Van de bestuurstafel(17)

Via deze “Van de Bestuurstafel” houden we jullie graag op de hoogte van een aantal besproken onderwerpen zoals die tijdens de onlangs gehouden algemene bestuursvergadering (16 januari) aan de orde zijn geweest.

Opening en mededelingen
Op 14 januari heeft FC Trias het droevige bericht ontvangen dat onze enthousiaste en betrokken vrijwilliger Henk Bennink is overleden. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.

VTON-app
Samen met de Jeugd technische commissie is er besloten om vanaf volgend seizoen geen gebruik meer te maken van de VTON app. Met het aanstellen van onze nieuwe Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) Eric van Zutphen is besloten om de gratis KNVB app te gaan gebruiken, Rinus genaamd. Meer informatie voor het gebruik van Rinus binnen FC Trias volgt later. Nieuwsgierig? Klik dan hier voor een link naar de website van de KNVB.

Hybride leren vanuit Graafschapcollege
Afgelopen bestuursvergadering hadden we twee gasten uitgenodigd, te weten:
– Suzan de Jong, Beleidsmedewerker Sport bij de Gemeente Winterswijk en
– Wouter Beijers, docent Sport en Bewegen bij het Graafschap College.
Zij kwamen uitleg geven over het hybride leren. Hier wordt een onderwijsvorm bedoeld waarbij praktijk en theorie nauw met elkaar verweven zijn. Het bestuur gaat inventariseren of we leerlingen in kunnen zetten om te participeren in projecten bij FC Trias. Deze leerlingen zullen zowel door het Graafschap College als door FC Trias worden begeleid.

Drankgebruik en hoe gaan we hier mee om als club.
De stelling was Hoe gaan we om met het drankgebruik bij de jeugd(wedstrijden). De slogan “Nix18 is de afspraak” is gestoeld op de wettelijke regel (klik hier voor meer informatie) dat aan personen onder 18 geen drank mag worden verstrekt. Om de controle voor ons kantinepersoneel toch overzichtelijk te houden is de algemene regel dat aan spelers, van onze en bezoekende jeugdteams, geen alcohol mag worden verstrekt. Tevens kan en mag legitimatie gevraagd worden bij verkoop.

Afsluiten kantine
Ons kantinepersoneel bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die er voor zorgen dat na de trainingen en wedstrijden een ieder nog lekker kan nazitten in onze kantine. Om veiligheidsredenen zou het bestuur graag zien dat de laatste personen, die de kantine/het complex verlaten, gezamenlijk met het kantinepersoneel afsluiten. Dus graag even op elkaar wachten tot ook het barpersoneel klaar is en iedereen gezamenlijk weg kan gaan.

Sportnota
Het bestuur heeft een uitnodiging gehad om aan te schuiven bij het politieke forum over de sportnota op 7 februari om 19.30 uur op ons gemeentekantoor. In het politieke forum wordt richting gevraagd van de raads- en commissieleden. Er is inmiddels al met een aantal Winterswijkse sportverenigingen vooroverleg geweest over punten die zij graag op de agenda zouden willen zien. Ook zal er vooroverleg zijn met een aantal stichtingen.

Gele en rode kaarten
Inmiddels zijn alle inningen met betrekking tot de incasso van de rode en gele kaarten gedaan. Voor de tweede seizoenshelft wordt dit opnieuw aangekondigd.

Oefenavonden EHBO vereniging Winterswijk
De EHBO vereniging Winterswijk zal een aantal oefenavonden op ons complex gaan houden, te weten op 11 februari, 26 februari en 12 maart. De voorbereidingen zijn in volle gang. Nadere info volgt t.z.t.

Rookvrije generatie
Vanaf 1 december is ons complex rookvrij op de zaterdag. Een groot spandoek bij de ingang is op zaterdag inmiddels goed zichtbaar. Wij vragen dan ook iedereen dit te respecteren.

Evaluatiegesprekken trainers en trainsters
Inmiddels is er een start gemaakt met de evaluatiegesprekken van dit seizoen en aanstellingsgesprekken met de trainers en trainsters voor volgend seizoen.

Begroting 2019-2020
Voor de begroting van het seizoen 2019-2020 zijn we gestart met het verzamelen van de benodigde informatie. Wij verwachten de begroting in mei geheel afgerond te hebben.

Spelregelbewijs JO17
Twee weken geleden is er bij Sportclub Meddo, op initiatief van de scheidsrechterscommissie, een speciale avond georganiseerd met een presentatie van 3 kwartier om uitleg te geven aan de JO17 over het spelregelbewijs. Daarna konden de spelers meteen de cursus maken en afronden ten behoeve van dit spelregelbewijs. Inmiddels heeft er op 21 januari een avond plaatsgevonden bij FC Trias voor enkele jeugdleden van de JO17 , mogelijk dat er later nog een avond zal worden ingepland.

Jeugdcoördinatoren gezocht
Wij zijn naar naarstig op zoek naar twee of liefst drie jeugdcoördinatoren. Door wat interne verschuivingen binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar een coördinator voor de JO-15 en JO-19. Informatie kan ingewonnen worden via het e-mailadres jeugdcommissie@fctrias.nl.

Tevens zoeken we dringend naar mensen die op zondag een aantal uren aanwezig willen zijn voor het thee schenken op de zondag. Lijkt deze functie je wat, wellicht samen met iemand een duo- functie, kijk dan op onze site naar de vacaturebank voor de betreffende profielschets. Heb je interesse, laat het dan weten via vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.

Overig
In het kader van de AVG en om uniformiteit in de berichtgeving te krijgen heeft het bestuur besloten dat alle verslagen en berichten via de pr commissie moeten lopen. De emailadressen pr@fctrias.nl en websiteredactie@fctrias.nl kunnen hiervoor worden gebruikt.

Volgende bestuursvergadering woensdag 20 februari 2019.

Met vriendelijke groet,
Carolien Steintjes
Secretaris FC Trias
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven