Word supporter van FC Trias (3)!

In eerdere berichten op de site hebben wij jullie al geïnformeerd over de stappen die ondernomen zijn naar aanleiding van de noodkreet vanuit het bestuur op de ALV van afgelopen september. Een groep enthousiastelingen is meerdere keren bij elkaar gekomen om met elkaar aan de slag te gaan om aan deze noodkreet invulling te geven. Eén van de initiatieven die hieruit is voortgevloeid is de cursus EHBO die inmiddels succesvol is afgerond.

Echter….de centrale vraag die steeds gesteld werd is: ‘wie doet nu eigenlijk wat, waar, wanneer, waarom, hoe vaak? Welke taken zijn er en welke verantwoordelijkheden horen hier bij? Kortom: wat gaat goed en wat kan beter?’. Tijdens onze zoektocht naar overzicht en duidelijkheid zijn we ook in gesprek gegaan met het bestuur die met dezelfde vragen aan het worstelen was. Vrijwilligersbeleid heeft dan ook betrekking op FC Trias als gehele organisatie.

De worsteling heeft in ieder geval al geleid tot een belangrijke basis: een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur die door het gehele bestuur wordt omarmd. Deze nieuwe structuur helpt ons bij het duidelijk (verder) in kaart brengen, organiseren én uitdragen van álle activiteiten die FC Trias tot zo’n mooie club maken! Aan deze organisatiestructuur wordt de komende maanden verder gewerkt. Dit geldt zowel voor de organisatiestructuur als het vrijwilligersbeleid die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Aangezien we een nieuwe fase ingaan, gaan we voor het vervolg gericht commissies en leden benaderen. Dit kunnen andere personen zijn dan tot op heden betrokken zijn geweest bij het vrijwilligersbeleid. De oorspronkelijke ‘werkgroep vrijwilligersbeleid’ komt hiermee dan ook te vervallen. Uiteraard niet zonder deze te bedanken voor de geleverde inzet en bijdragen! Enkelen van jullie worden als vanzelfsprekend ook voor het vervolgtraject benaderd.

Nieuwsgierig?
Ben je benieuwd naar de resultaten tot dusver? Neem gerust contact op, dan praten we je bij!

Mede namens het Bestuur

Ellen van Dam en Frank van Eerden

Scroll naar boven