“Wat, wanneer en hoe vaak” kun je helpen bij FC Trias?

Afgelopen maandag 10 oktober hebben ruim tien enthousiastelingen de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk te brainstormen over de noodkreet zoals die vanuit het bestuur tijdens de ALV is geuit: “Hoe kunnen we 50 paar extra helpende handjes vinden voor de vereniging?”.

De groep bestaat uit personen met een verschillende achtergrond bij onze vereniging, onder andere kantine vrijwiligers, enthousiaste ouders, actieve commissieleden, scheidsrechters en spelende senioren leden. Al tijdens het voorstelrondje werden verschillende ideeën enthousiast gedeeld en werd ook duidelijk, dat het belangrijk is om duidelijkheid te geven over “wat, wanneer en hoe vaak” kun je iets doen bij FC Trias.

Belangrijke vragen die duidelijk moeten worden voordat ouders van nieuwe leden, (jeugd)leden en bijvoorbeeld ouders van ouders persoonlijk kunnen benaderen.

Naast het antwoord geven op de vragen “wat, wanneer en hoe vaak”, gaat de groep de volgende keer concreet aan de slag om de noodzakelijke helpende handen te kunnen vinden. De focus ligt in eerste instantie op de kantine, de thee/ranja, de hosting en de scheidsrechters.

Maandagavond 24 oktober komt de groep weer bij elkaar om met het vraagstuk verder te gaan. Heb je interesse om hierover mee te denken? Meld je dan aan via Jan Wilterdink ( informatie@fctrias.nl ) of Bart Berenschot. Uiteraard kun je jezelf ook meteen aanmelden als vrijwilliger via het formulier op onze website.

Scroll naar boven