Van de bestuurstafel – 10.8.2020 – Corona-update augustus

Vanaf maandag 10 augustus zal er gefaseerd weer door een aantal seniorenteams getraind worden. De jeugdteams starten vanaf 17 augustus met hun trainingen.

Zoals bekend zijn we voorlopig nog niet verlost van de regelgeving omtrent het Covid-19 virus. Mede door de door het RIVM voorgeschreven noodzakelijke richtlijnen en coronamaatregelen, maar ook door het (nog) niet kunnen gebruiken van ons afgekeurde hoofd- en jeugdveld zal het opstarten van het nieuwe seizoen in aangepaste vorm gebeuren. Hieronder vind je de richtlijnen voor het gebruik van ons sportcomplex ‘t Huitinkveld voor de maand augustus.

VELDEN

De trainingen en voorkomende wedstrijden zullen de komende weken vooralsnog plaatsvinden op veld 2, 3 en 4. De doelmonden op de natuurgrasvelden moeten worden ontzien tijdens de trainingen, deze zullen worden afgezet door onze vrijwilligers met lint.

KANTINE

Onze kantine gaat op 13 augustus weer open en er zullen dan circa 75 zitplaatsen beschikbaar zijn. Daarnaast biedt ons terras ongeveer 40 zitplaatsen.

Staand consumpties nuttigen aan de bar, op het terras of elders op het complex is niet toegestaan. In alle gevallen geldt uiteraard de 1,5 meter maatregel, ook richting het barpersoneel.

Onveranderd blijft dat glaswerk op het terras niet is toegestaan.

BEZOEKERS

Op ons sportpark worden maximaal 250 bezoekers toegelaten, exclusief spelers en teambegeleiding, personeel en toezichthouders.

Bezoekende clubs zullen dringend worden verzocht tot nader order geen supporters mee te nemen.

THUISPUBLIEK

De zitplaatsen op de tribune zullen corona-proof ingedeeld worden.

Voor staanplaatsen rondom de velden geldt dat overal de 1,5 regel in acht moet worden genomen.

Hoewel wij er vanuit gaan dat een ieder zich hieraan zal houden, zullen bij de ingang van het complex bordjes worden opgehangen waarop staat vermeld dat eventuele boetes voor het niet opvolgen van de 1,5 meter regel voor eigen rekening zijn.

Het bestuur en de aanwezige vrijwilligers (lees de vereniging) kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

KLEEDKAMERS

Tijdens de trainingsavonden en oefenwedstrijden in de maand augustus kan zowel door de jeugd als senioren geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.

We houden dezelfde Coronahuisregels aan als die van voor de zomerstop.

  • (bij trainingen) in trainingskleding komen;
  • je eigen bidon meenemen
  • bij de ingang weer de handen ontsmetten.

Bij oefenwedstrijden zullen wij de kleedkamers in eerste instantie aan de tegenstanders ter beschikking stellen, voor maximaal 8 personen per kleedkamer. Zijn er op dat moment nog voldoende kleedkamers beschikbaar, zullen onze wedstrijdsecretarissen bekijken of er voor de thuisploeg ook nog ruimte is om te douchen. Onze tegenstanders gaan voor, omdat zij na de wedstrijd weer bij elkaar in de auto zitten. De beschikbaarheid van kleedkamers zal per wedstrijd c.q. per dag worden bekeken door het Wedstrijdsecretariaat en zij zullen dan ook beslissen hoe deze in te delen.

WEDSTRIJDEN

De bidons die normaliter beschikbaar worden gesteld tijdens wedstrijden door de vereniging mogen niet worden gebruikt.

De presentatiepakken zullen in september uitgereikt worden, dus deze hoeven deze maand nog niet gedragen te worden.

WASSEN

Naar verwachten zal Estinea vanaf 7 september weer op het complex aanwezig zijn om de wedstrijdkleding te wassen. Tot die datum worden de teams verzocht de wedstrijdkleding, hesjes etc. zelf te wassen.

VERVOER NAAR UITWEDSTRIJDEN

De rijksoverheid zegt hierover:

“Als u met de auto of de taxi reist, moet u rekening houden met de richtlijnen van het RIVM. Per 1 juli geldt: draag een mondkapje als mensen uit een ander huishouden in uw auto meerijden.”

Je kunt dus in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen, ook als zij niet tot hetzelfde huishouden behoren. Mocht de chauffeur het echter op prijs stellen dat er wel mondkapjes gedragen worden, verzoeken wij iedereen hieraan gehoor te geven. Als je alleen in je auto rijdt of met mensen uit je eigen huishouden, dan hoef je geen mondkapje te dragen.

Wij verzoeken in ieder geval alle uitspelende seniorenteams en jeugdteams vanaf O13 aan dit advies gehoor te geven.

 

Verder verwijzen we naar de richtlijnen en protocollen zoals afgeven door de KNVB op voorspraak van RIVM en NOC-NSF.

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen

Bij onduidelijkheid zullen wij deze protocollen volgen, uiteraard na onderling overleg in het bestuur.

De richtlijnen gelden zoals gezegd onder voorbehoud van wijziging van maatregelen vanuit de overheid. Rond 28 augustus aanstaande zal een update rondom bovenstaande richtlijnen op deze website en onze beschikbare social media worden geplaatst die daarna voor de maand september van toepassing zullen zijn.

 

Het bestuur doet een dringend beroep aan alle leden om zich te houden aan de genoemde richtlijnen en de aanwijzingen van de toezichthouders en vrijwilligers op te volgen.

Alvast hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking.

Wij wensen een ieder een sportief, succesvol en vooral ook gezond seizoen 2020-2021!

Algemeen Bestuur FC Trias

 

 

Scroll naar boven