Van de bestuurstafel(3)

Op 17 februari 2016 heeft er weer een vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur van FC Trias. Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende punten besproken:

Activiteitencommissie

 • In het kader van het “rondje commissies” waren dit keer Francisca Klanderman en Wenke Wullink van de Activiteitencommissie te gast.
 • De Activiteitencommissie organiseert elke jaar weer heel veel leuke activiteiten voor de leden van FC Trias, van jong tot oud, zoals het zomerkamp, het FiFA toernooi, de crossloop, het darttoernooi, het FC Trias Huistoernooi, bingo, het snerttoernooi, de mountainbiketocht en nog heel veel andere activiteiten.
 • De Activiteitencommissie is ook de initiator van de jaarlijkse Kerstactie van FC Trias. Dit is in feite onze eigen Grote Club actie. Met de opbrengst van de Kerstactie worden (deels) de hiervoor genoemde activiteiten bekostigd. Het is daarom erg belangrijk dat al onze leden zich hiervoor blijven inzetten. Het is uiteindelijk een kleine moeite. Elk verkocht artikel is er weer 1 en levert geld op voor de activiteiten.
 • Het bestuur en de Activiteitencommissie hebben vooral de Kerstactie en de opzet van het (nieuwe) FC Trias Huistoernooi geëvalueerd. Over beide zal in de loop van het jaar intern nog e.e.a. worden gecommuniceerd. Het FC Trias Huistoernooi vindt plaats op zondag 12 juni a.s. Dus noteer die datum alvast in je agenda!

Hosting

 • Eind januari heeft er met alle gastheren en gastvrouwen een evaluatie plaatsgevonden van de pilot met de hosting.
 • De reacties zijn unaniem positief, dus FC Trias gaat hiermee door!
 • We zijn nog altijd op zoek naar vrijwilligers die het team van gastheren en gastvrouwen willen aanvullen. Het kost je gemiddeld 1x in de 6 tot 8 weken op zaterdagochtend of aan het begin van de middag ongeveer 2,5 uur. Je staat er altijd samen en het is zeer dankbaar werk, want het wordt ook door onze gasten zeer gewaardeerd. Heb je belangstelling? Meld je dan aan bij Winny Slotboom, Coördinator Hosting FC Trias, per e-mail: winny4adm@gmail.com
 • Winny kan zelf ook nog wel enige (administratieve) ondersteuning gebruiken

Vrijwilligersavond

 • Op zaterdagavond 27 februari (aanvang 20:00 uur) a.s. vindt weer de jaarlijkse Vrijwilligersavond plaats. We bedanken dan alle vrijwilligers van FC Trias voor hun tomeloze inzet.
 • Dit jaar zal voor het eerst het bestuur van FC Trias plaats nemen achter de bar om de vrijwilligers van hapjes en (vooral) drankjes te voorzien.
 • Voor de rest heeft de Activiteitencommissie weer een heel mooi, avondvullend programma gemaakt. Dus meld je op tijd aan en komt allen!

PR & Communicatiecommissie

 • Sinds eind vorig jaar is er binnen FC Trias een PR & Communicatiecommissie actief.
 • Ze hebben een vliegende start gemaakt en daar zijn wij als bestuur natuurlijk heel blij mee. Zo is het narrow casting systeem in de kantine vernieuwd, zijn ze nauw betrokken geweest bij de nieuwe website van FC Trias en is er waardevolle input geleverd voor de ledenenquête die binnenkort zal worden gehouden.
 • Je zult de komende tijd nog veel meer van deze commissie gaan horen!

Zaterdagvoetbal

 • De VTC bekijkt momenteel de animo en haalbaarheid van senioren zaterdagvoetbal bij FC Trias.
 • De VTC is hierover met verschillende geledingen in gesprek.
 • Naar aanleiding van deze inventarisatie zal de VTC hier een standpunt over innemen.

Sponsorcommissie

 • Ook de Sponsorcommissie –onder leiding van Frank Kremer- is goed bezig. Er worden doorlopend nieuwe sponsoren binnengehaald.
 • Halverwege het seizoen zit men als ruimschoots boven de begroting. Dat is zeker een compliment waard!

Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 16 maart a.s. om 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,
Klaas Dijkstra
Secretaris FC Trias
06-11607574

 

Scroll naar boven