trainers zijn we op zoek gegaan naar iemand die in de breedte alle trainers en trainingen op een hoger plan kan helpen. Denk hierbij aan interne trainerscursussen, de zgn Train de Trainers. Maar ook het monitoren van spelers en het selectiebeleid.
Tevens het organiseren van clinics en techniektrainingen. Afgelopen half jaar hebben het jeugdbestuur en het algemeen bestuur gesprekken gevoerd om helder te krijgen of we de wensen die we hebben op dit vlak zouden kunnen realiseren en invullen in een nieuwe functie.

We zijn dan ook erg verheugd te kunnen melden dat we met ingang van 1 januari Eric van Zutphen als Hoofd Jeugdopleiding hebben aangesteld. Eric gaat met name de onderbouw ondersteunen en adviseren maar zal ook in nauw contact staan met de Jeugd Technische Commissie onder leiding van André Pelle. Eric heeft naast zijn enorme staat van dienst als trainer, in het recente verleden KNVB training gegeven. We zullen in het verlengde hiervan ook in het nieuwe seizoen gebruik gaan maken van de gratis KNVB voetbalapp. Tevens zijn we bezig met een plan voor het opleiden, faciliteren en binden van onze jeugdige schoolgaande jeugdtrainers. Ook hierin is een rol weggelegd voor onze nieuwe HJO. Eric kan vandaag helaas niet aanwezig zijn. Langs deze weg wensen wij hem alvast veel succes.

Daarnaast hebben we de eerste contacten gelegd voor het hybride leren/leerlingstelsel van het Graafschapcollege i.s.m. de gemeente. Leerlingen krijgen dan de opdracht om onder andere evenementen of projecten te organiseren met een coach vanuit de vereniging. Wij zijn aan het onderzoeken of het haalbaar is om aan dit project deel te gaan nemen.

Als laatste kunnen we melden dat we voor de oudere jeugd vanaf 55+ aan het kijken zijn of we op korte termijn een start kunnen maken met het Walking Football. Dit in samenspraak met de Gemeente Winterswijk en Achterhoek in Beweging. Achterliggende gedachte is het sociale aspect en het in beweging blijven. Voetbal is er dan voor iedereen binnen FC Trias, jeugd, senioren, 35 en 45+ en het Walking Footbal voor de 55+.

Zo bouwen we met zijn allen aan de toekomst van onze mooie vereniging, prestatief, recreatief, ieder op zijn of haar niveau, maar ook als vrijwilliger, met uitdaging en plezier, daar gaat het om bij FC Trias. Dat geldt ook voor alle andere mensen die FC Trias een warm hart toe dragen en spreekwoordelijk dag en nacht bezig zijn om het mooie voetbalspel mogelijk te maken.

Samen de kar trekken en de schouders eronder, een nieuw jaar met nieuwe kansen. We gaan er met zijn allen weer een fantastisch voetbaljaar van maken! Laten we gezamenlijk het glas heffen: Proost op 2019!

Delen:

Scroll naar boven