Privacy

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. De verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd.

Zie de volgende link voor een algemene uitleg over AVG: https://www.youtube.com/watch?v=QX3JpbPO2Pg&feature=youtu.be

Privacy policy

FC Trias gaat zorgvuldig met de aan haar verstrekte persoonsgegevens om. De wijze waarop wij dit doen is beschreven in de privacy policy.

Cookie statement

FC Trias gebruikt op haar internetsite cookies. Onder deze link vindt u het cookie statement van FC Trias

Scroll naar boven