Van de bestuurstafel(11)

Na de ALV van 25 september heeft het bestuur, in haar nieuwe samenstelling (met Henk Korten voor de vrouwencommissie en Carolien Steintjes-Duistermaat als secretaris), al een 2-tal keren met elkaar vergaderd op de 3e woensdagen van de maand. Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van de besproken onderwerpen:


Evaluatie Algemene ledenvergadering

 • We hebben de afgelopen ALV van 25 september j.l. geëvalueerd
 • Net als voorgaande jaren was de opkomst tijdens de ALV niet optimaal
 • Graag zouden we dit veranderen. We hebben gebrainstormd over hoe dit meer onder de aandacht te brengen bij al onze leden
 • Daarbij denkend aan het indelen van een vergadering voor diverse doelgroepen, een gast-spreker uitnodigen maar ook wellicht één en ander wat inkorten


Rondje langs alle commissies

 • Het nieuwe dagelijks bestuur gaat een gesprek aan met alle commissies.
 • Dit om de nieuwe secretaris wegwijs te maken binnen de vereniging maar zeker ook om inzicht te krijgen van wat er momenteel speelt binnen de diverse commissies van FC Trias.
 • Zo is er inmiddels uitvoerig gesproken met een aantal betrokkenen rondom onze ledenadministratie, Gerard Knook van onze kantine en onze beide wedstrijdsecretarissen (Marco Oonk en Gordon van der Graaf) om hun ervaringen te delen


Externe vergaderingen

 • Als bestuur zijn we aanwezig geweest bij een aantal externe vergaderingen
 • Waaronder die van de Winterswijkse Voetbal Federatie waarbij diverse algemene onderwerpen aan de orde kwamen
 • Achterhoek in beweging, opvolger van Scholder on Scholder, meer info vindt je op achterhoekinbeweging.nl
 • Maar ook bij de werkgroepsport van de Gemeente Winterswijk waar o.a. de gemeentelijke bijdrage aan de orde is gesteld. Uiteindelijk hebben de sportverenigingen gezamenlijk een brief gestuurd naar de Winterswijkse politiek die het verzoek tot het afschaffen van de bijdrage hebben overgenomen.
 • Bart en Jan hebben deelgenomen aan het Sportcafe XL zoals dat door de Werkgroep Sport en het Vrijwilligerspunt Winterswijk werd georganiseerd. Naast een voorstelling over positief sportklimaat waren er interessante workshops over “open vitale sportvereniging” en “meer vrijwilligers in korte tijd”


Sportgala

 • Er zou vanuit de Gemeente Winterswijk een sportgala georganiseerd worden op 27 november
 • Onderdeel zou zijn de verkiezing van een sportman, sportvrouw of sportteam van het jaar van de gemeente Winterswijk
 • Het aantal aanmeldingen voor de verkiezing viel echter, met name door het korte tijdsbestek tegen en daarom is het gala uitgesteld tot 21 februari
 • Aanmelden van nominaties kan uiteraard nog steeds via de site van de gemeente,


Vrouwenvoetbal

 • Voor wat betreft het vrouwenvoetbal staat FC Trias erg goed op de kaart
 • We zijn één van de 30 verenigingen die gevraagd zijn om een samenwerking met de KNVB aan te gaan
 • Het betreft een ontwikkelingsplan
 • Op 30 november volgt er een gesprek waarbij er een soort dwarsdoorsnede van de vereniging in beeld wordt gebracht. Hierbij moet gedacht worden aan:
 • Wie zijn we, wat willen we en waar willen we naar toe?
 • In welke mate en op welke wijze promoot/toont onze vereniging zich omtrent het meiden- en vrouwenvoetbal?
 • Hier past ook de 25ste jaargang van ons vrouwentoernooi in 2018 bij


Scheidsrechters

 • Ook hebben we nog even stilgestaan bij het scheidsrechters tekort wat er dreigt te ontstaan
 • Mochten er mensen binnen onze vereniging zijn die willen fluiten meldt u aan
 • Tevens willen we proberen om jeugdleden te enthousiastmeren om ook te gaan fluiten bij lagere klassen als waarin ze zelf spelen
 • Alle hulp is daarin welkom, klik hier voor meer info


PR-activiteiten

 • Onlangs heeft onze PR-commissie het aangekondigde smoelenboek op onze website openbaar gemaakt
 • Bij alle commissies zijn nu de “smoeltjes” zichtbaar en uiteraard met vermelding van telefoonnummers en emailadressen. Erg handig is ook de taakomschrijving per commissie
 • Daarnaast heeft de commissie hard gewerkt aan de eerste pagina die binnenkort verschijnt in de Winterswijkse Weekkrant
 • Leuk wordt ongetwijfeld ook de FC Trias promo-film waarvoor een storyboard is gemaakt en Gebbink Media al flink wat beelden heeft geschoten
 • We hebben een mooie website, die niet alleen door de PR-commissie voorzien kan worden met artikelen: nogmaals een oproep aan spelers, trainers en leiders om wedstrijdverslagen in te sturen


Interviews met commissieleden

 • Ellen van Dam en Frank van Eerden van onze vrijwilligerscommissie zijn volop bezig om gesprekken te plannen met allerlei commissieleden
 • De eerste gesprekken zijn inmiddels achter de rug en worden als zeer positief ervaren
 • Binnenkort volgt een algemene oproep zodat ook andere leden die graag hun mening willen geven over de organisatie(-structuur) in gesprek kunnen gaan met Frank en Ellen


Wasproject

 • Onze vrijwilligers hebben weer fantastisch werk geleverd en de ruimte onder de tribune omgebouwd tot wasserette
 • In de tussen tijd heeft SSB gesprekken gevoerd met wasmachinefabrikanten en een overeenkomst afgesloten met Miele
 • Estinea is volop bezig met de werving van personeel en de verdere voorbereidingen
 • Zodat begin december de eerste was kan worden gedraaid


Muziek in de kleedkamers

 • In november 2014 is besloten om het afspelen van muziek in kleedkamers te verbieden
 • Op verzoek van de voetbalcommissies (jeugd, senioren en vrouwen) is deze beslissing uitvoerig besproken en besloten om deze te herzien
 • Bij wijze van proef is het weer toegestaan om, ter voorbereiding van wedstrijden en na afloop muziek af te spelen in de kleedkamers
 • Dit moet echter wel op een normaal volume gebeuren waarbij iedereen zijn eigen verantwoording neemt
 • Mocht het toch tot overlast lijden dan zijn we wederom genoodzaakt om muziek te verbieden


Tenslotte

 • Er is er al voorzichtig vooruitgeblikt naar de nieuwjaarsreceptie, die wordt gehouden op zondag 7 januari 2018
 • Waren er complimenten voor de jeugd- en vrouwencommissie maar in het bijzonder voor ons vertrouwenspersoon Gerdien Flierman voor de begeleiding van de MO19 en MO15-2 na het overlijden van Josien Damkot, vrouw van Marcel, moeder van Emma en Merle te Focht

Volgende bestuursvergadering

 • De volgende bestuursvergadering is op woensdag 20 december a.s. om 20:15 uur

Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven