Van de bestuurstafel(8)

Op 19 oktober jl. heeft de vierwekelijkse vergadering van het Algemeen Bestuur van FC Trias plaatsgevonden. Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende punten besproken.

Visie 2016-2018
In het verlengde van de tijdens de ALV benoemde visie 2016-2018 is er uitvoerig gesproken over de (follow up van de) speerpunten:

 • Vrijwilligersbeleid
 • Binding
 • Sportieve ambitie
 1. Inmiddels is een grote groep enthousiastelingen al twee keer bij elkaar geweest om over het vrijwilligersbeleid te brainstormen. Bart Berenschot en Jan Wilterdink zijn vanuit het bestuur bij deze nieuwe Vrijwilligerscommissie betrokken. Op de 2e avond is men begonnen met het in kaart brengen van alle vrijwilligerstaken binnen FC Trias en heeft men hiervoor een format opgezet. Als alle taken in beeld zijn, gaat de Vrijwilligerscommissie zich vervolgens richten op de werving.
 2. Ten aanzien van de onderwerpen binding en sportieve ambitie heeft het bestuur zich in eerste instantie gebogen over de taakverdeling (welke commissies) en kartrekkers.

 Penningmeesteroverleg

 • Penningmeester Inge Klein Gunnewiek heeft recentelijk een overleg gehad met collega penningmeesters van andere omliggende voetbalverenigingen, waarbij kennis en ervaring zijn uitgewisseld. Inge heeft het AB hierover bijgepraat.

 Werkgroep Sport

 • Voorzitter Jan Wilterdink heeft onlangs weer deelgenomen aan de Werkgroep Sport van de Gemeente Winterswijk. Hierin is o.a. aan de orde geweest de invoering van een “sportkaart”, om daarmee sport voor minder kapitaalkrachtigen ook mogelijk te maken. Verder is uitvoerig de “contributie monitor” geëvalueerd (wat zijn de gevolgen van de contributies na het aanleggen van de nieuwe sportaccommodaties in Winterswijk). Ook is er uiteraard stil gestaan bij actualiteit rondom het gebruik van het kunstgras. Wij verwijzen alle leden naar de informatie hierover op de website van FC Trias, waaronder het standpunt van de Gemeente Winterswijk.

Senioren

 • Bij de seniorenafdeling is op dit moment de bezetting bij de lagere teams een punt van aandacht. Er wordt met verschillende redenen makkelijk afgezegd waardoor er soms te kort is aan spelers en er geschoven moet worden binnen de diverse teams. Er is hierover overleg geweest tussen de VTC en de leiders om iedereen nogmaals te wijzen op hun (team)verantwoordelijkheden.

Veldbezetting jeugd

 • Omdat we vanaf dit jaar veel meer juniorenteams hebben en bovendien een minder optimale verdeling van de uit- en thuiswedstrijden, is er de behoefte gekomen om kaders te stellen voor de verdeling van de velden. Afgesproken is dat de A1 altijd op het hoofdveld speelt (prestatief) en dat andere teams volgens een roulatiesysteem op basis van gelijkheid worden ingedeeld door het wedstrijdsecretariaat.

VOG

 • Ruud Storck heeft het AB bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van de VOG: op dit moment is 50 tot 60% ingeleverd van diegenen die gevraagd zijn om mee te werken. Per groep/leeftijdscategorie zijn/worden personen gevraagd mee te werken aan de VOG. Zo wordt de VOG binnen FC Trias gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat er dus ook nog groepen vrijwilligers zijn die nog niet zijn benaderd.

Volgende bestuursvergadering

 • De volgende bestuursvergadering is op woensdag 16 november a.s. om 20:15 uur.

Met vriendelijke groet,
Klaas Dijkstra
Secretaris FC Trias
06-11607574
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven