Nieuwjaarstoespraak 2020

Nieuwjaarstoespraak van voorzitter Bart Berenschot tijdens nieuwjaarsreceptie 2020 op zondag 5 januari 2020:

Beste FC Triassers!
Van harte welkom!

Ik ben blij dat jullie weer met zo velen naar jullie Huitinkveld zijn gekomen om samen het nieuwe jaar af te trappen. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, onze jubilarissen die we straks gaan huldigen, onze sponsoren, het bestuur van Stichting Vrienden van FC Trias en het bestuur van Stichting Sport Bataafseweg. Ik wens jullie allen namens het bestuur van onze vereniging al het goede voor 2020 toe, zowel in sportief opzicht maar vooral ook qua gezondheid.

Bij de jaarlijkse ALV herdenken wij tijdens aanvang van onze vergadering de mensen die ons zijn ontvallen in het afgelopen seizoen. We noemen dan ook geen namen, aangezien we daarmee willen voorkomen dat we iemand vergeten. Toch wil ik in dit specifieke geval van de gelegenheid gebruik maken om op deze nieuwjaarsreceptie ons spelend lid Harm Smit te noemen.

23 december jl. ontvingen we namelijk het droevige bericht dat hij plotseling is overleden op 41-jarige leeftijd. Aangezien Harm ook vandaag van de partij zou zijn geweest leek het mij niet meer dan logisch om hierbij stil te staan. Harm was op en top Triaslid, oprecht, altijd organiserend en actief, op zijn tijd kritisch, maar met respect. Harm was van de gezelligheid en saamhorigheid. Vorig seizoen nog kampioen met zijn Trias 5. Een mooi feest, prachtig kampioenstenue en ontbijt in de kantine. 15 december was hij helaas voor het laatst op ons complex tijdens de eindejaarsafsluiting. We gaan je missen Harm.

Ik wil mijn speech vervolgen met, zoals gebruikelijk, even terug te blikken en vooral vooruit te kijken naar het jaar wat voor ons ligt. We kunnen melden dat Trias weer groeiende is in de jeugdafdeling met in november alweer 38 mini’s. Het train de trainersprogramma onder leiding van Eric van Zutphen draait op volle toeren met maar liefst 33 trainers. Het moeiteloos meedraaien van onze JO15-1 in het divisievoetbal met thans een stevige 6e plek van de 12 teams met 19 punten. Het bereiken van de promotiepoule in de hoofdklasse door onze JO17-1. Maar niet alleen de prestatieteams, in het bijzonder wil ik ook de JO12-4G noemen onder leiding van Judith te Winkel en Patrick Huitink. Vorig seizoen nog veel wedstrijden verloren, maar nu kampioen in de 5e klasse 11 met heel veel plezier in het voetbalspel.

De vrouwen- en meidenafdeling met o.a. het inschrijven in de Achterhoek Cup met Jong Wenters. Jong Wenters is een gezamenlijk initiatief van FC Trias, SC Meddo, VV Vosseveld en FC Winterswijk om talentvolle speelsters tot 21 jaar een podium te geven en het ontwikkelen van vrouwenvoetbal kracht bij te zetten en te bevorderen. Complimenten dan ook aan de damescommissie voor hun inzet hierin.

De seniorenteams waarin op zondag onze jeugd langzaam maar zeker gaat meedoen in de verschillende elftallen. En natuurlijk niet te vergeten de inventarisatie en de opstart van het recreatieve zaterdagvoetbal. Zowel de VTC, JTC als het jeugdbestuur zijn hier erg druk mee geweest om dit vorm te geven. Belangstellenden, ook vanuit de huidige senioren kunnen zich melden bij de VTC via een mail aan VTC@fctrias.nl. Ook is men bij de heren senioren binnen FC Trias gestart met een O23 team om zo jeugdige talenten samen te laten spelen als opleiding richting ons vlaggenschip Heren 1. Hoogtepunten zijn natuurlijk het debuut en meetrainen van de 15 jarige Elie Raterink bij Heren 1 maar ook de 15 jarige Caya Hebly die op deze jeugdige leeftijd al meetraint en speelt in ons vlaggenschip van de Vrouwen.

Ook buiten Winterswijk is onze jeugdopleiding niet onopgemerkt gebleven. Maar liefst 5 jeugdspelers zijn uitgenodigd door betaald voetbal organisaties, De Graafschap, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles. Ik zou dan ook willen opperen dat 2020 het jaar van belonen wordt door het uitbouwen, succesvol maken en integreren van de projecten zoals genoemd. Waarin prestatie, groei, maar ook binding verenigingsbreed van groot belang zijn.

Met de allure van een bedrijf zijn we als vereniging nog steeds een vrijwilligersorganisatie. Zoals jullie weten is al het voetbal op het Huitinkveld niet mogelijk zonder vrijwilligers. Maar liefst ca 250 vrijwilligers, waaronder 16 commissies, zetten zich belangeloos en met een tomeloze inzet in om het voetbal door de week en in het weekend mogelijk te maken. En daarbij is een kreet als vrijwillig maar niet vrijblijvend zeker van toepassing. Zo zijn er, naast de trainers, leiders en scheidsrechters, de commissies die het voetbal faciliteren, maar er zijn ook vrijwilligers die zich inzetten om inkomsten te genereren om alles in, op en rondom het complex en voetbal te kunnen bekostigen. Alle commissies zijn samen als een machine, als er een radaartje ontbreekt stagneert het proces.

Een van die inkomstenbronnen zijn onze sponsoren. Met trots kunnen we melden dat we daarin aan het uitbouwen zijn. We zijn verheugd te kunnen melden dat we maar liefst 8 nieuwe sponsoren hebben kunnen verwelkomen en met een 6-tal sponsoren hebben we de contracten langdurig verlengd. Onze sponsorcommissie is dan ook druk bezig om ook aandacht te geven aan deze groep. Zo kunnen we melden dat we een geslaagde sponsoravond hebben gehad met dank aan Corbeel&Greven en HBT Chaletbouw. Hopelijk kunnen we dit mooie initiatief met o.a.de bedrijfsbezoeken uitbouwen naar de toekomst. Want geslaagd, dat was het!

Zoals ook vermeld op de ALV zouden we begin januari komen met een plan om meer vrijwilligers te werven. Deze plannen hebben we nog steeds, echter we hebben onszelf meer tijd gegund om dit goed te implementeren, maar belangrijker om het draagvlak en de continuïteit hiervan goed te borgen. Het vrijwilligersverhaal is een revisieplichtig en terugkerend punt op de agenda. Aangezien we merken en weten dat de huidige bestuursleden op dit moment erg druk zijn met de aansturing en het monitoren van alle projecten, hebben we het plan opgevat om in de organisatie rond te kijken naar iemand die dit uit zou kunnen en willen zetten. Zelf had ik al een aantal keren met iemand gesproken en hem gevraagd of hij iets zou kunnen betekenen voor onze vereniging als vrijwilliger. Gezien zijn dagelijkse werkzaamheden was dat op dat moment niet mogelijk. Al had ik het gevoel dat zijn handen toen al jeukten. Tot hij zich een maand geleden meldde en aangaf per 1 januari beschikbaar te zijn. We hebben met hem in ons algemeen bestuur hierover gesproken.

We zijn dan ook verheugd te kunnen melden dat Leon Ten Elshof ons organisatorisch voor dit verhaal wil gaan ondersteunen, wil meedenken en het voortvloeiende proces wil gaan begeleiden. Leon is geen onbekende binnen onze vereniging. Zijn zoon Jorn speelt in de JO11-1 en zelf was hij tot voor kort eigenaar van onze sponsor Gusto. Tegenwoordig is hij manager gastheerschap en lokale promotie bij Achterhoek Toerisme. Wij danken Leon voor zijn toezegging.

Samen zowel in als rond het veld de prestaties neerzetten. Zonder communicatie is dit niet mogelijk. In het verlengde van de organisatie vinden we als bestuur onderlinge communicatie belangrijk.  We willen dan ook dat een ieder beseft dat alle vrijwilligers die het voetbal en alles er omheen op “t Huitinkveld mogelijk maken dit met de beste intenties doen. Iedereen moet daarin ook begrijpen dat hij of zij dit in en naast het privé en werkzame leven uitvoert. Ik zou graag willen dat we met zijn allen in 2020 kijken naar de dingen die vooral goed gaan. En ik kan jullie zeggen dat we daar trots op mogen zijn. Met een vereniging die in beweging is en waarin heel veel dingen dus goed gaan, komt het ook wel eens voor dat zaken niet gaan zoals verwacht. Is dat zo, praat met elkaar en niet over elkaar en benader elkaar dan met respect en help elkaar vooruit. Overleg, en dan het liefst vooral niet via de app, maar met een bak koffie of thee face tot face. Tenslotte moeten het samen doen!

Op de ALV hebben we beloofd dat we vandaag jullie zouden informeren omtrent het onderhoud van de velden en dan met name het sproeien ervan tijdens de zomerperiode. Maar ook omtrent het vervangen van de toplaag van ons hoofdveld en het jeugdveld. Vanaf 18 juni van het aflopen jaar zijn we bezig om in contact te treden met de gemeente. Samen met SSB hebben we daar op die datum en begin oktober gesprekken en mailwisselingen gevoerd met de ambtenaren en de wethouder omtrent de ontwikkelingen op en rondom ons veld. Wat we weten omtrent het vervangen van de toplagen van het hoofdveld en ons jeugdveld; in eerste instantie zijn de plannen om beide te vervangen in de winterstop van het seizoen 2020-2021. Als FC Trias SSB hebben we dringend verzocht om het vervangen van het hoofdveld naar voren te halen aangezien de gesteldheid van het veld, ondanks dat het goedgekeurd is, ons inziens zeer te wensen overlaat. Dit hebben we ook aangegeven.  Net voor de kerstvakantie hebben we een reactie ontvangen van de gemeente. De betrokken ambtenaren zijn nu bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn en zullen deze voorleggen bij de wethouder en de gemeenteraad. De raad zal hier zijn goedkeuring aan moeten geven. We zullen het met nadrukkelijke aandacht blijven volgen. Wat we kunnen melden omtrent het sproeien is dat we in gezamenlijk overleg met SSB hebben besloten om de intentie hiervan uit te spreken. Echter hebben we meer wensen en zaken die bekostigd moeten worden. In januari gaan we om tafel om een prioriteitenlijst op te stellen.

Zoals jullie wellicht weten heb ik namens de gezamenlijke sportverenigingen ingesproken bij de raad omtrent de financiële bijdrage die ons te wachten staat. Dit mocht helaas niet baten en de raad heeft besloten om een jaarlijkse bijdrage van 75.000,= euro de komende jaren te verdelen over alle actieve verenigingssporters van Winterswijk. Als FC Trias zullen wij in het komende half jaar de financiële gevolgen hiervan onderzoeken en jullie hierover op onze ALV uitgebreid verder informeren.

Beste FC Triassers, mooie initiatieven zoals hiervoor al genoemd. Kortom we zijn met zijn allen goed bezig met onze vereniging en ons mooie complex. Als bestuur willen we dan ook nogmaals benadrukken dat we met zijn allen moeten kijken wat we vooral goed doen en wat goed gaat. Positief, daar krijgen we met zijn allen energie van. Zoals gezegd samen bouwen, maar onszelf ook belonen, zowel op het veld als daaromheen. Gezonde trots en misschien wel een beetje gezonde arrogantie?

Hoe dan ook FC Trias is meer dan voetbal. Kernwaarden als sportieve, persoonlijke maar ook maatschappelijke ontwikkeling, naar elkaar omzien, waar je er bij hoort en wilt horen, je je thuis voelt, een echte vereniging, dat willen we zijn.

Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden en kansen om samen te gaan benutten. Laten we gezamenlijk het glas heffen: Proost op een sportief en vooral gezond 2020!

Namens het Algemeen Bestuur,
Bart Berenschot, Voorzitter.