Normen, waarden en cultuur commissie

De NWC commissie bestaat uit: Ingrid Klein Langenhorst, André Obelink en Grietje Carleer Mulder.

Wij zijn ouders van spelers bij FC Trias die door Ruud Storck gevraagd zijn hem te ondersteunen bij het opzetten van een Normen, Waarden en Cultuur commissie ( NWC) voor FC Trias. Graag informeren wij u wat deze commissie doet:

 1. Opstellen verenigingsstatuten m.b.t. normen, waarden en cultuur;
 2. Zorgdragen voor en ondersteunen bij het ten uitvoer brengen van de statuten;
 3. Ondersteunen bij het opstellen van een verenigingsvisie.

Kortom, we willen sportiviteit, spelplezier en respect voor elkaar op en rond het voetbalveld stimuleren.
Dit willen we bereiken door trainers, begeleiders, spelers, en ouders/verzorgers te begeleiden en te wijzen op waarden en normen bij FC Trias.

Het is ons doel om de prettige sfeer in de vereniging te behouden en verder uit te bouwen. Hiervoor hanteren we een aantal kernwaarden van gewenst gedrag welke in de statuten worden vastgelegd.
Een aantal voorbeelden van gewenst gedrag bij FC Trias zijn bijvoorbeeld:

 • Afmelden voor de trainingen en wedstrijden;
 • Aanwezigheid van ouder/verzorger bij de wedstrijd;
 • Samen vieren van successen maar ook het dragen van een nederlaag met het hele team;
 • Tegenstander en leiding veel spelplezier wensen voor de wedstrijd en bedanken na de wedstrijd;
 • De scheidsrechter en vrijwilligers respecteren;
 • Geen mobieltjes in de kleedkamer;
 • Nederlands als voertaal;
 • Positief aanmoedigen door ouders/vertegenwoordigers;
 • Afval in de afvalbakken.

Dit lijken wellicht allemaal vanzelfsprekende zaken, maar dat zijn ze jammer genoeg nog niet voor iedereen. Activiteiten die de NWC wil initiëren:

 • Trainers, begeleiders, spelers, ouders/verzorgers aan het begin van het seizoen informeren over onze clubwaarden, zodat we nog meer spelplezier, sportiviteit en respect met elkaar kunnen beleven;
 • Nieuwe trainers krijgen een mentor;
 • Met trainers en begeleiders feedback gesprekken voeren en bijvoorbeeld trainingen aanbieden in positief coachen;
 • “Fijn langs de lijn” op 26 september 2014 was een mooie eerste bijdrage van wat de NWC voor ogen heeft voor FC Trias.

Bij ongewenst gedrag ondersteunt de NWC commissie de trainer, begeleider, ouder/verzorger, vrijwilliger, bestuurder, speler en het team.

Blijf er niet mee rond lopen als je situaties ziet of hoort die niet binnen de clubwaarden passen. Spreek mensen er op aan of meld het aan ons. Wacht niet, maar onderneem actie!

Mailadres: nwc@fctrias.nl

Belangrijke documentatie vanuit de commissie: