VOORLICHTING KINDERARTS DRS. NICO VAN DER LELY OVER DE EFFECTEN VAN ALCOHOL OP HET BREIN VAN JONGEREN

Op DONDERDAG 21 NOVEMBER A.S. legt kinderarts drs. Nico van der Lely als gastspreker tijdens een informatiebijeenkomst in de kantine van FC Trias uit welke effecten alcohol heeft op het brein van jongeren.

Graag nodigen wij ouders/verzorgers van jeugdleden van FC Trias, vrijwilligers en overige belangstellenden uit voor deze bijeenkomst.

Wij vragen u om zich aan te melden via e-mailadres: secretariaat@fctrias.nl.
Wilt u daarbij aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent?

De avond duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Adres: Bataafseweg 2a, Winterswijk.

Neemt u voor meer informatie contact op met Guido de Vries, medewerker Jeugd/coördinator buurtsportcoaches Actief Winterswijk. Hij is bereikbaar via e-mailadres actief@winterswijk.nl of
per telefoon via (0543) 543 543.

Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs. Graag tot donderdag de 21e!