Van de bestuurstafel (15)

Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergadering (24 oktober) aan de orde zijn geweest:

Nieuwe leden
Tijdens de Algemene ledenvergadering van afgelopen september zijn Dinand Oonk , Remco Snaphaan,  Raymond Nienhuis en Hans de Roos gekozen in het algemeen bestuur. Voor hen was er nogmaals een hartelijk welkom vanuit de nieuwe voorzitter Bart Berenschot.

Opening en mededelingen

Tags
Het bestand en de rechten van de toegangstags zijn opgeschoond en geactualiseerd. Er bleken vele verouderde tags in omloop te zijn. De  kledingcommissie regelt de rechten, de toegang tot het complex en de juiste registratie ervan.

Bezoek Gemeente “Werkgroep Sport”;
Er zijn een paar acties o.a: “Kies je Sport”.
De bedoeling is dat een training wordt verzorgd voor kinderen van groep 3 t/m  6.  Tijdstip zal rond maart/ april 2019 zijn. Nadere info volgt. Ook is er gesproken over Uniek Sporten(gehandicaptensport). Mochten hiervoor ideeën zijn, kader of geïnteresseerden,  FC Trias staat hier zeker voor open.Meldt je hiervoor bij het bestuur. Informatie@fctrias.nl.

Rabokidscup;
Gerard ten Dolle heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de organisatie van de Rabo kids cup.
Het bestuur is zeer blij te kunnen melden dat we in Erwin te Pas een opvolger  gevonden hebben om dit over te nemen en zo het toernooi de komende jaren te kunnen continueren. 

ClinicSchalkeauf Tournee gedupeerden
Afgelopen  woensdag is er voor de vele gedupeerden van Schalkeauf Tournee een vervangend programma geregeld in samenwerking met OBW en VV Vorden. De kinderen hebben genoten van een voetbalclinic bij het Graafschapstadion, Nadien hebben ze een rondleiding gehad bij de Veltins arena.

Rondje langs diverse commissies

Het dagelijks bestuur zal wederom een rondje langs de diverse commisies maken. We proberen voorafgaand aan iedere vergadering een commissie uit te nodigen.

EHBO avonden;
Er komen herhalingsavonden voor de EHBO vereniging Winterswijk op ons complex. Er worden 3 avonden bij FC Trias georganiseerd. Tevens gaan we starten met de EHBO cursus voor onze vrijwilligers. Opgeven kan overigens nog steeds. EHBO@fctrias.nl.

Gele en rode kaarten
Het tijdstip van de incasso van de bedragen zal binnenkort worden aangekondigd via de website.

Voorbereiding Nieuwjaarsreceptie/Jubilarissen
Het algemeen bestuur heeft een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsreceptie welke gehouden wordt op zondag 6 januari a.s.

Bekerfinales
We krijgen de mogelijkheid om bij FC Trias KNVB Bekerfinales te organiseren en te laten spelen. We gaan ons oriënteren en inschrijven. Bijeen gunstige loting kan het hopelijk doorgang vinden.

Opstellen spelers zonder spelersbewijs
Tijdens de vergadering werden de gevolgen voor  de club en hoe te handelen voor de scheidsrechters besproken en benadrukt.
Bij geen spelersbewijs heb je maximaal 7 wedstrijden dispensatie en daarna boete € 250,00 en 4 schorsingen. Zaak is dat de betreffende jeugdleden even apart genomen worden en eventueel kan in overleg met een leider/ coördinator de test gemaakt worden.

Rookvrije zaterdag op ‘t Huitinkveld
Alle materialen en bordjes zijn grotendeels binnen. Vanaf 1 november zal ‘t Huitinkveld gereed gemaakt worden voor het rookvrij zijn op de zaterdag.  Het streven is uiterlijk vanaf 1 december op de zaterdagen rookvrij te zijn op het complex. Dit om een rookvrije generatie te creëren, met name van belang om hiermee te starten bij onze jeugd. Wij hopen op ieder zijn medewerking.

Belangrijke data vanuit activiteitencommissie
De activiteiten commissie heeft weer diverse belangrijke datums gecommuniceerd. Via https://www.fctrias.nl/category/activiteiten/ kunt u de activiteiten noteren in uw eigen agenda.

Nieuws vanuit Pr-commissie
Henk Korten heeft met ingang van afgelopen zomer de PR commissie versterkt.
De presentatiegids is klaar, het resultaat is geweldig. De verspreiding is inmiddels gestart.
Er zijn weer 6 pagina’s te vergeven in de Winterswijkse Weekkrant. Het streven is om ook aankomend seizoen iedere 4 tot 6 weken een bijzonder persoon in het digitale zonnetje gezet.

Vrijwilligers op het Huitinkveld
Sinds 24 september is de FC Trias vacaturebank online. Graag ontvangen wij van diverse commissies nog functieprofielen om zo de vacaturebank te kunnen vullen. Aanmelden als vrijwilliger kan via: vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.

Zonder scheidsrechters geen voetbal
Scheidsrechters zijn ook weer hard nodig het komende seizoen. Zeker met de uitvoering van de plannen van de KNVB en het daardoor ontstaan van meerdere jeugdteam zijn wij op zoek naar leden die met name op de zaterdagochtend willen fluiten. Aanmelden kan via scheidsrechterscommissie@fctrias.nl

Overig
In het kader van de AVG en om uniformiteit in de berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de PR commissie moeten verlopen. pr@fctrias.nl en webredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor worden gebruikt.

Volgende bestuursvergadering woensdag 21 november 2018.

Met vriendelijke groet,

Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven