VAN DE BESTUURSTAFEL (19)

Via deze “Van de Bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal lopende en besproken onderwerpen zoals die tijdens de vergaderingen van het  algemeen bestuur  aan de orde zijn geweest.

Ten tijde van het schrijven van dit document waren wij nog niet op de hoogte van het stilleggen van de competitie en trainingen. Ondanks het feit dat het voetbal momenteel dus volledig stil ligt i.v.m. het Coronavirus willen wij jullie toch op de hoogte houden van enkele onderwerpen die wij onlangs in het bestuur besproken hebben.

Nieuwe buren
Outdoor Winterswijk: In de loop van dit jaar zal er op het Huitinkveld een obstacle baan worden gebouwd. Deze baan komt op het veld dat toebehoort aan de gemeente, tussen veld 4 en Hickory. De vereniging zal opgericht worden door Jan Willem Hengeveld. Wij wensen Outdoor Winterswijk veel succes en heten hen van harte welkom op het Huitinkveld.

Aan de andere zijde is de andere nieuwe buurman, namelijk de Winterswijkse IJsvereniging in volle gang met de aanleg van de nieuwe schaats- en skeelerbaan.

Ook hen heten we van harte welkom en wensen hen veel succes.

Sproeien grasvelden
Het bestuur van SSB en FC Trias hebben besloten dat er zal worden gesproeid tijdens de zomerperiode van 2020. Men is begonnen met de aanschaf van de benodigde materialen.

Walking Football
In de maand februari is er weer een fanatieke groep bij FC Trias geweest die deelnam aan het Walking Football. Dit gaat in samenspraak met de gemeente, Achterhoek in Beweging en 3 andere clubs te weten MEC, SC Meddo en FC Winterswijk. Inmiddels zijn er ongeveer 25 deelnemers die wekelijks deelnemen. Momenteel wordt er bij de andere verenigingen gespeeld; vanaf juni 2020 zijn ze weer te vinden bij FC Trias. Aanvang is 10.00 uur en meedoen kan altijd.

Nieuwe kunstgrasvelden
Zoals al eerder besproken op de Algemene ledenvergadering en op de Nieuwjaarsreceptie kunnen we als bestuur van FC Trias helaas, nog steeds, geen nadere info verschaffen omtrent de vervanging van de toplaag van ons hoofdveld en ons jeugdveld. ‘De nota die zal leiden tot besluitvorming is in voorbereiding’, aldus onze wethouder Sport. Wordt hopelijk erg spoedig vervolgd.

Zaterdagvoetbal is een feit bij FC Trias
Het recreatieve zaterdagvoetbal bij FC Trias is een feit. Opgeven kan via vtc@fctrias.nl. De betreffende commissies hebben zich door de KNVB uitvoering laten informeren op de infoavond bij HSC in Haaksbergen.

De stilte verbroken
Jeugdvoorzitter Hans de Roos en onze vertrouwenspersoon Gerdien Flierman hebben 2 avonden bezocht, georganiseerd vanuit de KNVB, omtrent seksueel misbruik in de sport. Als FC Trias ondersteunen we dit initiatief ter voorkoming van. Voor meer info zie www.destilteverbroken.nl.

Graafschap voetbalkamp
In de herfstvakantie zal De Graafschap een aantal dagen clinics verzorgen op ons complex. Op 20, 21 en 22 oktober zullen deze plaatsvinden. Meer info volgt t.z.t. op onze website.

Alcohol in de kleedkamers
Het bestuur van FC Trias hecht er waarde aan nogmaals te benadrukken dat het houden en nuttigen van alcohol in de kleedkamers verboden is. Het gebruik van glaswerk elders dan in de kantine is ook niet toegestaan.

Overig
In het kader van de AVG en om uniformiteit in de berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de pr-commissie moeten lopen. De emailadressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor worden gebruikt.

Volgende bestuursvergadering: datum nog nader te bepalen.

Tot slot: namens het bestuur wensen wij iedereen veel kracht en wijsheid om deze bewogen en moeilijke tijd door te komen. Hopelijk zien we elkaar over niet al te lange tijd weer op het Huitinkveld. Zorg intussen goed voor jezelf en elkaar!

Met vriendelijke groet,

Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl