Werven van (ruim) 50 nieuwe supporters (update)!

FC Trias staat voor voetbalplezier met alles wat daarvoor nodig is om dit mogelijk te maken: zowel binnen de lijnen als daarbuiten. Van sporter tot supporter, geen onderscheid: iedereen die hieraan bijdraagt is welkom bij Trias! Maareh: hoe krijgen we dat met z’n allen voor elkaar? Wie doet nu eigenlijk wat, waar, wanneer, waarom, hoe vaak? Wat gaat goed en wat kan beter?

Naar aanleiding van de noodkreet van het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering op 26 september jl zijn we met een groep van ongeveer 10 supporters druk bezig met het inventariseren van alle activiteiten en wat hiervoor (aan vrijwilligers) nodig is.
10 supporters? Zeker! Ook de vele vrijwilligers die al actief zijn bij FC Trias zijn supporters van de vereniging. Het maakt voor ons niet uit of hij/zijn letterlijk langs de lijn staat om een team aan te moedigen of actief lid is van 1 van de vele commissies of andere taken op zich heeft genomen.  Een ieder die de vereniging een warmt hart toedraagt is supporter van FC Trias. Dus…wij zoeken 50 nieuwe supporters!

The story so far….

De eerste drie bijeenkomsten zijn inmiddels geweest, de taken zijn verdeeld in subgroepen. Kortom: een vliegende start! De inventarisatie moet leiden tot overzichtelijk én werkbaar vrijwilligersbeleid waarmee we alle activiteiten goed kunnen organiseren, coördineren, bemensen (incl. werving), beheren en veiligstellen naar de toekomst!

Over de voortgang gaan we jullie actief informeren. Kun je niet wachten? Mooi! Neem gerust contact met ons op voor vragen, suggesties en/of aanmelding als vrijwilliger. Je kan ons bereiken via vrijwilligerscommissie@fctrias.nl.

Namens de werkgroep Vrijwilligersbeleid,

Ellen van Dam en Frank van Eerden

PS: op diverse social media gaat een artikel ‘viral’ over het verhogen van de contributie (met 300%!!), dat willen we toch voorkomen bij FC Trias? Bekijk het hele artikel via DEZE LINK.

Scroll naar boven