Van de bestuurstafel(2)

Op 20 januari 2016 heeft er weer een vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur (AB) van FC Trias. Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende punten besproken.

Vrijwilligersbeleid

 • Het vrijwilligersbeleid is één van de speerpunten voor 2016.
 • FC Trias kan niet zonder de inzet van heel veel vrijwilligers.
 • De praktijk leert echter dat het vaak op dezelfde mensen neer komt, terwijl we de komende jaren eerder meer dan minder vrijwilligers nodig zullen hebben.
 • Het bestuur zal daarom op zoek gaan naar een of meer “kartrekkers”, die willen meedenken over het opzetten en invullen van een Vrijwilligerscommissie.
 • Hoe kunnen we aan nieuwe vrijwilligers komen, hebben we voldoende zicht op vraag en aanbod binnen de vereniging, hoe kunnen we vrijwilligers efficiënter met elkaar laten samenwerken? Dit soort vraagstukken zullen moeten worden beantwoord.

Enquête

 • Het bestuur heeft de laatste hand gelegd aan een ledenenquête.
 • Met deze enquête hopen wij een breed inzicht te krijgen in hoe leden op dit moment tegen FC Trias aankijken en wat eventueel verbeter- en veranderpunten zijn.
 • Voor een geslaagde en representatieve enquête is het belangrijk dat wij over zoveel mogelijk actuele e-mailadressen beschikken. We willen nogmaals alle coördinatoren vragen om deze emailadressen zo snel mogelijk aan te leveren.

Kantine

 • Er wordt op dit moment door het bestuur gekeken naar de mogelijkheden van pinnen en/of “contactloos betalen” in de kantine. Zodra alle mogelijkheden en kosten in kaart zijn gebracht, zal hier een beslissing over worden genomen.

Scheenbeschermers

 • In de praktijk blijken niet alle spelers tijdens de trainingen scheenbeschermers te dragen. Tijdens (oefen)wedstrijden is dit te allen tijde verplicht! Maar ook op de training is het natuurlijk veiliger om scheenbeschermers te dragen.
 • Reden waarom wij hier als bestuur nog een keer de aandacht op willen vestigen.
 • In het verlengde hiervan heeft de jeugdcommissie besloten omwille van veiligheid en blessurepreventie het bij de jeugd te allen tijde te verplichten.

 Muziek in de kleedkamers

 • Het is op zaterdag niet toegestaan om muziek te draaien in de kleedkamers.
 • Het is op die dag heel erg druk in de “catacomben” van FC Trias, ook met de allerjongste spelers, hun ouders en vrijwilligers.
 • Het draaien van (harde) muziek leidt dan vaak tot overlast.
 • Hoewel het bestuur er begrip voor heeft dat muziek kan helpen bij de wedstrijdvoorbereiding, hebben we toch besloten om dit niet toe te staan.

 Afgelastingen

 • Ingeval van winterse weersomstandigheden bepaalt op wedstrijd- en trainingsdagen de consul of er gevoetbald kan worden. Voor FC Trias is dat Jan Ros.
 • Voor onze leden geldt: houd hiervoor de website in de gaten.
 • Bij code oranje: neem bij twijfel contact op met je trainer/leider.

 Volgende bestuursvergadering

 • De volgende bestuursvergadering is op woensdag 17 februari a.s. om 20:00 uur.

 

Met vriendelijke groet,
Klaas Dijkstra
Secretaris FC Trias
06-11607574

Scroll naar boven