Van de bestuurstafel (16)

Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergadering (21 november) aan de orde zijn geweest:

Opening en mededelingen


Evalueren bezoek vergadering van de voetbalfederatie Winterswijk. 

– Deze vergadering is er 2 keer per seizoen.
– Dit keer waren we op bezoek bij onze noaberclub Vosseveld. Besproken zijn o.a.
– Huidige toestand van met name de grasvelden van de Winterswijkse voetbalverenigingen met de aangeschoven medewerker van de gemeente Winterswijk. We zijn blij met de inzet en betrokkenheid van hen om onze velden, ondanks de afgelopen perioden van droogte, toch speelklaar te krijgen en vooral te houden.
– Maarten Vruggink van de KNVB was aanwezig bij deze vergadering en attendeerde alle verenigingen erop dat commissieleden en bestuursleden correct in Sportlink vermeld dienen te worden. Bij een eventuele calamiteit kan de KNVB dan de juiste personen bereiken en informeren. Wij zullen als bestuur van FC Trias deze gegevens controleren.
– Met Jan Elferink van de federatie is er gesproken over het dreigende tekort aan scheidsrechters en hoe dit op te lossen. Tijdens de vergadering is een aantal ideeën geopperd en deze zullen verder worden uitgewerkt en in volgende vergaderingen worden besproken.

Cursus KNVB
Enkele leden van het algemeen bestuur zijn afgelopen maand begonnen aan de cursus Besturen met Impact. Deze cursus is geïnitieerd vanuit de KNVB en zal 4 avonden in beslag nemen.

Voorbereidingen Nieuwjaarsreceptie
Het algemeen bestuur is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsreceptie welke gehouden wordt op zondag 6 januari a.s.

Gele en rode kaarten
Het tijdstip van de incasso van de bedragen zal eind november worden aangekondigd via de website. Inningen volgen eind november/begin december.

Het camera/analysesysteem is geïnstalleerd
Er zal een informatieavond worden georganiseerd voor de betrokken trainers.

Oefenavonden EHBO vereniging Winterswijk
De EHBO vereniging Winterswijk zal een aantal oefenavonden op ons complex gaan houden, te weten op 11 februari, 26 februari en 12 maart. Nadere info volgt t.z.t.

Hybride leren Graafschap College
Het bestuur gaat in gesprek met een medewerker van het Graafschapcollege en de gemeente om te kijken of we als FC Trias kunnen aanhaken in project Hybride-leren. Zodra er meer bekend is, zullen we jullie hierover nader informeren.

Rookvrije generatie
Vanaf 1 december zal ons complex rookvrij zijn op de zaterdagen.

Deelname Vrijwilligersbeurs op vrijdag 7 december
Vrijdag 7 december van 15.00 tot 18.30 uur wordt in de huiskamer van de Winterswijkse uitdaging, het WUH, een beurs gehouden.
(voormalig SNS kantoor aan de Torenstraat 9). Op deze dag is het de nationale dag van de vrijwilliger. Een mooi moment om een vrijwilligersbeurs te organiseren en te laten zien welke mogelijkheden er zijn in Winterswijk om vrijwilliger te worden. Zo’n 25 vrijwilligersorganisaties, die vrijwilligers zoeken en met vrijwilligers werken, presenteren zich. Zo komt vraag en aanbod bij elkaar. Ook FC Trias is hier vertegenwoordigd. Zou je graag als vrijwilliger aan de slag willen, je bent van harte welkom!

Jeugdcoördinatoren gezocht
Wij zijn naar naarstig op zoek naar twee jeugdcoördinatoren. Door wat interne verschuivingen binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar een coördinator voor de JO-15 en JO-19. Informatie kan ingewonnen worden via het e-mailadres jeugdcommissie@fctrias.nl.
Tevens zoeken we naarstig naar mensen die op zondag een aantal uren aanwezig willen zijn voor het thee schenken op de zondag. Lijkt deze functie je wat,  wellicht samen met iemand een duo functie, kijk dan op onze site naar de vacaturebank voor een juiste profielschets. Heb je interesse, laat het dan weten via vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.

Overig
In het kader van de AVG en om uniformiteit in de berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de pr commissie moeten verlopen. De email-
adressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor worden gebruikt.

Volgende bestuursvergadering woensdag 19 december 2018.

Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven