Van de bestuurstafel(12)

Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van de besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergadering aan de orde zijn geweest:

Opvolging Inge Klein Gunnewiek
 • Zoals al aangekondigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal Jan Wilterdink na 16 jaar afscheid nemen van het bestuur en de voorzittershamer overdragen aan Bart Berenschot.
 • Ook onze penningmeester Inge Klein Gunnewiek zal stoppen met haar werkzaamheden om zich volledig te kunnen richten op haar politieke carriére. Wij zijn blij te kunnen melden dat Raymond Nienhuis graag haar opvolger wil worden. Raymond is geen onbekende binnen FC Trias: Hij is namelijk al actief binnen de scheidsrechterscommissie en fluit regelmatig een (jeugd-)wedstrijd. Daarnaast was hij namens sv Fortuna betrokken bij het fusieproces. Als penningmeester zal hij zijn ruime ervaring binnen de financiele wereld inbrengen.
 • De komende maanden zullen worden gebruikt voor een goede overdracht en om die reden zullen Raymond Nienhuis en Hans de Roos (als beoogd opvolger van Bart als jeugdvoorzitter) ook aanschuiven bij de maandelijkse AB-vergaderingen.
Rondje langs alle commissies
 • In het kader van het rondje commissies heeft het dagelijks bestuur inmiddels ook samen gezeten met een afvaardiging van de hosting en de sponsor- & kledingcommissie.
 • Zo gaf de hosting aan graag wat warmere jassen te ontvangen voor de koudere periode. Men is zelf inmiddels langs geweest bij KHK om deze nieuwe jassen uit te zoeken.
 • 
In het gesprek met kledingcommissie is er uitvoerig gesproken over bestel- en uitlevertraject. Daarbij kwamen o.a. de leverproblemen, welke ontstonden bij de fabrikant JAKO, van de presentatiepakken aan de orde. Daardoor ontvingen een aantal teams hun de presentatiekleding pas laat in het seizoen.

 Genoemde leverproblemen zijn ook uitvoerig besproken met onze leverancier Leugemors Sport waar we net voor oud & nieuw een afspraak hadden om de samenwerking te evalueren.
 • Complimenten waren er van de penningmeester voor de sponsorcommissie die dit jaar weer ruim boven de geplande begroting zitten. De sponsorcommissie heeft bovendien een nieuw commissielid: Dennis Kolsté is nieuw in het team ter vervanging van Bob de Jongh die vanwege zijn andere verplichtingen als trainer van onze (succesvolle) O15-1 te weinig tijd had.
Stoppen Spelervolgsysteem
 • Jeugdtechnische commissie heeft na rijp beraad besloten te gaan stoppen met spelervolgsysteem.
 • Deze functie komt namelijk beschikbaar in Sportlink en bovendien ook een nieuw onderdeel van de VTON-app die met veel plezier wordt gebruikt door onze trainers.
 • Daarnaast heeft de jeugdtechnische commissie een beter inzicht over de diverse afdelingen omdat de coördinatoren, trainers en de leiders met grote regelmaat bij elkaar zitten om de ontwikkelingen van de spelers te bespreken.
Incassering rode en gele kaarten
 • Zoals tijdens de ALV al aangeven worden de rode en gele kaarten rechtstreeks bij de spelers geïncasseerd.
 • Dit is nog niet gedaan maar wanneer dit gaat plaatsvinden (later dit voorjaar) dan zal dit eerst aangekondigd worden.
Wasproject Estinea
 • Op woensdag 13 december zijn de wasmachines geleverd.
 • Vanaf 1 december zijn de clienten van Estinea reeds aan het werk bij FC Trias. Eerst heeft men geoefend met het vouwen van de was. Na de winterstop is er gefaseerd begonnen met het wassen waarbij is gestart met de was van de E-jeugd.
 • Op vrijdag 26 januari werd tijdens de jaarlijkse sponsoravond de wasserette officieel geopend. Gemeente, pers en alle betrokkenen waren aanwezig tijdens deze feestelijke gebeurtenis met volop aandacht voor de integratie van mensen met een (verstandelijke) beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Terugblik Nieuwjaarsreceptie
 • Uiteraard hebben we ook de nieuwjaarsreceptie geëvalueerd waarbij we o.a. uitvoerig stil hebben gestaan bij het huldigen van de jubilea.
 • Zo overwegen we om het huldigen te splitsen: de buitencategorie (50+) tijdens de nieuwjaarsreceptie en anderen tijdens algemene ledenvergadering.
Binding van de leden
 • Als bestuur vinden het belangrijk dat onze leden gehoord worden en betrokken zijn (en blijven) bij FC Trias.
 • Tijdens de AB-vergadering hebben we ons o.a. gebogen over de volgende vragen: Hebben wij alles in beeld, weten wij wat onze leden willen? Waar willen we over een aantal jaren naar toe met onze vereniging. Wat leeft er onder de leden?
 • Om die vragen te kunnen beantwoorden gaan wij graag in gesprek met onze leden.
 • De komende periode gaan we proberen om zoveel mogelijk leden en ouders/verzorgers van alle (jeugd-)teams te spreken.
 • Met de pupillen gaan we met ouders en verzorgers in gesprek, met de junioren en senioren met de spelers zelf.
 • De gesprekken met de leden is een vervolg op de eerder gehouden enquête en passen goed naast de werkzaamheden die Frank van Eerden en Ellen van Dam uitvoeren ten aanzien van het vrijwilligersbeleid.
 • Dit alles om de binding te vergroten en wellicht het aantal vrijwilligers uit te kunnen breiden.
Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 21 februari a.s. om 20:15 uur
Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl
Scroll naar boven