Jeugdcommissie

De jeugdafdeling van FC Trias kent twee commissies:

Jeugdcommissie bestaande uit:

Erwin Stronks Coördinator JO-19 en JO-17-jeugd 06-38371337
Hans de Roos Coördinator JO-15 (tevens voorzitter JC) 06-46691263
Remco Snaphaan Coördinator JO-13 06-30834435
Roy Rensink Coördinator JO-11 06-55325292
Peter van Gorsel Coördinator JO-9, Tijgers en Mini’s 06-54238848
Anouk Oonk Coördinator MO19 (en vrouwen) 06-40219156
Pleun van Halm Coördinator MO17/MO15 06-29475360
Loek Heinne Coördinator MO13/MO11 06-22147252

en de

Jeugd Voetbal Technische Commissie bestaande uit: 

Andre Pelle JO-13/15 (tevens voorzitter JTC) 06-51953937
Ronald Silooy JO-11 06-22473564
Patric ter Horst JO-11 06-22399669
Jos Konings JO-9, Tijgers en Mini’s 0543-518756
Willem Wiggemans JO-9, Tijgers en Mini’s 06-20616496
Willy Bras Keepers 06-39126787 (na 17.00 u bereikbaar)
Richard van Beek MO-11, 13, 15, 17, 19 Meiden 06-34659854
Bart Berenschot Voorzitter jeugd algemeen/bestuurslid AB 06-27072863

Hans de Roos en André Pelle vormen samen met Bart Berenschot en Marleen van de Graaf (jeugdsecretaris) het jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur is bereikbaar op het email-adres jeugdcommissie@fctrias.nl .

De Jeugdcommissie volgt de plannen zoals die tijdens de fusie zijn vastgelegd. Deze kunnen in het kort als volgt worden verwoord:
FC Trias is een voetbalvereniging in het kader van het zondagvoetbal voor senioren, waarbij in de toekomst zaterdagvoetbal niet bij voorbaat wordt uitgesloten, afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen en praktische mogelijkheden.

In principe kan iedereen vanaf 6 jaar (bron KNVB) lid worden van de vereniging, hetgeen betekent dat er plaats is voor alle doelgroepen. Het meisjes- en vrouwenvoetbal zal binnen de vereniging een volwaardige plaats innemen. FC Trias staat open voor G-voetbal, mits praktisch haalbaar. Voor de allerjongsten heeft FC Trias een speciale afdeling. Al vanaf een jaar of 4 mag men bij de mini’s ‘ruiken’ aan het voetbal. Zij nemen niet deel aan de competitie, maar spelen binnen onze eigen Champions League en nemen incidenteel aan toernooien deel (samen met andere regionale clubs). FC Trias is gericht op veldvoetbal, hetgeen betekent dat er geen afzonderlijke plaats wordt ingeruimd voor een afdeling zaalvoetbal. Evenmin zullen er andere takken van sport in competitieverband plaatsvinden.

De Jeugdcommissie heeft een breed takenpakket. De Jeugdcommissie behartigt de belangen van alle jeugdleden. De Jeugdcommissie bestaat daarom uit de jeugdcoördinatoren die zijn aangesteld voor de desbetreffende leeftijdscategorieën. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leiders en trainers van de teams. De spelers en ouders kunnen met hun vragen bij de leiders en trainers terecht. De coördinatoren fungeren ook als een spin in het web tussen andere commissies. Regelmatig hebben de coördinatoren overleg over de diverse zaken die in de desbetreffende afdeling spelen, zodat zij dat binnen de commissie(s) kunnen oppakken. Daarnaast heeft de Jeugdcommissie een hele belangrijke rol in het binden van de jeugdleden aan FC Trias op welk niveau dan ook. Bij de jeugd wordt tenslotte al de basis gelegd voor een succesvolle doorstroom van de jeugd naar de senioren elftallen.

Met ingang van het seizoen 2015-2016 is er een Jeugd Technische Commissie aangesteld. Deze commissie volgt de verrichtingen van de spelers/speelsters op het technische vlak, daarbij onder andere gebruik makend van een Speler Volg Systeem. Op deze manier kunnen de spelers/speelsters in het volgende seizoen weer op een voor hun passend niveau worden ingedeeld. Voor de trainers zal de Jeugd Technische Commissie meer het aanspreekpunt zijn met voorkomende zaken op voetbaltechnisch gebied. Maar ook leiders zullen worden bijgepraat omtrent de wijze waarop FC Trias zich in de jeugd op voetbaltechnisch gebied wil profileren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het gekozen spelsysteem voor de jeugd. De Jeugd Technische Commissie zal het reeds aanwezige technische jeugdbeleid verder ontwikkelen en uitbouwen, gericht op alle teams. De coördinatoren van de Jeugdcommissie werken nauw samen met de coördinatoren van de Jeugd Technische Commissie.

Voor de jeugdafdeling zijn er dus enkele extra aandachtspunten te noemen:
• Plezier in de voetbalsport op elk niveau staat altijd voorop!
• Het trachten op te leiden van de jeugdvoetballer tot een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau.
• Het trachten te laten spelen op een voor de jeugdvoetballer of jeugdvoetbalster zo optimaal mogelijk niveau mits het organisatorisch mogelijk is binnen de vereniging
• Het verzorgen van trainingen, (oefen-)wedstrijden en toernooien
• De medewerking verlenen aan regio/bondselecties
• Ruimte voor zowel prestatieve als recreatieve ontwikkeling
• Het begeleiden in de overgang van junioren naar senioren