Nieuwjaarstoespraak voorzitter

Bij de opening van de nieuwjaarsreceptie 2024, op zondag 7 januari, gebruikte voorzitter Bart Berenschot de volgende mooie woorden:

Beste FC Triassers!

Van harte welkom!
Ik ben blij dat jullie weer met zo velen naar ‘t Huitinkveld zijn gekomen om samen het nieuwe jaar af te trappen, beginnende met ons huistoernooi.

Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, onze jubilarissen die we straks gaan huldigen, onze sponsoren, het bestuur van Stichting Vrienden van FC Trias en het bestuur van Stichting Sport Bataafseweg. Ik wens jullie allen namens het algemeen bestuur van onze vereniging, een gezond, voorspoedig en sportief 2024 toe. Zoals gebruikelijk blikken we terug en kijken we vooruit naar het jaar dat voor ons ligt.

Om mijn speech te beginnen wil ik het woord TROTS benoemen. Met grote getale staan we hier weer en waren we ook met zijn allen het afgelopen jaar weer betrokken bij onze vereniging. Op en in onze presentatiegids was het ook te lezen, TROTS. Maar waarom hebben we hiervoor gekozen, “Trots”?

Als Triassers mogen we (nog) meer TROTS zijn op onze faciliteiten, ons complex, onze leden, onze vrijwilligers, onze supporters, donateurs, op het meedoen van een ieder, of we nou gaan voor de prestatietak of voor de breedtesport. Het door elkaar lopen in diversiteit qua mensen bij onze vereniging en bij activiteiten, één ding is zeker, we zijn er met respect voor en met elkaar.
Belangrijk, hoe gaan we met elkaar om. Ik heb het gevoel dat we dat best heel goed kunnen en ook doen met z’n allen. In elk goed huwelijk is wel eens wat, maar zoals we in het bestuur ook wel vaak zeggen, zonder wrijving geen glans. We zetten stappen en gaan vooruit. En vandaar kan ik dan ook alleen maar zeggen, laten we gezond arrogant zijn én Trots. Samen maken wij de vereniging FC Trias in al haar facetten. Daarvoor hebben we alleen maar GBV, oftewel Gezond Boeren Verstand , nodig.

In het verlengde hiervan wil ik toch ook een constructieve maar ook kritische kanttekening plaatsen.Met name voor wat betreft de maatschappelijke ontwikkelingen van individualisering, ieder voor zich. Steeds vaker zien en spreken we over “verruwing” en verhuftering” in de maatschappij. Ons koningshuis sprak hierover ook recentelijk nog in de kersttoespraak van 2023. Ik ben en blijf van mening dat we met zijn allen, zoals we hier staan, niet over “zij” moeten spreken, maar over “wij”. Wij maken de maatschappij en in het micro wij ook onze vereniging. Laten we vooral kritisch zijn en blijven op gedragingen en misstanden. Want helaas komen we ook dat op alle velden en binnen alle verenigingen tegen, ook bij FC Trias. Laten we elkaar blijven aanspreken op gedrag en misdragingen. Met name ook het gedrag richting scheidsrechters in het algemeen wil ik in het bijzonder noemen, maar ook gedrag richting onze andere vrijwilligers w.o. trainers en anderen die het mogelijk maken om te voetballen. Het lijkt vanzelfsprekend dat de poort open is, de koffie klaar, de kledingtas gevuld, na wedstrijddagen gewassen, de ballen opgepompt, wedstrijdschema en kleedkamers ingedeeld, goals klaargezet, complex schoon en op orde, etc. etc. Vanzelfsprekend is dat dus zeker niet, laat dat helder zijn. Dat neemt niet weg dat we nog steeds kunnen zeggen, TROTS nogmaals dat we dit toch elke dag, elke week, elk weekend, elk seizoen, kortom elk jaar mét elkaar, vóór elkaar regelen.

Sportief gezien zien we weer een groei in onze leden na corona. Onze jongste jeugd zwelt nog steeds aan. Ons vlaggenschip heren 1 streed in de nacompetitie van seizoen 2022-2023 om promotie naar de 2e klasse, echter kwam helaas bij Barbaros niet verder. Als FC Trias zorgden we daar voor een fantastische en onuitwisbare ambiance. Alle meegereisde supporters, ze hadden meer verdiend, net als uiteraard en met name de spelersgroep. Maar over één ding waren we het in de evaluatie eens, dit smaakt naar meer. Het sportieve en voetbaltechnische aspect liet een aantal lichtpunten zien, waar onze huidige trainer, William Krabbenborg, op voort kon borduren.
Aanvullingen met eigen jeugd en een aantal andere spelers die naar ’t Huitinkveld kwamen, zorgen ervoor dat William met zijn staf en de toch jonge spelersgroep in de eerste helft van dit seizoen op de knappe 2e plaats is komen te staan. Potentie te over met een brede selectie die weinig of niet voor elkaar onder doet. Dat heeft er mede in geresulteerd dat de gehele staf inclusief William de komende twee jaar door wil. En wij als bestuur en VTC delen diezelfde mening. Als FC Trias willen we samen nog nadrukkelijker toewerken naar de 2e klasse. Iets wat ook goed en gewenst is voor de groei en toekomst van onze vereniging.

Ook in Vrouwen 1 zien we sportieve progressie en potentieel. Met name wil ik ook hun betrokkenheid benoemen voor de manier waarop zij ook bezig zijn met het op de kaart zetten van onze vereniging met o.a. het werven van sponsoren, werving van jeugdleden en in het algemeen het vrouwenvoetbal binnen FC Trias. En dat geldt natuurlijk ook voor diezelfde betrokkenheid bij Vrouwen 2. En ook nog sportief gezien, Vrouwen 2 lijstaanvoerder in de competitie. Complimenten dames!

En dan onze jeugd. Onze 19-1 handhaaft zich op de slotdag in de vierde divisie. Helaas werden zowel de JO19-2 als de JO15-1 net niet beloond met een kampioenschap, echter biedt dit wel perspectief voor de tweede helft van de competitie. Toch konden we ook kampioenen kronen en wel de JO9-2, J09-3JM, JO10-1 en JO13-2!

Ik noemde al onze sponsoren. Ook hierin zitten we in de lift qua aanwas. We merken dat de activiteiten en zichtbaarheid van onze vereniging invloed hierop hebben. Een mooie ontwikkeling en langs deze weg wil ik dan ook alle sponsoren nog maar eens bedanken voor hun steun en toezegging, fantastisch! Zo zijn we ook bezig met het eventueel verlengen van onze kledingsponsor Jako.
Hierover zijn we nog in onderhandeling. Wens is in ieder geval om het komende jaar te kijken of we de gehele vereniging kunnen voorzien van de nieuwe lijn zoals ons eerste elftal reeds draagt.

Bestuurlijk gaat er wat veranderen de komende periode. Zo heeft Hans de Roos aangegeven na 6 jaar jeugdvoorzitter te zijn geweest, het stokje over te willen dragen. Hans blijkt gelukkig behouden voor onze jeugd en gaat het coördinatorschap van de JO19 op zich nemen en met name ook de brug naar de senioren. Hans, we gaan je tijdens de ALV verder in het zonnetje zetten, voor nu alvast hartelijk dank. Datzelfde geldt voor Dinand Oonk. Dinand heeft ook aangegeven het stokje over te willen dragen na 6 jaar. Dinand blijft als vrijwilliger betrokken bij o.a. coördinatie van de thee en ranja op wedstrijddagen. Daarnaast geeft hij aan in de weg der geleidelijkheid te zorgen voor een goede overdracht. Ook Dinand, jou wil ik bedanken alvast voor je inzet en we zullen ook jou verder in het zonnetje zetten op de ALV.

En hoe nu verder?
Erik ten Hagen heeft aangegeven door te willen schuiven in het bestuur naar de positie van Hans de Roos als jeugdvoorzitter. Iets waar we natuurlijk erg blij mee zijn. De functie algemene zaken facilitair zullen we laten vervallen in het bestuur. De kledingcommissie zal rechtstreeks onder SSB, in samenspraak met het dagelijks bestuur van FC Trias komen te vallen. Zo hebben we voor de inkoop, via SSB, en wensen vanuit de vereniging, korte lijnen en kunnen we snel schakelen. We hebben met Hans Kuenen afgesproken dat we hem, als aanspreekpunt voor het onderhoud van het complex, nadrukkelijker gaan zoeken in deze, voor de verdeling van deze taken. In goed overleg met Hans en om moverende redenen zien zowel Hans als wij, een bestuursfunctie met de invulling van werkzaamheden zoals nu in gedachten, niet nodig.

Voor de functie van Dinand Oonk zijn we nog op zoek. Maar ook voor de functie van Erik Stortelers, die aan het eind van het seizoen wil gaan stoppen, zijn we op zoek voor de Meiden-Vrouwencommissie. Het liefst zouden we deze functies in willen vullen met een aantal dames. Het gaat tenslotte om het door ontwikkelen en borgen van het vrouwenvoetbal binnen onze vereniging. Heb je interesse laat het ons weten. Ook voor Marco Vredenberg, Raymond Nienhuis en mijzelf loopt de huidige bestuurstermijn af. Wij willen ons graag weer verkiesbaar stellen voor een volgende termijn. Heeft iemand hier in de zaal of binnen onze vereniging echter zelf bestuurlijke ambities, schroom niet, we horen het graag. Het vrijwilligersbeleid blijft een punt op de agenda. We roepen iedereen op, teams, seniorenleden en met name ook de ouders van jeugdleden, om zich te melden bij Leon ten Elshof, vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.

Want zoals ook eerder in mijn speech, zonder vrijwilligers kan er gewoon niet gevoetbald worden. Van dit besef zal iedereen nog nadrukkelijker doordrongen moeten worden. Daarom blijft onze slogan: Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Langs deze weg wil ik dan ook nog even refereren aan de vrijwilligersavond op 23 maart. Dus de oproep aan alle vrijwilligers, ook de mensen die incidenteel helpen, schrijf dit in je agenda en geef je op.

Financieel is FC Trias gezond, zoals onze penningmeester jullie ook reeds heeft verteld op de ALV. FC Trias is druk doende te verduurzamen, led verlichting en zonnepanelen worden c.q. zijn aangebracht. In het artikel in onze presentatiegids heeft Willy Smit e.e.a. uit de doeken gedaan. We zijn ook trots dat Melvin Wolterink is toegetreden tot de stichting SSB voor het financiële gedeelte.
Voor nu is en blijft het credo, blijf communiceren en hou rekening met én heb respect voor elkaar.

En dan zou ik zeggen, wat ons betreft, laat 2024 maar komen!
Ik dank jullie voor jullie aandacht !

Namens het Algemeen Bestuur
Bart Berenschot
Voorzitter

Scroll naar boven