Nieuwjaarstoespraak Bart Berenschot 3 januari 2021

Beste FC Triassers,
Van harte welkom bij de aftrap van het nieuwe jaar!

Helaas niet in de kantine na afloop van het huistoernooi. Geen munten halen, geen speech, geen jubilarissen die worden gehuldigd in het bijzijn van familie, vrienden en teamgenoten. Geen opbrengsten benoemen van de nieuwjaaractie en snoepzakken. Niet samen proosten op het nieuwe jaar. Geen Bertil met zijn muziek en geen optredens van aanwezigen vanachter de microfoon. Geen hapjes die samen met Mientje voorafgaand aan de receptie door het bestuur worden gemaakt. Zoals gezegd, helaas niets van dit alles. Door het feit dat het ons heugt, beseffen we ook maar weer dat het altijd een fantastisch samenzijn is. En wat ons betreft mag het zo snel mogelijk weer een feit zijn.Dit is wel het moment waarop we ook altijd even terugblikken op het afgelopen jaar. Tja, dan kunnen we wel stellen dat 2020 een bijzonder jaar was, waarin ook het woord besturen een andere dimensie kreeg. Ontsmetten, 1,5 meter, (Dig, looproutes in de kantine, inkomensderving, op afstand vergaderen, ALV buiten de deur, kunstgras, gewijzigde veldindelingen. Zo maar even wat woorden die dit jaar in een notendop samenvatten. Het ging te weinig waar het over moet gaan, namelijk VOETBAL.

Wat vooral in mij opkomt is ook saamhorigheid en loyaliteit. Leden, vrijwilligers, sponsoren en donateurs. Iedereen maakt(e) er het beste van.

Een aantal positieve zaken wil ik toch kort benoemen.

Ons Rabo Kids-jeugdveld werd vernieuwd, gekeurd en is inmiddels alweer volop in gebruik tot ieders tevredenheid. Iets waar we erg blij mee en trots op zijn.

In het bestuur mochten we twee nieuwe bestuursleden begroeten, namelijk André Pelle in de functie van penningmeester en Léon ten Elshof die de functie Algemene Zaken Operationeel op zich heeft genomen. Raymond Nienhuis is na zijn penningmeesterschap verhuisd naar de functie wedstrijdzaken. Door deze uitbreiding hebben we gemeend de bestuurstaken goed te kunnen verdelen. De afgelopen periode heeft dat overigens al bewezen.

In dit (corona-)jaar hebben we gemerkt en de bevestiging gekregen dat de samenwerking met andere verenigingen erg belangrijk is. Zo trainde badmintonvereniging Pluumke’67 op ’t Huitinkveld, omdat ze niet in de zaal mochten sporten. Een mooie oplossing!

De jaarlijkse ALV werd noodgedwongen buiten de deur gehouden en wel in het verenigingsgebouw Wilhelmina in Kotten. Ook deze samenwerking verliep prima. Daarnaast kwamen Outdoorsport en de Winterswijkse IjsVereniging naar ’t Huitinkveld, een mooie uitbreiding.

Aan de huldiging van de jubilarissen hebben wij een andere invulling moeten geven. Wij hebben de jubilarissen gefeliciteerd via een advertentie in het Achterhoek Nieuws en op de website. Ook kregen zij een heerlijke kerstkrans thuisbezorgd. Langs deze weg willen wij de jubilarissen nogmaals van harte feliciteren. Wij zijn blij met en trots op jullie loyaliteit jegens onze vereniging.

Drie jubilarissen vielen in de buitencategorie en zijn door het bestuur in privésfeer gehuldigd. Jan Leemkuil was maar liefst 75 jaar lid en werd in het bijzijn van zijn vrouw gehuldigd. Slechts enkele dagen na ons bezoek overleed Jan in de leeftijd van 90 jaar. Wij zijn erg dankbaar dat wij hem onze felicitaties voor dit bijzondere jubileum (met medewerking van zijn familie en de Pronsweide) nog mochten overbrengen.

Jan Ros is 60 jaar lid en Wim ter Haar 65 jaar. Op 13 december jl. hebben we ze buiten bij hen thuis in het zonnetje gezet. Voor een verslag hiervan verwijzen wij naar het bericht elders op de website.

En dan het voetbal waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Zo goed en kwaad als het kon hebben we getracht met de gestelde richtlijnen te kunnen blijven voetballen. Daar waar we de competitie met een mooie voorbereiding was gestart hield het al gauw weer op. Opnieuw wedstrijden en trainingen zonder publiek en uiteindelijk alleen maar onderlinge jeugdwedstrijden.

Ook daarin wil ik toch positief eindigen met de wens uit te spreken dat we gauw weer op ons Huitinkveld “normaal” kunnen spelen. Want dat is wat ons verbindt, het spelletje met alles er omheen. Want wat missen we de bak koffie in de kantine, de kleedkamerhumor, het teamgevoel, de wedstrijd(spanning) en uiteraard de gezellige derde helft met alle verhalen onder het genot van.

Dat geldt ook voor onze vrijwilligers die ook samenkomen en invulling geven aan hun rol.

Overigens lijkt het dat alles stil ligt, maar achter de schermen zijn de vrijwilligers en hun commissies actief binnen de mogelijkheden die ze hebben. Want het motto is, er klaar voor zijn zodra we weer kunnen en mogen spelen. Zoals gezegd is voetbal meer dan het spelletje. En nogmaals heel eerlijk, we missen het gewoon en we staan te popelen!

Ik wil tot slot (en dat kan ik mijn inziens niet vaak genoeg doen) iedereen (leden, vrijwilligers, sponsoren (wees loyaal, koop lokaal!), donateurs, maar ook alle samenwerkende partijen en niet te vergeten de bezoekers van ons complex, hartelijk danken voor de inzet, beleving, het vertrouwen en vooral de SAMENwerking!

Om in voetbaltermen te spreken en om Theo Reitsma te citeren, “dit is een goed stel hoor” en ja, dat zijn we met zijn allen (al zeg ik het zelf😉😃)!

Ik wens jullie allen en jullie dierbaren namens het bestuur een voorspoedig maar bovenal een gezond en sportief 2021!

Een (digitale) toast op het nieuwe jaar en ik zou zeggen, hopelijk tot gauw op ’t Huitinkveld!

Namens het Algemeen Bestuur

Bart Berenschot-Voorzitter
3 januari 2021

Delen:

Scroll naar boven