Van de bestuurstafel(5)

Op 20 april jl. heeft er weer een vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur van FC Trias. Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende punten aan de orde gekomen.

Begroting 2016-2017

 • De concept-begroting 2016-2017 is doorgenomen. De definitieve begroting zal tijdens de ALV op 26 september a.s. aan de leden worden gepresenteerd.
 • Penningmeester Inge Klein Gunnewiek hanteert een strakke begrotingsdiscipline. Dat is nodig om FC Trias financieel gezond te houden. Dit is altijd zo geweest en moet ook zo blijven.
 • Voor het lopende seizoen zitten we prima binnen de begroting.

Indeling volgend seizoen

 • De VTC’s zijn al weer druk bezig met de indeling voor volgend seizoen.
 • De jeugdindeling zal 1 juli a.s. op de website worden gezet.

Enquête

 • Vanwege logistieke redenen is het niet gelukt om de ledenenquête in de 1e week van april te versturen. Dit zal nu naar verwachting medio mei worden.
 • Hierbij nogmaals een oproep aan alle leden om -voorzover wij dat nog niet hebben- hun juiste e-mailadres aan ons door te geven. Dit kan via de website van FC Trias, Contact >> Lidmaatschap >> Mutatie lidmaatschapsgegevens.
 • Op het e-mailadres dat wij van jou hebben, zul je ook de enquête ontvangen.

Wedstrijd op zaterdagavond

 • De thuiswedstrijd van FC Trias Heren 1 tegen RKZVC is verplaatst naar zaterdag 7 mei a.s. Aanvang: 18:00 uur. Dit in verband met de start van de Giro d’Italia.
 • Kan FC Trias het kampioensfeestje van RKZVC verstoren? Wel zullen het zien! Kom dus allemaal naar ’t Huitinkveld om de “Boys in Blue” aan te moedigen.

Huistoernooi FC Trias

 • De datum voor het FC Trias Huistoernooi is vastgesteld op zondag 12 juni a.s.
 • We kiezen dit jaar voor een nieuwe opzet. Het programma zal t.z.t. door de Activiteitencommissie bekend worden gemaakt. Maar noteer deze datum dus alvast!

KNVB

 • Onlangs is er een gesprek geweest met de heer Dollekamp, Veiligheidsadviseur van de KNVB District Oost. Hij heeft met ons nog een keer de veiligheidsregels rondom competitiewedstrijden in het amateurvoetbal doorgenomen.
 • Belangrijk is dat er geen blik/glaswerk is toegestaan langs het veld, op de tribune en op het terras. Op het terras mag er wel alcohol worden genuttigd in plastic glazen (verkrijgbaar bij de bar), op de tribune mag geen alcohol worden genuttigd.
 • Ook mag er zonder voorafgaande toestemming geen vuurwerk worden afgestoken.
 • We roepen al onze leden en bezoekers op om zich aan deze spelregels te houden. Overtredingen zullen zowel door FC Trias als de KNVB worden bestraft.

VOG

 • De Normen, Waarden & Cultuurcommissie gaat aan de slag met het invoeren van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor alle jeugdtrainers. Dit zal nog dit kalenderjaar worden ingevoerd. Clubs in het amateurvoetbal worden hierin door de KNVB gefaciliteerd. Er zijn dan ook steeds meer clubs die dit doen.
 • Wij hechten bij FC Trias aan een veilige omgeving, in het bijzonder voor onze jeugdleden. Een VOG draagt hieraan bij. Het is geen teken van wantrouwen, maar juist een extra waarborg voor een veilige omgeving, waar iedereen bij is gebaat.

Volgende bestuursvergadering
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 18 mei a.s. om 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,

Klaas Dijkstra
Secretaris FC Trias
06-11607574

Scroll naar boven