Van de bestuurstafel (18)

Via deze “Van de Bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergadering (21 februari) aan de orde zijn geweest.

Excuses voor de verlate berichtgeving hieromtrent.

 

Opening en mededelingen

Bezoek sportnota Gemeente Winterswijk

Vanuit het dagelijks bestuur zijn Bart en Carolien op 7 februari j.l naar het politieke forum van de Gemeente geweest.

Tijdens dit politieke forum kwamen onderwerpen aan de orde die direct en indirect richting gaan geven aan de Sportnota voor het komende jaar. Om deze kaders voor het nieuwe sportbeleid samen te brengen waren de raads- en commissieleden in combinatie met vertegenwoordigers uit het veld uitgenodigd.

Convenant Graafschap

FC Trias heeft het nieuwe convenant met De Graafschap voor dit jaar getekend.

Jeugdsportfonds

Elk kind moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. Soms staan door omstandigheden de financiën dit in de weg. Binnen de gemeente Winterswijk bestaat de mogelijkheid voor kinderen, waarvan de ouders niet in staat zijn om de contributie van de sportvereniging te betalen, om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het jeugdsportfonds.

Voor de specifieke normering en toewijzingscriteria kan men zich wenden tot de gemeente Winterswijk.

Walking Football

Op 5 maart a.s. is er bij Trias een vervolg overleg over het opzetten van het Walking Football.
Dit gaat in samenspraak met de gemeente, Achterhoek in Beweging en 3 andere clubs te weten MEC, SC Meddo en FC Winterswijk.
Mochten er nog vrijwilligers zijn die interesse hebben in het opzetten en assisteren van dit geheel dan kunnen zij zich wenden tot het bestuur.
Deze activiteit zal overdag plaatsvinden buiten de reguliere trainingstijden om. Verwachting is dat er 19 april a.s. gestart zal worden bij FC Trias. Er zal dan gerouleerd worden per complex bij de genoemde 4 verenigingen. Leeftijd is vanaf 55+ voor zowel heren als dames. Men hoeft hiervoor geen lid te zijn van een van de genoemde verenigingen om deel te kunnen nemen.

Oefenavonden EHBO vereniging Winterswijk

De EHBO vereniging Winterswijk heeft inmiddels een aantal goed verlopen oefenavonden op ons complex gehouden. Deze waren zowel voor de leden van deze vereniging als voor de EHBO-ers van FC Trias. De laatste zal zijn op 12 maart.

Koningspelen 12 april as.

Op 12 april zal er, naast de activiteiten bij Jaspers,  gebruik worden gemaakt van het complex van FC Trias door de groepen 7 en 8 van de basisscholen.

Wedstrijdsecretaris jeugd

Na dit seizoen stopt tot onze grote spijt onze huidige wedstrijdsecretaris Gordon van de Graaf.
Helaas kan hij zijn vrijwilligerswerk in deze functie niet meer combineren met zijn nieuwe loopbaanontwikkeling.
Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar een man of vrouw die deze werkzaamheden over zou willen nemen. Voor een volledig functieprofiel of vragen hieromtrent verwijs ik u door naar onze vacaturebank of naar de bestuursleden Hans de Roos of Remco Snaphaan.

Jeugdcoördinatoren gezocht

Wij zijn tevens ook naarstig op zoek naar twee of het liefst drie jeugdcoördinatoren. Door wat interne verschuivingen binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar een coördinator voor de JO-15 en JO-19. Informatie kan ingewonnen worden via het e-mailadres jeugdcommissie@fctrias.nl.

Tevens zoeken we dringend naar mensen die op zondag een aantal uren aanwezig willen zijn voor het thee schenken op de zondag. Lijkt deze functie je wat, wellicht samen met iemand een duo- functie, kijk dan op onze site naar de vacaturebank voor de betreffende profielschets.
Heb je interesse, laat het dan weten via vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.

Overig

In het kader van de AVG en om uniformiteit in de berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de pr commissie moeten lopen. De email-
adressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor worden gebruikt.

Volgende bestuursvergadering woensdag 20 maart 2019.

Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

 

Scroll naar boven