Van de bestuurstafel(13)

Via deze “van de bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van de besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergadering (21/2) aan de orde zijn geweest:

Rondje langs alle commissies
In het kader van het rondje commissies heeft het dagelijks bestuur inmiddels ook samen gezeten met de Normen en Waarden Commissie.
 Na het vertrek van Ruud Storck en Werner Menkehorst hebben zij inmiddels versterking gekregen van Cindy Holweg. Door het vertrek van Ruud Storck was er geen directe aansluiting meer met het bestuur.

 • Afgesproken is dat Carolien Steintjes en Hans de Roos vanuit het bestuur/jeugd regelmatig aanschuiven om te horen wat er leeft en speelt.
 • Daarbij zijn er enkele speerpunten genoemd waarmee de NWC zich de komende tijd bezig zal houden.
 • Dit zijn o.a: zichtbaarheid binnen de vereniging, organiseren en begeleiden van De Aftrap in overleg met coördinator/leiders/trainers en overleg rondom scheidsrechters/aanvoerders en leiders.

Nieuwe penningmeester
Tijdens de vorige “van de bestuurstafel” is al aangekondigd dat we Raymond Nienhuis als beoogd opvolger van Inge en dus penningmeester hebben gevonden. Bij de laatste vergadering van het dagelijks bestuur is Raymond al aangeschoven en de resultaten daarvan zijn tijdens de AB-vergadering besproken:

 • Inge gaat samen met ondersteuning (en overdracht) van Raymond en Martina Leemkuil de contributie innen
 • Raymond gaat de begroting voor het seizoen 2018/2019 maken en zal daarvoor input krijgen van Inge maar uiteraard ook de plannen en in het verlengde daarvan de (financiële) wensen van de diverse commissies
 • Daarnaast gaat Raymond zich samen met SSB buigen over de invoering van één systeem voor de financiële administratie van SSB en FC Trias waarbij uiteraard de administraties zelf wel volledig gescheiden blijven

Verwachte geboortecijfers van de Gemeente Winterswijk
Jan heeft de verwachte geboortecijfers binnen Winterswijk van de SOPOW opgevraagd.
Hij heeft daarbij een postcode indeling gemaakt. Hierdoor werd voor het bestuur erg inzichtelijk waar de grootste terugval te verwachten is.

 • Op sommige scholen zal het leerlingaantal dalen met wel 35%
 • Er is uitvoerig gesproken over de gevolgen voor FC Trias en
 • In het verlengde daarvan ook onze accommodatie
 • Daarnaast is nagedacht over diverse wervingscampagnes

Wet voor Privacy

 • Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)
 • Het bestuur van Trias is druk doende om uit te zoeken welke stappen er genomen moeten worden binnen de vereniging
 • Dit blijft de komende tijd op de agenda staan. Zij maken hierbij gebruik van de informatie vanuit de site van de KNVB

Binding van de leden
We hadden al aangekondigd dat we in het kader van binding met onze leden in gesprek gaan. Ondanks de winterstop is hier al wel mee gestart.

 • Bij de jeugd is er gestart met de gesprekken binnen de JO-19 en JO-17
 • Was er een enquete onder de beide vrouwenteams
 • De overige teams volgen in de komende periode

Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 21 maart a.s. om 20:15 uur

Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven