Van de bestuurstafel(9)

Hierbij weer een periodieke update vanuit het Algemeen Bestuur van FC Trias.

Accommodatie

 • Tijdens de reconstructie van de Bataafseweg, die door de Gemeente Winterswijk is gepland voor 2017, zal ook de ingang van ‘t Huitinkveld en de bijbehorende straatverlichting worden meegenomen. Hiermee zullen de doorstroming en verkeersveiligheid rondom de ingang verder worden verbeterd.
 • De binnenverlichting van ’t Huitinkveld wordt gefaseerd van energiezuinige led-verlichting voorzien. Dit in samenwerking met Huls Duurzame Energie en Peters Installatietechniek.

Project Schone Was

 • Zoals bekend, heeft FC Trias van de Gemeente Winterswijk een bijdrage van 15.000 euro ontvangen voor het Project Schone Was, in samenwerking met zorgaanbieder Estinea. De bedoeling is dat cliënten van Estinea bij wijze van dagbesteding de was (wedstrijdkleding en “kantinetextiel”) van FC Trias gaan doen.
 • Met de bijdrage van de Gemeente Winterswijk gaat dit project nu een 2e fase in. Om aan de slag te kunnen met de inrichting van een wasruimte onder de tribune, zal eerst worden gestart met een aanbouw in de -nu nog vrije- hoek van het gebouw van Hickory. Deze optie is in eerste instantie ongebruikt gebleven, maar om vrije ruimte te creëren voor het wasproject zullen we hier nu alsnog gebruik van gaan maken.

E-mailadressen

 • Het bestuur heeft alle trainers en leiders nogmaals opgeroepen om binnen hun eigen team te controleren of FC Trias van alle spelers en/of ouders het juiste e-mailadres heeft. De leden kunnen dit ook zelf doorgeven via de website van FC Trias >> Contact >> Lidmaatschap >> Mutatie lidmaatschapgegevens.

Zaterdagvoetbal

 • Tijden veranderen. En zo ook de behoefte en de “agenda” van onze spelende leden. Het bestuur is van mening dat FC Trias hier kritisch naar moet kijken en waar nodig en wenselijk hierin moet meebewegen. Een voorbeeld hiervan is het 35+/45+ voetbal op de maandag- en vrijdagavond, dat inmiddels heel succesvol is. Deze vorm van voetbal is niet bedoeld in plaats van competitievoetbal op de zondag, maar als alternatief voor spelers die om wat voor reden dan ook geen competitie meer kunnen of willen spelen. Door dan een alternatief te bieden, binden we deze leden aan de club.
 • De VTC is op dit moment ook (opnieuw) aan het inventariseren wat de behoefte is (bij vooral jongere spelers) voor senioren zaterdagvoetbal. Als daar voldoende belangstelling voor is, zal FC Trias hier na de zomerstop mee beginnen. Belangstellenden kunnen zich melden bij Gerald Winkelhorst, 06-13848878 of gerald.winkelhorst@outlook.com.

Informatieavond herinrichting kantine

 • Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is het ontwerp voor de herinrichting van de kantine gepresenteerd. Dit ontwerp is van binnenhuisarchitect Bram Lohman, die dat gemaakt heeft in overleg met een vertegenwoordiging van FC Trias en SSB.
 • Op woensdag 15 maart a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd voor alle leden van FC Trias. Bram Loman zal dan een toelichting geven op het ontwerp en er is dan de mogelijkheid om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. Klik hier voor meer informatie.
 • Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen, zal er een “vroege sessie” (aanvang: 18:30 uur) en een “late sessie” (aanvang: 21:30 uur) worden gehouden.

Visie 2016-2018

 • De Visie 2016-2018 bestaat uit de volgende speerpunten:
 1. Vrijwilligersbeleid
 2. Binding
 3. Sportieve ambitie
 • Het bestuur is van mening dat deze punten voor de komende jaren allemaal even belangrijk zijn, om ervoor te zorgen dat FC Trias een aantrekkelijke club is en blijft voor verschillende doelgroepen. Het bestuur heeft hier tijdens een aparte vergadering (over alleen dit onderwerp) afspraken over gemaakt. Er zal per onderwerp een plan van aanpak worden opgesteld en “Visie 2016-2018” wordt een terugkerend onderwerp op de AB-agenda. De leden zullen hier te zijner tijd over worden geïnformeerd.

 Volgende bestuursvergadering

 • De volgende bestuursvergadering is op woensdag 8 maart a.s. om 20:15 uur.

Met vriendelijke groet,
Klaas Dijkstra
Secretaris FC Trias
06-11607574
secretariaat@fctrias.nl

Scroll naar boven