Privacy policy

Uw privacy

FC Trias is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop FC Trias persoonsgegevens verwerkt van leden en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt FC Trias zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor FC Trias uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt FC Trias persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een FC Trias lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met FC Trias. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

E-mail

FC Trias maakt gebruik van nieuwsbrieven om haar leden te informeren. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over FC Trias, dan kunt u een e-mail sturen aan ons via informatie@fctrias.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden

FC Trias staat niet toe dat persoonsgegevens door derden worden gebruikt.

Social Media

FC Trias gaat graag in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. FC Trias behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, FC Trias (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. FC Trias is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met FC Trias via informatie@fctrias.nl

Gebruik van cookies

FC Trias maakt bij het bezoeken van haar website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement op onze website leest u alles over het gebruik van cookies door FC Trias.

Websites van FC Trias en andere websites

Op de websites van FC Trias treft u mogelijk links aan naar andere websites. FC Trias kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
FC Trias
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 69
7100 AB Winterswijk
of e- mail: informatie@fctrias.nl

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden (via informatie@fctrias.nl). Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren

Wijzigingen

FC Trias behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien FC Trias een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop FC Trias uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Scroll naar boven