Van de bestuurstafel

Het bestuur van FC Trias is het nieuwe jaar goed begonnen. Op 6 januari heeft de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden. Dit was een zogenaamd “benen op tafel” overleg. Tijdens dit overleg is kort teruggeblikt op 2015 en zijn de speerpunten voor 2016 bepaald.

Mijlpijlen 2015
Er is in 2015 weer veel bereikt bij en door FC Trias:
Kampioenschappen Heren 1, Heren 3, A1, B2, MC1, D6, F1 en F4

 • KNVB-bekers A1 en MC1
 • Succesvolle pilot “Gastheren/vrouwen FC Trias” (hosting)
 • Introductie spelervolgsysteem en voetbalapp (jeugdcommissie)
 • Meerjarenonderhoudsplan accommodatie gerealiseerd
 • Nieuwe gezichten binnen het bestuur van FC Trias (Bart, Erwin & Elvira)
 • A+ reclameborden langezijde hoofdveld, nieuw sponsorcontract Dalphin
 • Bezoek Grolsche Bierbrouwerij met alle sponsoren
 • Succesvolle plakplaatsjeactie Plus Bruggers
 • PR en Communicatiecommissie ingesteld

En uiteraard nog heel veel meer, met dank aan alle vrijwilligers!

Nieuwe trainer: Jos Heutinck

 • Zoals bekend is Jos Heutinck per volgend seizoen de nieuwe trainer van FC Trias, als opvolger van Steven Verheijen, die naar DZC ’68 vertrekt.
 • Het bestuur is zeer content dat de opvolging snel en goed geregeld is. De aanstelling van Jos Heutinck past uitstekend bij de ambities van FC Trias.
 • Er hadden zich nog meer trainers “van naam en faam” bij FC Trias aangemeld.      Dat zegt alles over de aantrekkingskracht van onze vereniging.

 Nieuwe website FC Trias en WiFi op ’t Huitinkveld

 • Zoals op de goedbezochte Nieuwjaarsreceptie is aangekondigd, heeft FC Trias per 1-1-2016 een fonkelnieuwe website en is er op ’t Huitinkveld WiFi gerealiseerd.
 • Hiermee zijn twee belangrijkste actiepunten van de ALV afgerond.

 Speerpunten 2016

 • Als speerpunten voor 2016 zijn o.a. de volgende punten benoemd:
 • Vrijwilligersbeleid (werven vrijwilligerscoördinator)
 • Ambitiedoelstellingen (binding)
 • Communicatie
 • Verdere invulling Paramedisch Team (PMT)
 • Het bestuur zal op korte termijn de inhoud van de ledenenquête finaliseren. Deze enquête zal naar verwachting in februari of maart worden gehouden.
 • Er zal de komende tijd prioriteit worden gegeven aan het project “Organisatiestructuur”.

 Volgende bestuursvergadering

 • De volgende bestuursvergadering is op woensdag 20 januari a.s. om 20:00 uur.

 

Met vriendelijke groet,
Klaas Dijkstra
Secretaris FC Trias
06-11607574

Scroll naar boven